Personakt

Johan Erik Johansson Wikberg Norling

Barnhusgosse, kronobåtsman. Blev 61 år.

Född:1774-03-15 Stockholm+ 1)I husförhörslängden för Arbrå 1794-1802 anges han emellertid vara född 1776-01-01. [Arbrå AI:5, uppsl. 108] Enligt åldersuppgiften när han tas in på allmänna barnhuset i Stockholm var han emellertid född ca 1773 (se Barnhusbarn).
Barnhusbarn:till 1786-08-30 Allmänna barnhuset, Stockholm 2)I databasen Barnhus-Sök på Nättidningen RÖTTER (www.genealogi.se) finns ett barnhusbarn Wikberg med dopnamnen Johan Erik som tidsmässigt skulle passa in. Denne togs in på Stockholms barnhus 1785-07-09 och anges då vara tolv år gammal. Han utlämnades 1785-09-24 från lilla barnhuset och från Politiekollegiets barnhus "till vidare uppfostran" 1786-08-30 (med utskrivningsnr 502).
Tjänstedräng:till 1798 Flästa nr 5, Arbrå sn, HÄL 3)
Bosatt:till 1798 Flästa nr 5, Arbrå sn, HÄL 4)I husförhörslängden för Arbrå sn 1794-1802 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Olof Persson i Flästa nr 5 ("förra delen") drängen "Joh. Eric Wikberg" (f. 177x-01-01). Han anges ha flyttat ut till Sven Persson, uppsl. 108. Den sista noteringen för honom avser nattvardsgång 1798.
Bosatt:från 1798 till 1799 Flästa nr 6, Arbrå sn, HÄL 5)I husförhörslängden för Arbrå sn 1794-1802 skrivs bland tjänstefolket hos bonden Sven Persson i Flästa nr 6 (senare delen) "Barnehus Goss. Joh. Er. Wikberg" (f. 1776-01-01). Han anges ha flyttat ut till "Norala". Sista noteringarna för honom är från 1799. (För startåret, se Bosatt.)
Tjänstedräng:från 1798 till 1799 Flästa nr 6, Arbrå sn, HÄL 3)
Kronobåtsman:från 1799 till 1813-06-03 Båtsmansrote 112 (omfattade 1737 Kolsta nr 3, Kolsta nr 4, Kolsta nr 5, Skensta nr 1, Skensta nr 2;), Norrala sn, HÄL 6)I generalmönsterrullan för rotebåtsmännen av 1:a Västernorrlands kompani, 1:a delen 1816, anges för rote 112 i Norrala: Jan Jansson Norling, "Kongl. Förvaltningens Afsked den 3. juni 1813. 1816 den 22 Januarii inskrefs f.d. Fördubblings Båtsmannen Hans Persson __". [Marinens rullor serie IV, Västernorrlands kompanier, div rullor, 1759-1835, KrA] - I det maskinskrivna registret till båtsmansrullorna på Härnösands landsarkiv anges att Jan Jansson Norling antagits som båtsman i rote 112 år 1799. [Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:23]
Bosatt:till 1799-10-03 Flästa, Arbrå sn, HÄL 7)
Immigrerade:1799-10-03 Norrala sn, HÄL 8)Bland utflyttade från Arbrå sn 1799 (efter en post med datumet den 3 oktober) upptas: "Barnhus gossen Wikberg, från Sven Pehrsson, i Flästa, til Norala, at blifwa KronoBåtsman."
Bosatt:omkring 1807 Kolsta, Norrala sn, HÄL 9)Han och hustrun anges som bosatta i Kolsta när sonen Jonas föds 1807-01-12.
Bosatt:omkring 1822 Kolsta, Norrala sn, HÄL 10)
Död:1835-09-09 Kolsta, Norrala sn, HÄL 11)Dödsnotisen med datumet den 9 september 1835 lyder: "afs. rote Båtsm. Joh. Norling i Kolsta", död i "Vattusot", 61 1/2 år gammal.

Familj med Karin Jonsdotter (1768 - 1832)

Vigsel:före 1807 12)Vigselnotisen saknas i ministerialboken för Norrala.

Barn:
Karin Johansdotter (1803 - 1869)
Jon Johansson+ (1807 - 1825)

Familj med Margareta [!] Olsdotter (1789 - )

Vigsel:1833-06-02 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen med datumet den 2 juni 1833 lyder: "Enk. afsk. RoteBåtsm. Johan Norling i Kålsta och Bond.d.n Margta Olsdr i Ringa". Han är 58 år, hon 43. I kommentarskolumnen står: "Enkl: laga afvittring. Hennes giftm. Bonden Jon Olss. i Ringa."

Noteringar

I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland Kolsta utanvidsfolk [AI:3, uppsl. 84]:
Avskedad båtsman ("Afsk: B:n") Joh. Norling (f. 1774-07-1x). Han och hustrun anges ha flyttat in från Arbrå sn 1799. I kommentarskolumnen: "Befr.", "ofärdig".
Hu. Karin Jonsdotter (f. 1768 [otydligt datum]), "sjuklig.", "fattig."
Son Jonas (f. 1807-01-12?, d. 1825-06-12), tog nattvarden första gången 1823, "ganska sjuklig och enfaldig"
Måg [tillagt ovanför: "H.M.", dvs. husman] Olof Jonsson (f. 1799-xx-07), inflyttad från uppsl. 30 år 1824, utflyttad till uppsl. 79 år 1828. (Han saknas emellertid på detta uppslag i denna husförhörslängd.) I kommentarskolumnen: "förmanad 1825", "infelix conjug." [dvs. olyckligt äktenskap].
Hu. Karin Johansdotter (f. 1803-07-07), inflyttad från uppsl. 61 år 1822 utflyttad till Söderhamn 1822, inflyttad från Söderhamn 1823. I kommentarskolumnen: "Lägrad." Inga notering om nattvardsgång och bevistade husförhör finns för henne år 1823.
Son Johannes (f. 1824-xx-07)
[Här följer namnet på ett barn fött 1825; p.g.a. missfärgning är namnet oläsligt. I kommentarskolumnen står: "Se vidare nästa sida".
---
För utdrag ur husförhörslängden 1828-1834, se svärsonen Olof Jonssons personakt.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1774 Födelse 1774-03-15 Stockholm+.  1)
<1786 Barnhusbarn till 1786-08-30 Allmänna barnhuset, Stockholm.  2)
1789 15 år Makan Margareta [!] Olsdotter föds 1789-10-31 Ringa, Norrala sn, HÄL 13).
<1798 Tjänstedräng till 1798 Flästa nr 5, