Personakt Antavla

Gertrud Persdotter Kohlberg

Tjänstepiga.

Far:IX:107 Per Hansson (~1654 - 1693)
Mor:IX:108 Barbro Persdotter (~1658 - 1712)

Född:1684 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Döpt:1684 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Dopnotisen under bonden Per Hanssons namn på uppslaget för Kolsta nr 2 lyder: "1684. d. [blankt] döptes Giärtrudh Persdotter".
Fadderskap:1702 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 3)Hon är troligen identisk med den Gertrud Persdotter, utan angiven vistelseort, som 1702 - jämte Sven Olofsson i Kolsta - står som ungfadder till Ella (f. 1702-10-09), dotter till bonden Sven Larsson i Kolsta nr 5.
Fadderskap:1703 Skettene, Norrala sn, HÄL 4)Gertrud Persdotter i Kolsta står 1703 som ungfadder till Hans (f. 1703-09-03), son till båtsmannen Hans Dahlman och hustrun Anna i Skettene.
Fadderskap:1704 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 5)Gertrud Persdotter i Kolsta står 1704 som ungfadder till Mickel (f. 1704-08-03), son till bonden Olof Svensson och hu. Brita Eriksdotter i Kolsta nr 3.
Bosatt:omkring 1705 prästgården, Norrala sn, HÄL 6)
Tjänstepiga:omkring 1705 prästgården, Norrala sn, HÄL 7)Hon anges 1705 vara bosatt i prästgården. Den rimligaste förklaringen är att hon ingick bland tjänstefolket där, eftersom hon inte har någon koppling till prästfamiljen.
Fadderskap:1705 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Hon är troligen identisk med den Gertrud Persdotter i prästgården som 1705 står som "Pijgfadderska" till Brita (f. 1705-03-19), utomäktenskaplig dotter till Brita Eriksdotter i Arklo och löjtnant Coriander. (Ingen annan Gertrud Persdotter finns belagd i socknen vid denna tid.)
Fadderskap:1710 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9)Pigan Gertrud Persdotter, utan ortsangivelse, står 1710 som ungfadder till Barbro (f. 1710-09-23), dotter till Pål Persson och hu. Brita Persdotter i Kolsta nr 2.
Bosatt:omkring 1744 Stockholm 10)
Omnämns:1744-10-07 11)I samband med att Pål Persson i Kolsta (nr 2) överlämnat hemmanet till sonen Hans Pålsson 1744-10-07 upprättades en förteckning över skulderna. Där upptas bl.a. "Til Swegerskan Greta [sic] Kohlberg i Stockholm på hennes Arf __ 20. [daler] 28. [penningar]" [kopparmynt]. Efter förteckningen över inventarier anges: "Utaf ofwanförda Inventario afgår til brölops Koster, och brudgåfwa 6 Dl. Kmt[?] til Hans, Olof; Jonas, Brita och Gertrud, samt den 6.te til Gertrud Pärsdotter i Stockholm." I slutet sägs: "The uti thenna BytesLängd nämde tjugu D.r K.mt, som Giertrud Kohlberg har at fordra voro på nedanstående dag af Hans Pålsson betalte och Lemnade til herr Assessoren Greuesmöhler, som atesteras af Söderhamn d. 28 aug. 1745. Sven Stillman."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1684 Födelse 1684 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1684 Dop 1684 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1686 Systern VIII:54 Brita Persdotter föds 1686 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1691 Brodern Olof Persson+ föds 1691-08-06 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1691 Brodern Olof Persson+ dör 1691-10-25 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1692 Systern Barbro Persdotter+ föds 1692-10-22 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1693 Fadern IX:107 Per Hansson dör 1693-04-29 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1702 Fadderskap 1702 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL.  3)
1703 Fadderskap 1703 Skettene, Norrala sn, HÄL.  4)
1704 Fadderskap 1704 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL.  5)
~1705 Bosatt omkring 1705 prästgården, Norrala sn, HÄL.  6)
~1705 Tjänstepiga omkring 1705 prästgården, Norrala sn, HÄL.  7)
1705 Fadderskap 1705 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1710 Fadderskap 1710 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1712 Modern IX:108 Barbro Persdotter dör 1712 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
~1744 Bosatt omkring 1744 Stockholm.  10)
1744 Omnämns 1744-10-07.  11)
1766 Systern VIII:54 Brita Persdotter dör 1766-01-07 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 14).

Källor

1)Se Dop
  
2)C:1, f. 27v
  
3)C:1, f. 96v
  
4)C:1, f. 89v
  
5)C:1, f. 28v
  
6)Se Fadderskap
  
7)Baserat på indicier
  
8)C:1, f. 120v
  
9)C:2, uppsl. 31
  
10)Se Omnämns
  
11)Bouppteckningar 1734-1764, nr 27, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
12)C:1, f. 28r
  
13)Se Begravning
  
14)C:3, p. 433