Personakt Antavla

Daniel Djurberg

Domprost. Blev högst 77 år.

Far:Per Jönsson Tvärre (1610 - 1676)
Mor:Justina Danielsdotter (1630 - 1676)

Född:1659 Söderhamn, HÄL 1)
Bosatt:Uppsala, UPP 1)
Jordinnehav:Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 2)I A.O. Nilssons maskinskrivna sammanställning finns följande uppgifter om Borg nr sub sub 1: "Nämnda hemman ägdes i slutet av 1700 och början av 1800-talet av 'Enkefru prostinnan' Ulrika Gran född Robsahm, änka efter [blankt] Gran kyrkoherde i Söderhamn ? ?.
Borg nr 1 om 24 öresl. 14 penningland gick länge under benämningen Doctor Diurbergs hemman. En Doktor Diurberg ifrån Söderhamn ägde hemmanet i slutet av 1600- och början av 1700[-]talet. Det var i hans släkts ägo under hela 1700-talet och ett stycke inpå 1800-talet. Prosten O. Edenlöf i Litslena som förmodligen var en ättling i rätt nedstigande led till dr Diurberg var den siste ägaren av dr Di[u]rbergs släkt av Borg nr 1 om 8 öresl. 14 pgld. Denna hemmansdel övergick i ny släkt år 1833.
Borg nr sub 1. Siste ägaren av Dr Diurbergs släkt ?var Daniel Qvist-Andersson inspector vid Tunabergs Kopparverk. Han försålde nämnda hemman om 8 öresland den 14 Nov. 1781, för 305 Rdr 26 skill. 8 runst. till bonden Olof Hansson bördig från Medelpad. Nämnda köp avslutades den 4 Jan. 1738. 1:sta uppbudet fick Olof Hansson den 22 October 1789.
Borg nr sub sub 1. Siste ägare av Dr Diurbergs släkt ? var ovannämnda Fru Ul[r]ica Grahn. Hon eller hennes arvingar försålde det i början av 1800-talet till Anders Jonsson och hans hustru Brita Larsdotter."
 
Domprost:från 1725 Uppsala, UPP 1)
Död:1736 1)

Familj med Margareta Hansdotter Thel (1679 - )

Vigsel:1695-01-13 3)

Barn:
Petrus (Per) Djurberg (1707 - 1748)

Noteringar

I Sehlberg, Erik: Gefle och dess slägter, H 38a:1:3, p. 145-147, handskriftsavd., Kungliga Biblioteket, uppges i genealogin över "Thel-Slägten" följande om hans hustru och barn:
"N:o 1. Margreta Hansd:r Tehl [dotter till borgaren Hans Persson Thel och Brita Andersdotter Gadd] född i Söderhamn 1679 gift 1695 med Mag: Daniel Djurberg, född i Söderhamn 1659 Stud 1677. Cand: 1685 Mag 1688. Reste 1689 ut till Tyskland Holland, England & hemkom 1693 & blef Theologie Adjunt [sic] i Upsala & Past i Hagby och Ransta 1698 Ord: Theol: Prof: och Doctor, 1724 primar och Domprost i Upasla [sic] död 1736[.] Desse ägde tillsammans XI Barn

[p. 146]: a) Justina Margreta Djurberg född 1696. gift 1717 med Mag: Simon Melander, då Rector Scholae i Stockholm sedan p & p i Enekeping [sic] och sist i Gefle Barnen voro:
1 Magnus Simonsson Melander född 1718
2 Daniel Melander född 1726.

b) Brigitta Christina Djurberg född 1698 & död 1702.

C) Anna Sophia Djurberg. född 1699, gift 1723 med Mag: Magnus Thelaus Led: Gymnasii i Gefle Barnen voro: (Se pag 615)
1 Margreta Thelaus f: 1724 gift 1744 med Mag: Christoph: Justus.
2 Daniel Thelaus f: 1732
3 Hedvig Sophia f: 1738.

d) Beata Djurberg. född 1701, gift 1722 med Mag: Marcus Simming då Theoll. Adjunct i Upsala, sedan Pastor i Thorstuna. Barnen äro:
1 Daniel Simming född 1726
2 Beata Charlotta Simming f: 1733 [korstecken:] 1761. gift 1757 med Majoren RSO Carl Fred: Paykull
3 Margreta Beata Simming f: 1730 [korstecken:] 1733.

e) Ulrika Djurberg född 1703 gift 1731. med Mag: Engelbrect Larsson Hallenius då Philosophie adjunct i Upsala[.] Barnen voro:
1 Margreta Chatrina Hallenia f: 1732
2 Eva Ulrika Hallenia f: 1733 [korstecken:] 1734
3 Ulrica Sophia Hallenia f: 173.- [sic]
4 Lars Hallenius född 1739.
5 [överstruket: "Daniel"] Justina Charlotte född 1741.
6 Daniel f: 1742
7 Johan född 1745.

f) Aurora Djurberg. född 1705 gift 1731 med Consistorii Notarien sedan Pastor i Weckholm Mag Joh Winman[.] Barnen äro:
1 Daniel Wiman född 1731
2 Johannis Wiman född 1734
3 Greta Aurora född 1739
4 Maria Sophia född. 17 [sic]

g) Petrus Djurberg. född 1707 ph: Mag i Upsala 1734 Lect vid Gymnas i Gefle 1744. gi[f]t 1743 med Margreta Brandtberg, Doctor Melanders foster dotter i Upsala. Barnen voro för än han dog 1748. 24/10
1 Daniel Djurberg född 1744 den 22 Maij
2 Justina Malena Djurberg f. 1747 d: 15 Juni
3 Petrus Djurberg f: 1749 den 2 Aprill
[I marginalen står tillagt: "Obs. Margreta Cathrina Djurberg f. 1745 21/12."]

h) Johannes Djurberg född 1711

[p. 147:] i) Juliana Djurberg född 1712 gift 1339 [sic] med Academie Secret sedermera Professor T. E. Fick.

K) Brigitta Djurberg född 1714 gift1740 med V. C i Upsala Domkyrka Mag Er Hallenius

l) Charlotta djurberg f: 1716: gi[f]t 1741 med Secret Herr Johan Doisset".
---
Hans dotterson adlades med namnet Melanderhielm.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1659 Födelse 1659 Söderhamn, HÄL.  1)
1676 Fadern Per Jönsson Tvärre dör 1676 Söderhamn+, HÄL 4).
1676 Modern Justina Danielsdotter dör 1676 Söderhamn+, HÄL 5).
1679 Makan Margareta Hansdotter Thel föds 1679-07-06 Söderhamn, HÄL 6).
1695 Vigsel Margareta Hansdotter Thel 1695-01-13.  3)
1707 Sonen Magister Petrus (Per) Djurberg föds 1707 Uppsala+, UPP 7).
>1725 Domprost från 1725 Uppsala, UPP.  1)
1736 Död 1736.  1)

Källor

1)Pleijel, Hilding: "Djurberg, Daniel", Svenskt biografiskt lexikon, d. 11 (1945), s. 283 ff
  
2)Genealogi för Pehr Olsson-Rosén (f. 1867) av Anders Olov Nilsson, Greta Odenstams arkiv, genealogiska samlingar, Hälsinglands museum
  
3)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 720
  
4)Sikeborg, Urban: "Hur tolkar man äldre släktutredningar? Ett resonemang utifrån Olof Bromans 1700-talsgenealogi för släkten Djurbergs äldsta led", Släktforskarnas årsbok 2002
  
5)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 719
  
6)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 719
  
7)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Thel (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 721