Personakt Antavla

Ingrid Andersdotter

Blev högst 61 år.

Far:Anders Andersson (~1633 - 1700)
Mor:Sigrid Svensdotter (~1647 - 1715)

Född:1680 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 1)Födelseåret verifieras också av åldersuppgiften i begravningsnotisen. Att hon är dotter till bonden Anders Andersson i Vi nr 5, Trönö sn, indikeras också av att "Kiällene Lars Olsson" 14 daler upptas under skulder, underrubriken "Till gamla Syskon", i den bouppteckning efter Anders Anderssons son Sven Andersson i Vi, Trönö, vilken upprättades 1742-10-21. [Bouppteckningar 1765-1767, nr 81, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA] Detta styrks av att Ingrid och maken 1723 står som faddrar till ett av Sven Anderssons barn (se Fadderskap).
Döpt:1680 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL 2)Dopnotisen är införd på uppslaget reserverat för Rappsta (nr 1) i Trönö äldsta ministerialbok, under noteringen "först[?] Anders Anders i Wij barn" och lyder: "1680 [blankt] döptes Ingri." (Därefter noteras: Nu först begynnes Jon Mickels barn men förre ähro Anders Anders i Wj.")
Bosatt:från 1684 Vi nr 5+, Trönö sn, HÄL 3)Anders Andersson i Vi (nr 5) anges i bördsrättslängden 1690 för Trönö ha inlöst hemmanet av kronan 1684 (se dennes personnotis).
Bosatt:till 1713 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4)I den äldsta ministerialboken för Trönö sn skrivs på uppslaget reserverat för Vi (nr 39), längst upp på hemmansföreståndarens plats: "Nils Pädersson", med det något senare tillägget "Son Pär Nilsson". Per Nilsson och hustrun Inga Andersdotter (hon namnges Ingrid när hon gifter om sig 1719 [Trönö C:1, p. 90]) skrivs på uppslaget i samband med barnens födelse (1705-1716).
Fadderskap:1723 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 5)Lars Olofsson i Vi och hans hustru Ingrid Andersdotter står 1723 som faddrar till Ingrid (f. 1723-10-18), dotter till Sven Andersson och hu. Karin i Vi nr 5, Trönö sn.
Fadderskap:1725 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL 6)Lars Olsson i Källene ["ibid.", dvs. hänvisning till Källene som nämns raden ovanför] och hans ej namngivna hustru står 1728 som faddrar till Gullik ("Gulicius") (f. 1728-10-10), son till Erik Jakobsson och hu. Ingrid i Källene nr 3.
Fadderskap:1730 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Lars Olofsson i Källene och hu. Ingrid Andersdotter står 1730 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1730-02-22), dotter till Erik Jonsson och hu. Kerstin Jakobsdotter i Siknäs nr 1.
Fadderskap:1732 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 8)Lars Olsson i Källene och hu. Ingrid Andersdotter ("Inga And.d.r") står 1732 som faddrar till Per (f. 1732-10-04), son till Mickel Persson och Sigrid Svensdotter i Ringa nr 6.
Fadderskap:1736 Hamre+, Norrala sn, HÄL 9)Lars Olsson i Källene och hu. Ingrid står 1736 som faddrar till Olof (f. 1736-04-28), son till Olof Åman och hu. Margareta Persdotter, utan angiven vistelseort i socknen. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.
Fadderskap:1737 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Lars Olsson i Källene ["ibd", dvs. därstädes, syftande på Källene som anges i raden ovanför] och hu. Ingrid därstädes står 1737 som faddrar till Karin ("Catharina") (f. 1737-03-17), dotter till Kristoffer Göransson och hu. Margta i Källene nr 2.
Bosatt:till 1741 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 11)
Död:1741-03-29 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 11)
Begravd:1741-04-05 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 12)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Källene nr sub 3 ("Källene N. 4") lyder: "Man Lars Olofsson 1741. 22 Martii __ [begravd:] 5 April
hustrun Ingri Andersd.r __ [död] 29 __ begrafdes på en gång och lades i gårdsgrafwen. Warit beskedl. folk [inskjutet ovanför: "haft och wälsignelse af det timel."], och besynnerligast mannen berömd för sin gudsfruchtan, redligh(et), och hjelpsamh(et). hans ålder 47 år och 2 månar Hennes ålder 60 3/4 år."
 

