Personakt Antavla

VIII:177 Erik Larsson

Bonde. Blev högst 48 år.

Far:IX:353 Lars [!] Håkansson (~1610 - 1691)
Mor:IX:354 N.N. Svensdotter+

Född:1675 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL 1)
Döpt:1675 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL 2)Dopnotisen under bonden Håkan Larssons namn lyder: "A.o (1)675 in Novemb: blef Erich döpt Håkan Lars Broder."
Fadderskap:1693 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL 2)"Håkans Lars Broder Erik, ifrån Ohrsten" står 1693 som ungfadder till Måns (f. 1693-02-14), son till bonden Håkan Larsson och hu. Brita Jonsdotter i Orsten (nr 1), Trönö sn.
Fadderskap:1696 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL 2)"Erik Håkan Lars broder" står 1696 som fadder till Sven (f. 1696-01-01), son till bonden Håkan Larsson och hu. Brita Jonsdotter i Orsten (nr 1), Trönö sn.
Arvstvist:1700 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 3)Håkan Larsson i Orsten i Trönö och brodern Erik Larsson kärar år 1700 till Lars Jonsson i Ringa nr 4 om de tre öresland i salig Sven Månssons hemman i Ringa, till vilka de var bördiga genom sin mor och som Lars Jonsson var helt obördig till.
Bosatt:omkring 1704 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 4)Hans namn - "Erik Larsson" - finns angivet på hemmansföreståndarens plats på det andra uppslaget för Ringa nr 4 (som startar med födelsenotisen för hans och hustrun Karin Jonsdotters son född 1704) i den äldsta ministerialboken. [C:1, f. 104v] Han skrivs också på motsvarande plats - då med hustrun Karin Jonsdotter - på uppslaget för födda i gården i den följande kyrkboken från ca 1708, liksom på sidorna för vigda och avlidna där. [C:2, uppsl. 84 respektive C:2, f. 152v]
Bonde:omkring 1704 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 5)
Fadderskap:1714 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 6)"Erich Larson i Ringa och hustr: h: Carin" står 1714 som faddrar til Kerstin (f. 1714-09-19), dotter till bonden Olof Jonsson och hu. Kerstin Hansdotter i Trönbyn nr 2, Trönö sn.
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 7)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter handelsman Daniel Stenbit i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande: [f. 778r] (---)
Sigfrid Gulliksson i Hamre 222 __ 7 __
Hindrik Jonsson i Svarven __ 166 __ 29
Gissel Svensson i Ringa __ 169 __ 29
Erik Larsson därstädes __ 108 __ 11
Per Nilsson i Ingsta __ 78 __ 18
Jakob Eriksson i Svarven __ 60 __ 7.
 
Död:1723 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 8)
Begravd:1723 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 9)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Ringa nr 4 lyder: "1723 in Martio Begrofs Erich Larssons andelöse Lekamen vti des Lägerstad effter et Christel. lefwerne 47 år gam(m)al; Liktexten kan icke igenfinnas vti documenterna [sic!]." 6 daler och en fjärding säd lämnat i testamente till kyrkan och de fattiga.

Familj med VIII:178 Karin Jonsdotter (1684 - 1736)

Vigsel: 5)

Barn:
VII:89 Lars Eriksson (1704 - 1758)
Jon Eriksson (1708 - )
Måns Eriksson (1713 - )
Olof Eriksson+ (1715 - 1748)

Noteringar

Att Erik Larsson i Ringa nr 4 är identisk med den jämnårige Erik Larsson från Orsten i annexförsamlingen Trönö indikeras dels av att den senare 1700 begärde att få igenbörda sin mödernejord i Ringa nr 4, och att Erik Larssons i Orstens bror, bonden Håkan Larsson i Orsten, 1708 står som fadder till Erik Larssons i Ringa son Jon. [Norrala C:1, f. 104v] Domböckerna anger inte heller att hemmanet skulle ha gått ur släkten. Erik Larsson i Ringa var dessutom gift med en kvinna från Trönbyn i Trönö sn och ger en son namnet Måns, ett dopnamn som tillhör de mindre vanliga i socknen men som tidigare förekom i Ringa nr 4.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1675 Födelse 1675 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL.  1)
1675 Dop 1675 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL.  2)
1684 Makan VIII:178 Karin Jonsdotter föds 1684 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 1).
1691 Fadern IX:353 Lars [!] Håkansson dör 1691 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL 8).
1693 Fadderskap 1693 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL.  2)
1696 Fadderskap 1696 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL.  2)
1700 Arvstvist 1700 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
~1704 Bosatt omkring 1704 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
~1704 Bonde omkring 1704 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
1704 Sonen VII:89 Lars Eriksson föds 1704-10-13 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 4).
1708 Sonen Jon Eriksson föds 1708-02-24 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 4).
1713 Sonen Måns Eriksson föds 1713-06-24 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 10).
1714 Fadderskap 1714 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL.  6)
1715 Sonen Olof Eriksson+ föds 1715-07-13 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL 10).
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  7)
1723 Död 1723 Ringa nr 4, Norrala sn, HÄL.  8)
1723 Begravning 1723 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Se Dop
  
2)Trönö C:1, p. 51
  
3)Meddelat av: Westlund, Dennis, Skärså 3679, 826 91 Söderhamn, brev (okänt datum) (med hänvisning till dombok för Hälsingland 1700, HLA)
  
4)C:1, f. 104v
  
5)Se Bosatt
  
6)Trönö C:1, p. 132
  
7)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 777v, 778r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
8)Se Begravning
  
9)C:2, f. 153r
  
10)C:2, uppsl. 84