Personakt

Anders Nilsson Krus

Fördubblingsbåtsman.

Fördubblingsbåtsman:från 1741 till 1742 Båtsmansrote 116 (omfattade 1737 Haga nr 2, Haga nr 3, Haga nr 4, Haga nr 5, Styvje nr 1), Norrala sn, HÄL 1)I det maskinskrivna registret anges att Anders Nilsson Krus antagits som båtsman i rote 116 år 1741. (För slutår, se dödsnotisen.)
Bosatt:till 1742 Haga+, Norrala sn, HÄL 2)
Död:1742 Finland+ 3)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket lyder: "1742 in febr. ankom Rulla på 11 döda FördublingsBåtsmän som öfwer wintren warit på de uplagda Örlogsfartygen uti Finland" (---) [Direkt under dödsnotisen för fördubblingsbåtsmannen Nils Hammar från Källene, som dött 1742-02-15, står en otydlig kommentar i marginalen:] "den 10.de mart.(?) tacksäjelse efter(?) uti Söderhamn(?) Anders Krus". Av numreringen för den följande dödsnotisen framgår att han var en av de elva omtalade i inledningen.

Noteringar

Han är kanske identisk med den Anders Nilsson som nämns i Kungsgården 1729 och i Arklo 1733 och som förefaller ha tillhört tjänstefolket där (se separat personakt).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1741 Fördubblingsbåtsman från 1741 till 1742 Båtsmansrote 116 (omfattade 1737 Haga nr 2, Haga nr 3, Haga nr 4, Haga nr 5, Styvje nr 1), Norrala sn, HÄL.  1)
<1742 Bosatt till 1742 Haga+, Norrala sn, HÄL.  2)
1742 Död 1742 Finland+.  3)

Källor

1)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:14
  
2)Se Fördubblingsbåtsman
  
3)C:3, p. 507, 508