Personakt Antavla

Erik Jönsson

Far:VIII:43 Jöns Nilsson (~1663 - 1715)
Mor:VIII:44 Sigrid Eriksdotter+

Född:1702-11-20 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget reserverat för hemmanet Tygsta (nr 2) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn. Den lyder: "NB A.o 1702 d. 20 9ber [dvs. november] föddes en Son af offta nämbde föräld--- [slutleden av ordet otydlig p.g.a. missfärgning; med föräldrarna avses Jöns Nilsson och hu. Sigrid] som döptes d. 23 ejusd: och kallades Erik". Faddrar: Håkan Jonsson och hu. Brita i Orsten [Trönö]; Bengt Hemmingsson och hu. Anna i Tygsta. (Ungfaddrar:) Per Källbjörnsson i Söderhamn, Karin Ersdotter i Tygsta.
Bosatt:omkring 1759 Kyrkbyn, Hanebo sn, HÄL 2)
Arvsskifte:1759-11-09 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Han är troligen identisk med den Erik Jönsson i Kyrkbyn i Hanebo sn som 1759 skulle ha deltagit i arvsskiftet efter Per Jönsson i Vad i Norrala i egenskap av förmyndare för dennes son Jöns. Bouppteckningen efter Per Jönsson inleds: "År 1759. d. 9. Novembr upteknades, wärderades och delades all qwarlåtenskap efter afl.dne Pär Jönsson i Wad emellan dess qwarlåtna Enka, hustru Anna Larsdotter, och enda Sonen Jöns Persson, hwars förmyndare Erik Jönsson i Hanebo och Kyrkobyn; som lagligen blifwit tilförordnat, men för mellankommande hinder intet är tilstädes, hwarföre Nämdemannen Erik Persson uti Ale i dess ställe blef anmodat, at bewaka förenämnde omyndige Jöns Perssons rätt." Under fast egendom upptas först: "Skattehemmanet N.o 1. uti Wad om 5. öre i skatt". Under "Gäld som bör betalas" nämns bl.a. "Måns Michelsson i Wad", 144 daler kopparmynt. Undertecknande bytesdeltagare är: Anna Larsdotter; Erik Persson i Ale.

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1702 Födelse 1702-11-20 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL.  1)
1705 2 år Brodern Jöns Jönsson+ föds 1705-09-13 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 4).
1708 5 år Brodern Per Jönsson föds 1708-02-26 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 1).
1715 12 år Fadern VIII:43 Jöns Nilsson dör 1715-06-29 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 1).
~1759 Bosatt omkring 1759 Kyrkbyn, Hanebo sn, HÄL.  2)
1759 56 år Brodern Per Jönsson dör 1759-05-07 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 5).
1759 56 år Arvsskifte 1759-11-09 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)

Källor

1)Trönö C:1, p. 82
  
2)Se Arvsskifte
  
3)Bouppteckningar 1734-1764, nr 11, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
4)Trönö C:1, p. 81
  
5)C:3, p. 498