Personakt Antavla

Hans Larsson Hammar Åman

Kronobåtsman. Blev högst 31 år.

Far:Lars Persson Hammar (1693 - 1743)
Mor:Anna Nilsdotter ("Persdotter") (1687 - 1771)

Född:1728-10-28 Källene, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Lars Persson Hammar och hu. Anna Nilsdotter, utan angiven vistelseort (Hans anges emellertid uttryckligen vara född i Källene i vigselnotisen). Per Ersson i Hamre och hu. Kerstin Andersdotter; Per Hansson därstädes och hu. Ingrid Andersdotter. (Ungfaddrar:) Hans Persson därstädes, Malin Andersdotter.
Fadderskap:1744 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 2)"Hans Larsson Hamar i Källene" står 1744 som drängfadder till Margta (f. 1744-12-30), dotter till Per Olofsson och hu. Helena Olsdotter i Sund nr 2.
Fadderskap:1747 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"Hans Larsson Ham(m)ar" i Källene står 1747 som drängfadder till Göran (f. 1747-12-19), son till Kristoffer Göransson och Margta Larsdotter i Källene nr 2.
Fördubblingsbåtsman:från 1748 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL 4)I det maskinskrivna registret anges att Hans Larsson Hammar antagits som båtsman i rote 119 år 1748. (Under hans dopnamn i födelsenotisen har senare antecknats "Båtsman". [C:2, uppsl. 106])
Fadderskap:1753 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5)Hans Åman och hu. Karin Johansdotter, utan angiven vistelseort, står 1753 som faddrar till Brita (f. 1753-03-03), dotter till Jon Mickelsson och Kerstin Larsdotter i Källene nr sub 3.
Bosatt:till 1759 Källene, Norrala sn, HÄL 6)I bilagan över "Födde 1754" till husförhörslängden detta år anges i tabellform att "Båtsm: Hans Åman" i Källene den 30 september fått en dotter "Margta". [AI:1, 1754, p. 31]
Kronobåtsman:till 1759 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL 7)I avdelningen för födda, på sidan som vanligen reserverats för ordinarie båtsmän, på uppslaget för "Cronobåtsmän uti 13 Rotan i Källene" skrivs "Hans Åman hust. Karin Johansdotter" i samband med barnens födelse (1753-1759).
Död:1759 Karlskrona, BLE 8)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket lyder: "1760 d. 4 febr. afled i CarsCrona [sic] döden fördubl. Eric Krus och gordes här tacksäjelse D(omi)n(i)ca) III adv. 25 år och 3 mån. g. Sam(m)a dag efter ordin. Båtsman Hans Åman uppå ankom(m)en Rulla af d. 13 Nov. Åldren 31 år, 2 månader. Begge beskedel. män." (Hans måste alltså ha dött redan i november 1759. I hustruns dödsnotis anges att hon blev änka 1760. [C:4, f. 128r])

Familj med Karin Johansdotter Flygare (1724 - 1807)

Vigsel:1752-10-11 Hamre nr 4, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1752. d. 11. Octobr giftade sig Cronofördublingen Hans Hammar född 1728 d. 28 Novembr. [sic] uti Källene, med Ärliga Pigan Carin Johansdotter född 1724 d. 16. Maji uti Hambre. Bröllopet stod hos Hans Persson i Hambre."

Barn:
Lars Hansson+ (1753 - 1754)
Margareta Hansdotter Hammar (1754 - )
Anna Hansdotter (1758 - )
Johan Hansson+ (1759 - 1760)

Noteringar

En klammer är ditritad som förenar hans och brodern Olofs namn i födelsenotiserna, men någon kommentar till detta ges inte. Efter Hans' namn står en otydlig notering som antagligen bör läsas "död".
---
I husförhörslängden 1754, förhör i "Källene Rote" den 19 februari, skrivs bland husfolket, efter bönderna i Ingsta bl.a. [AI:1, 1754, p. 24]:
"Ordinarie Hans Åman" (f. 1728-10-28), 26 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqdm"
Hu. Karin (f. 1724-05-16), 30 år. [Luthers katekes:] "bene"
Son Lars (f. 1753-08-25), 1 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1728 Födelse 1728-10-28 Källene, Norrala sn, HÄL.  1)
1742 13 år Brodern Lars Larsson Moberg dör 1742-08-23 Helsingfors, Finland 10).
1743 14 år Fadern Lars Persson Hammar dör 1743-07-18 Källene, Norrala sn, HÄL 10).
1744 Fadderskap 1744 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1747 Fadderskap 1747 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
>1748 Fördubblingsbåtsman från 1748 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL.  4)
1752 23 år Vigsel Karin Johansdotter Flygare 1752-10-11 Hamre nr 4, Norrala sn, HÄL.  9)
1753 Fadderskap 1753 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  5)
1753 24 år Sonen Lars Hansson+ föds 1753-08-25 Källene, Norrala sn, HÄL 7).
1754 25 år Brodern Per [!] Larsson Hammar dör 1754-04-11 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 11).
1754 25 år Sonen Lars Hansson+ dör 1754-04-23 Källene, Norrala sn, HÄL 7).
1754 25 år Dottern Margareta Hansdotter Hammar föds 1754-09-30 Källene, Norrala sn, HÄL 7).
1757 28 år Brodern Olof Larsson Arnö (Arn) Ahlrot dör 1757-02-04 Stockholm 12).
1758 29 år Dottern Anna Hansdotter föds 1758-01-24 Källene, Norrala sn, HÄL 7).
<1759 Bosatt till 1759 Källene, Norrala sn, HÄL.  6)
<1759 Kronobåtsman till 1759 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL.  7)
1759 Död 1759 Karlskrona, BLE.  8)

Källor

1)C:2, uppsl. 106
  
2)C:3, p. 232
  
3)C:3, p. 276
  
4)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:15
  
5)C:3, p. 280
  
6)Se Kronobåtsman
  
7)C:3, p. 384
  
8)C:3, p. 521
  
9)C:3, p. 111
  
10)C:3, p. 508
  
11)C:3, p. 513
  
12)C:3, p. 511