Familj med Per Nilsson (- 1718)

Vigsel:före 1705 13)

Barn:
Nils Persson+ (1705 - )
Anna Persdotter+ (1707 - <1714)
Kerstin Persdotter+ (1710 - )
Sigrid [!] Persdotter (~1711 - 1764)
Ingrid Persdotter+ (1711 - )
Anna Persdotter+ (1714 - 1715)
Anders Persson Östlund Staka (Stake) Styf (1716 - 1768)

Familj med Lars Olsson (~1694 - 1741)

Vigsel:1719-10-18 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 14)Vigselnotisen på uppslaget reserverat för Vi (nr 3) i den äldsta ministerialboken för Trönö sn lyder: "A.o 1719. d. 18. Octobr(is) sam(m)anwjgdes unge person Larson [sic] i Wij med sal: Peder Nilsons effterlåtna Änkia ibid: Hustr: Ingrid Andersdotter i morgongåf.a lofwades 30 dlr: kopp(ar)mt."

Barn:
Kerstin Larsdotter (1720 - 1804)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1680 Födelse 1680 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  1)
1680 Dop 1680 Rappsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  2)
1683 Brodern Anders Andersson föds 1683 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 1).
>1684 Bosatt från 1684 Vi nr 5+, Trönö sn, HÄL.  3)
1686 Systern Anna Andersdotter föds 1686 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 1).
1693 Systern Sigrid Andersdotter+ föds 1693-09-21 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 15).
~1694 Maken Lars Olsson föds beräknat 1694 11).
~1694 Systern Sigrid Andersdotter+ dör beräknat 1694 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 5).
1700 Fadern Anders Andersson dör 1700-03-26 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 5).
<1705 Vigsel Per Nilsson före 1705.  13)
1705 Sonen Nils Persson+ föds 1705-09-27 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4).
1707 Dottern Anna Persdotter+ föds 1707-08-25 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4).
1710 Dottern Kerstin Persdotter+ föds 1710-10-30 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4).
~1711 Dottern Sigrid [!] Persdotter föds omkring 1711 Vi nr 3+, Trönö sn, HÄL 16).
1711 Dottern Ingrid Persdotter+ föds 1711-12-25 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4).
<1713 Bosatt till 1713 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL.  4)
1714 Dottern Anna Persdotter+ föds 1714-04-17 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4).
1715 Dottern Anna Persdotter+ dör 1715-06-18 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 14).
1715 Modern Sigrid Svensdotter dör 1715-06-22 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 5).
1716 Sonen Anders Persson Östlund Staka (Stake) Styf föds 1716-06-03 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 4).
1718 Maken Per Nilsson dör 1718 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 14).
1719 Vigsel Lars Olsson 1719-10-18 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL.  14)
1720 Dottern Kerstin Larsdotter föds 1720-09-05 Vi nr 3, Trönö sn, HÄL 17).
1723 Fadderskap 1723 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL.  5)
1725 Fadderskap 1725 Källene nr 3, Norrala sn, HÄL.  6)
1730 Fadderskap 1730 Siknäs nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1732 Fadderskap 1732 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  8)
1736 Fadderskap 1736 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  9)
1737 Fadderskap 1737 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
<1741 Bosatt till 1741 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  11)
1741 Maken Lars Olsson dör 1741-03-22 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 11).
1741 Död 1741-03-29 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  11)
1741 Begravning 1741-04-05 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)Se Dop
  
2)Trönö C:1, p. 53
  
3)Baserat på indicier
  
4)Trönö C:1, p. 89
  
5)Trönö C:1, p. 94
  
6)C:2, uppsl. 73
  
7)C:2, uppsl. 25
  
8)C:2, uppsl. 86
  
9)C:2, uppsl. 108
  
10)C:2, uppsl. 72
  
11)Se Begravning
  
12)C:3, p. 477
  
13)Se Bosatt
  
14)Trönö C:1, p. 90
  
15)Trönö C:1, p. 93
  
16)AI:1, 1759, p. 14
  
17)Trönö C:1, p. 156