Personakt Antavla

Brita Eriksdotter

Blev 32 år.

Far:Erik Nilsson (1733 - 1784)
Mor:Anna Olsdotter (1741 - 1776)

Född:1769-09-14 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Brita": Erik Nilsson och Anna Olsdotter i Ringa nr 1. Faddrar: Lars Svensson och hu. Karin Svensdotter i Ringa; fiskaren Anders Andersson och hu. Brita --- [hennes patronymikon är otydligt och ser snarare ut som Larsdotter än det Olsdotter det ska vara] i Remsta. Drängfadder ("Drgf.") Anders Nilsson i Ringa, pigfadder Ingrid Olsdotter i Svartvik.
Arvsskifte:1799-10-11 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 2)Bouppteckningen efter brodern inleds: "År 1799. d. 11 october skedde Bouptekning och Arfskifte efter afl. Bonden Olof Eriksson i Ringa i Norrala, då ägendomen delades emellan Brodren Nils Eriksson och Systren Brita Eriksdotter, hwars Förmyndare är Bonden Erik Larsson i Ringa". Den fasta egendomen är: "Skattehemmanet N:o 1 i Ringa, om 4 öres 12 P.land" i skatt, med husen värderat till 1.800 daler kopparmynt (motsvarande 100 riksdaler). Under "Boskap" sägs: "Sedan ett st. ko afgår till desse Syskon i arf efter deras Moder (---"). Under "Spannmål" sägs: "Sedan alla afkortningar woro afdragne och Pär Eriksson i Skensta betalar interesse [dvs. ränta] för Sin Sons Lån i Sokn-Magasinet, som gjör, ifrån 1787 till 1797, 2 f.r, 2 k.ppr (---)"; ovanför är tillagt "mäd Magasins säden". Bland skulder nämns "Hos Mormor i Swartwik" 2 riksdaler; "Hos Farbrodren Anders Nilsson" 7 riksdaler 28[? - sista siffran otydlig i marginalen] riksdaler; "Systren Britas Löning för twå och ett halft år, som hon tjent sin broder och förestått dess hushållning a 2 RD.r 32 S.[killingar] om året". I slutet sägs: "Brodren Nils Eriksson tillåter sin Syster Brita att nu genast få tillträda Hemmanet och besittja det i Tretio år; hwarefter han eller dess bröstarfwingar böra dertill wara berättigade, och skall han under den tiden antingen bo ett husrum i gården, eller äga rättighet att upsättja en stufwa med kam(m)are af Hemmanets skog söder om gården, eller därest han lägligast kan, uppå gårdens utlöter, åtkomma; uti hwilken bygnad Brita eller hemmans åboen bör bestå half omkostnad både wid dess upsättjande som all inredning; harutom han ock förbehåller wedbrand af den skog, som till timber och annat byggnings wärke ej kan tjena, jemte gärdsel och stör för jorden, som skall blifwa hela norrhammarstäckten. Desse Nils Erikssons förbehållne fördelar, skall äfwen Brita, dess man eller någondera af dess bröstarfwingar få, wid afträde från Hemmanet (---)". Undertecknande bytesdeltagare är Nils Eriksson; Brita Eriksdotter genom sin förmyndare Erik (bomärke) Larsson i Ringa.
Bosatt:från 1799-10-11 till 1802-09-01 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 3)För slutdatum, se dödsnotisen.
Död:1802-09-01 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Dödsnotisen med datumet den 1 augusti 1802 lyder: "B. Olof Pehrss. H. Brita Ersd:r i Ringa Lungsot". Åldern 32 år 11 månader.
Bouppteckning:1802-12-27 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "Åhr. 1802. den 27. Desember. [sic] upteknades. wärderades. och delades all Befintelig qwarlåtenskap efter Bonden Olof Pärsons afledne Hustru Hustru Brita Eriksdotter i Ringa Emellan hennes qwarlåtna man och deras enda dotter Anna Olofsdotter hwars förmyndare blifwer Bonden Olof Erikson i Bärge hwilken bör förordnas alla närwarande". Egendomen inleds med: "uti Skatte Hemmanet N.o 1. i Ringa Som den döde har bebott äger hon Enligt bytes längden af den 11. Oktober år 1799. uti fastigheten" 33 riksdaler 6 skillingar". Boskapen utgörs av två kor, två kvigor i fjärde året, en försommarsoxe, en gris (ett halvt år gammalt). Under "Spanmåhllen" [sic] nämns: "som enligt 1799 års Bytes längd hörer skädaren [sic - ska vara skräddaren, tillika brodern] Nils Erikson i Swartwik till (---)". Bland skulderna nämns "till skräfaren Nils Erikson i Swartwik enligt 1799. års byteslängd för del et Swin" 34 riksdaler 8 skillingar; "d:o i Conttant" 16 riksdaler; "d:o för det han betalt skrifarelön till Organisten Ahl" 1 riksdaler; "d:o för en lifråk" 6 riksdaler; 2till d:o för ded [sic] han har lämnat uti Crono utlagor" 2 riksdaler, "de fattigas Andel" 17 skillingar 6 runstycken, "nämndemans Arvode" 24 skillingar, samt "Sk[r]ifware lön" 1 riksdaler. Ingen bytesdeltagare undertecknar.

Familj med Olof Persson (1772 - )

Vigsel:1800-06-02 Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen med datumet den 2 juni 1800 lyder: "Drängen Olof Pehrsson i Ringa med Bonde Dottren Brita Ersdotter ibm [dvs. ibidem, därstädes]."

Barn:
Anna Olsdotter (1801 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1769 Brodern Olof Eriksson+ föds 1769-09-14 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1769 Födelse 1769-09-14 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1772 2 år Maken Olof Persson föds 1772-03-16 Berge, Norrala sn, HÄL 7).
1773 3 år Brodern Nils Eriksson föds 1773-01-19 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
1775 5 år Brodern Olof Eriksson föds 1775-07-27 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1776 7 år Modern Anna Olsdotter dör 1776-12-27 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1784 15 år Fadern Erik Nilsson dör 1784-10-08 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1799 29 år Brodern Olof Eriksson dör 1799-06-10 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1799 30 år Arvsskifte 1799-10-11 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
>1799 Bosatt från 1799-10-11 till 1802-09-01 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1800 30 år Vigsel Olof Persson 1800-06-02 Norrala sn, HÄL.  6)
1801 31 år Dottern Anna Olsdotter föds 1801-04-21 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1802 32 år Död 1802-09-01 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1802 33 år Bouppteckning 1802-12-27 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:3, p. 304
  
2)Bouppteckningar 1798-1800, nr 94, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Se Arvsskifte
  
4)C:4, f. 122v
  
5)Bouppteckningar 1801-1804, nr 132, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 101v
  
7)C:3, p. 359
  
8)C:4, f. 2r
  
9)C:3, p. 483
  
10)C:4, f. 116r
  
11)C:4, f. 121r
  
12)C:4, f. 43r