Personakt

XI:603 Jonas Andreae

Kyrkoherde.

Bosatt:prästgården, Söderala sn, HÄL 1)
Kyrkoherde:omkring 1577 Söderala pastorat, HÄL 1)

Familj med XI:604 Brita

Vigsel: 1)

Barn:
X:302 Cecilia (- 1641)

Noteringar

Jonas Andreae är den latinska formen av namnet Jon (här i dess dialektala form Joen) Andersson.
Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175 (källhänvisningarna är här utelämnade):
"Herr Joen hade sannolikt tillträtt [som kyrkoherde i Söderala] redan 1577, att döma av beseglingen av tiondelängden, och kvarstod på denna post fortfarande 1611, men hade 1613 eller kort dessförinnan efterträtts Petrus Jonae. Det förefaller som om herr Joen möjligen varit släkt med eller på något sätt nära förknippad med häradshövdingen Anders Sigfridsson (Rålamb), död 1581. Han är 1579 14/2 närvarande som vittne i en handel mellan Anders Sigfridsson och dennes syster vid en familjesammankomst i Uppsala, och nämns i vad som kan vara arvsbestyr 1584 av någon av Anders söner. Jonas Andreae var liksom Jonas Olavi i Norrala en av de hälsingepräster som underskrivit Söderköpings beslut 1596, såväl som Uppsala mötes beslut 1593. Han ägde i Söderala hemmanet Kultebo och en gård i Sunnanå.
På Söderala ting 1602 16/11 kom 'her Jonn i Sörala' inför rätten och gav tillkänna att för någon tid sedan hade Jon Larsson och hustru Brita där sammastädes pantsatt honom någon jord. Emellertid hade de senare begärt att få lösa jorden igen, vilket också tilläts dem. Eftersom herr Joen trots detta inte återfått hela summan, beslöts att om han inte fått tillbaka sina utlagda pengar innan valborgsmässo, skulle panten återgå till honom."
Om hans förbindelse med Anders Sigfridssons familj, se också U. Sikeborg: "Anders Sigfridsson (Rålamb) och hans släktkrets i Hälsingland", Släkt och Hävd 1992:3-4, s. 182f.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1577 Kyrkoherde omkring 1577 Söderala pastorat, HÄL.  1)
1641 Dottern X:302 Cecilia dör 1641 prästgården, Norrala sn, HÄL 2).

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175
  
2)Se partnerns personakt