Personakt Antavla

Karin Persdotter

Blev 53 år.

Far:Per Abrahamsson (1758 - 1818)
Mor:Kerstin Olsdotter (1755 - 1800)

Född:1792-05-19 Å, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Catharina": Per Abrahamsson ("Abramsson") och hu. Kerstin Olsdotter i Å. Faddrar: Olof Jönsson och hu. Karin Olsdotter; Sven Abrahamsson ("Abramsson") och hu. Ingrid Jonsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Olof Larsson, pigan Margta ("Margeta") Olsdotter. [C:4, f. 24r] - Karin (sedermera gift med Erik Hansson Schenström) anges i husförhörslängderna med födelsedatumet den 14 april 1792. Att det ändå är samma person indikeras av följande:
1. Per Abrahamssons dotter var ännu 1818 bosatt i Norrala som ogift. (Se Arvsskifte.)
2. Karin Persdotter, gift med Erik Schenström, anges i vigselnotisen vara landbondedotter. Husmannen Per Abrahamsson i Edvik var tidigare landbonde i Å och den ende landbonde Per i Norrala jag funnit som tidsmässigt stämmer in.
3. Före giftermålet var Erik Schenströms hustru bosatt åtskilliga år på Svartvik nr sub 3. Omkring 1826 bor där också Per Abrahamssons änka Margta Hansdotter, vars förmyndare var bonden där Olof Larsson, och år 1825-1826 också Per Abrahamssons son Per Persson som tjänstedräng. (Se dennes personakt.)
4. Erik Hansson Schenström och hustrun Karin Persdotter väljer som faddrar till sina barn Per Abrahamssons söner Per Persson Edling och Olof Persson Wiklund, som då var bosatta i Söderhamn, samt sonen Abraham Persson. Detta är vid denna tid och i denna bygd ett starkt indicium för släktskap.
 
Arvsskifte:1800-10-15 Å, Norrala sn, HÄL 2)Bouppteckningen efter modern inleds: "År 1800 den 15 October förrättades Bouptekning och Arfskifte efter afledne Husmannens Pher [sic] Abramssons Hustru, Kiersten Olofs Dotter i Å Norrala Soken, i närwaro af dess man med tre omyndiga Barn Sönnerne Abram Olof och Pher [sic] samt dottren Karen för hwilka förslogs till Förmyndare för Abram och Karen Olof Larsson i Å, och för de öfrige eller Sonen Olof Jon Olofsson i Å samt för Sonen Pher, Olof Larsson i Fors, hwilka Lagligen böra Förordnas". Gården består av en "stufwa med 2:ne kamare" samt fähus och foderhus med vedlider. Undertecknande bytesdeltagare är Olof Larsson i Fors; Per Abrahamsson; Olof Larsson och Jon Olofsson i Å.
Arvsskifte:1818-04-20 Edvik, Norrala sn, HÄL 3)Arvsskiftet efter fadern Per Abrahamsson, då Karin Persdotter deltar, hålls i Edvik den 20 april 1818. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Tjänstepiga:till 1829 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL 4)
Bosatt:till 1829 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5)I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Olof Larsson i Svartvik nr sub 3 pigan Karin Persdotter (f. 1792-04-14). Noteringar om bevistade husförhör och nattvardsgång finns för henne samtliga år. [AI:2, uppsl. 93] - I husförhörslängden 1822-1827 skrivs hon fortfarande där. Själva födelsedatumet är oläsligt p.g.a. missfärgning men födelseåret 1792 syns. [AI:3, uppsl. 102] - Karin Persdotter (f. 1792-04-19) anges i husförhörslängden 1828-34 fortfarande som piga i Svartvik nr sub 3 och ha en dotter Karin. Om henne finns noterat: "d. 27 aug. 1829. kyrktagen såsom Båtman Erik Schenströms äkta Hustru." [AI:4, uppsl. 103]
Bosatt:till 1846 Svartvik, Norrala sn, HÄL 6)
Död:1846-03-21 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen för den 21 mars 1846 uppger att "Afsk. B.n Er. Schenströms Hustru Carin Pehrsd.r" i Svartvik dött i "Vattusot", 52 år, 11 månader och 7 dagar gammal. Under bynamnet står noterat: "Vår Tinget".

Familj med Erik Hansson Schenström (1807 - 1847)

Vigsel:1829-12-29 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen uppger att "Ord. Båtsm. N. 113. Eric Schenström" gift sig med "L.[and]Bond.D.n Karin Pehrsd.r i Svartvik". "Hennes Giftoman Bond. Olof Larss. i Svartvik".

Barn:
Kerstin Eriksdotter+ (1829 - 1829)
Olof Eriksson+ (1830 - )
Hans Erik Eriksson+ (1833 - )
Per Eriksson+ (1837 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1792 Födelse 1792-05-19 Å, Norrala sn, HÄL.  1)
1795 2 år Brodern Olof Persson Wiklund föds 1795-03-05 Å, Norrala sn, HÄL 8).
1798 5 år Brodern Per Persson Edling föds 1798-02-04 Å nr sub 2, Norrala sn, HÄL 9).
1800 7 år Modern Kerstin Olsdotter dör 1800-04-03 Å, Norrala sn, HÄL 10).
1800 8 år Arvsskifte 1800-10-15 Å, Norrala sn, HÄL.  2)
1807 14 år Maken Erik Hansson Schenström föds 1807-01-29 Svartvik, Norrala sn, HÄL 11).
1818 25 år Fadern Per Abrahamsson dör 1818-04-12 Edvik, Norrala sn, HÄL 12).
1818 25 år Arvsskifte 1818-04-20 Edvik, Norrala sn, HÄL.  3)
<1829 Tjänstepiga till 1829 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  4)
<1829 Bosatt till 1829 Svartvik nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  5)
1829 36 år Dottern Kerstin Eriksdotter+ föds 1829-05-06 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7).
1829 36 år Dottern Kerstin Eriksdotter+ dör 1829-05-06 Svartvik, Norrala sn, HÄL 5).
1829 37 år Vigsel Erik Hansson Schenström 1829-12-29 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  7)
1830 38 år Sonen Olof Eriksson+ föds 1830-08-08 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7).
1833 40 år Sonen Hans Erik Eriksson+ föds 1833-04-17 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7).
1837 44 år Sonen Per Eriksson+ föds 1837-01-20 Svartvik, Norrala sn, HÄL 7).
<1846 Bosatt till 1846 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  6)
1846 53 år Död 1846-03-21 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:4, f. 24r
  
2)Bouppteckningar 1798-1800, nr 133, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Bouppteckningar 1817-1818, nr 131, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Se Bosatt
  
5)AI:4, uppsl. 103
  
6)Se Död
  
7)C:6
  
8)C:4, f. 29r
  
9)C:4, f. 36r
  
10)C:4, f. 121v
  
11)C:4, f. 55r
  
12)C:4, f. 140r