Personakt

Erik Andersson

Sockenskomakare, bonde.

Bosatt:Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 1)"Erich Andersson" skrivs också som hemmansföreståndare på uppslaget för födda i ett hemman som följer direkt efter Ringa nr 7 i kyrkboken som upprättades ca 1708, men utan ytterligare noteringar. [C:2, uppsl. 88] Hans namn står också på sidorna för vigda och avlidna i gården i samma kyrkbok. [C:2, f. 154v] Efter hans död går hans jord upp i Ringa nr 7 - se begravningsnotisen. - Han äger kanske den gård som förestods av den 1689 avlidne bonden Anders Olofsson i Ringa, vars hemman inte kan identifieras med något av de åtta hemman som finns i byn kring år 1700 (se dennes personakt).
Sockenskomakare:Ringa, Norrala sn, HÄL 2)
Omnämns:1689 3)Han omnämns i samband med att hans lille son begravs 1689-07-14 ("SockneSkomakarens Erik Andersons li[lle] Son i Ringa").
Omnämns:1692 4)Han omnämns i begravningsnotisen för hustrun Margareta Eriksdotter 1692, införd på uppslaget för Ringa nr 5 ("H. Margreta Erichsdotter, Sochneskomakakarens Erich Anderssons Hustro").
Fadderskap:1703 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 5)Sockenskomakaren Erik Andersson och hustrun Sara Andersdotter står 1703 som faddrar till Anna (f. 1703-03-25), dotter till bonden Per Simonsson och hustrun Brita Jakobsdotter i Ringa nr 7.
Bonde:till 1709 Ringa, Norrala sn, HÄL 6)
Död:1709 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 6)
Begravd:1709-01-03 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 7)Begravningsnotisen på en sida för en gård som följer efter Ringa nr 7 (tydligen en gård som tillfälligt var utbruten ur nr 7) lyder: "1709 Jan: 3 Begrofs Erik Anders Döda Lekamen, hwar med och Ändades hans hemman effter hans granne Anders Larsson [i Ringa nr 7] tog till sig hans Jord."

Familj med Margareta Eriksdotter (~1654 - 1692)

Vigsel:

Barn:
Gölin Eriksdotter+ (1689 - )
N.N. Eriksson+ (1689 - 1689)

Familj med Sara Andersdotter

Vigsel: 8)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1654 Makan Margareta Eriksdotter föds beräknat 1654 Ringa nr 5+, Norrala sn, HÄL 6).
1689 Omnämns 1689.  3)
1689 Sonen N.N. Eriksson+ dör 1689 Ringa, Norrala sn, HÄL 6).
1689 Dottern Gölin Eriksdotter+ föds 1689-03-20 Ringa, Norrala sn, HÄL 9).
1689 Sonen N.N. Eriksson+ föds 1689-03-20 Ringa, Norrala sn, HÄL 6).
1692 Omnämns 1692.  4)
1692 Makan Margareta Eriksdotter dör 1692 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 6).
1703 Fadderskap 1703 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  5)
<1709 Bonde till 1709 Ringa, Norrala sn, HÄL.  6)
1709 Död 1709 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  6)
1709 Begravning 1709-01-03 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:2, uppsl. 88
  
2)Se partnerns personakt
  
3)Vigsel- och begravningslängd för Norrala 1688-89 samt för Trönö 1689, Uppsala domkapitels handlingar, vol. E V:93 1), p. 130-136, ULA
  
4)C:1, f. 85r
  
5)C:1, f. 103v
  
6)Se Begravning
  
7)C:2, f. 155r
  
8)Jämför barnens födelsenotiser
  
9)C:1, f. 105v