Personakt

IX:3 Jon Persson

Bonde, nämndeman, kyrkvärd. Blev ca 83 år.

Född:beräknat 1615 1)
Bosatt:Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Han omnämns som bosatt i Remsta nr 2 ännu 1695. Jämför också de övriga händelserna.
Bonde:från 1649 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Han skrivs första gången på hemmanet 1649, då han skattar för mantalet 4. (Hans hemman omfattade enligt jordeboken 1655 12 öresland och 6 penningland. [Jordebok Norrland, KA])
Arvstvist:1654-11-20 4)Från tinget 1654 den 20 november: "Dato twistade Joenn Pedersson i Remstad medh sin Swåger Oloff Pedersson i Sundh om besittningsRätten på ReemstadHemmannedt efter bäggies dheras Hustror wore dhett Lijka Arfborne till. Så Alldenstund Sahl. Peder Hansson i Remstadh hafwer afftaladt medh Pell Pedersson i Sund, tå han uthfäste sin dotter till hanss Sohn för:ne Olof Pedersson, att hann bleef medh hans Broders samtyckio [här avses sannolikt bonden Jon Persson i Sund, som delade Per Perssons hemman med Olof Persson] försäkradt att få besittia hemmanedt i Sund effter hanss Faders dagar, och Joen Pedersson fåå blifwa på Remstad Hemmannedt, som dhe icke kunde neeka före (---)". Vid förlikningen lovar Jon Persson att ge honom åtta gillingar hö samt låta honom disponera ett gillingtal äng utan skatt i elva år som kompensation.
Jordtransaktion:1657 5)Jon Persson i Remsta trädde fram vid tinget den 26 januari 1657 om ett byte som salig underlagmannen Lars Källbjörnssons änka Brita Olofsdotter gjort den 17 juli 1649 med hans svärfar Per Hansson om den ängsgjord i Korsänget som skulle delas lika mellan dem och som Per Hansson fått lov att inlösa i förtid.
Kyrkvärd:från 1662 till 1668 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 6)
Omnämns:1673 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Jon Persson i Remsta uppges i samband med rannsakningen mot den för trolldom (då han själv satt som nämndeman) anklagade gamla pigan Karin (Hansdotter) i Remsta 1673 vara hennes dotterson, hos vilken hon tjänade. Trots hennes vädjan om stöd sade han sig varken kunna värja eller fälla henne i anklagelsen. (Släktskapet är emellertid inte lätt att förena med vad som anges om henne i hennes begravningsnotis från 1693. Eftersom hon uppenbarligen förblivit ogift är det troligare att här avses systerson eller liknande i stället för dotterson, särskilt som Jon Persson enligt åldersuppgiften i begravningsnotisen bör ha fötts så tidigt som omkring 1615.)
Nämndeman:omkring 1673 8)
Död:1698 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1698-11-13 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 9)Begravningsnotisen på uppslaget för Remsta nr 2 lyder: "1698. Dominica 21. post Trinit. jordades Jon Person, hwilken warit Een Gudfruchtig och rättrådig man. En god tijd ståndit Kyrkiowärdsämbetet för, så wäl som länge warit Tålffman. Hans graaf är wäster om Kyrkiogafwelen gården tilhörig. Åldren war 83. åhr."

Familj med IX:4 Margareta (Märit) Persdotter+ (- ~1676)

Vigsel: 10)Äktenskapet är belagt genom testamentsuppgiften i Norrala kyrkoräkenskaper (se Märits personnnotis).

Barn:
IX:111 Per Jonsson (~1645 - 1697)
VIII:77 Hans Jonsson (~1647 - 1698)
VIII:2 Karin Jonsdotter (- ~1715)
IX:60 Brita Jonsdotter

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1615 Födelse beräknat 1615.  1)
~1645 Sonen IX:111 Per Jonsson föds beräknat 1645 Remsta nr 2+, Norrala sn, HÄL 2).
~1647 Sonen VIII:77 Hans Jonsson föds beräknat 1647 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
>1649 Bonde från 1649 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1654 Arvstvist 1654-11-20.  4)
1657 Jordtransaktion 1657.  5)
>1662 Kyrkvärd från 1662 till 1668 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  6)
1673 Omnämns 1673 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
~1673 Nämndeman omkring 1673.  8)
~1676 Makan IX:4 Margareta (Märit) Persdotter+ dör omkring 1676 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1697 Sonen IX:111 Per Jonsson dör 1697 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1698 Död 1698 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1698 Sonen VIII:77 Hans Jonsson dör 1698 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1698 Begravning 1698-11-13 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
  
3)Mantalslängd, Hudiksvalls län, KA, Riksarkivet
  
4)Dombok för Hälsingland 1654-55, renoverad, Gävleborg 4, f. 190v, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
5)Dombok för Hälsingland 1657, renoverad, Gävleborg: 6, f. 296v, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
6)Bodin, Sigvard: "Kyrkvärdar i Norrala", ALIR-anor 2004:1 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 3
  
7)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 172f
  
8)Se Omnämns
  
9)C:1, f. 38r
  
10)LI:1
  
11)Se Död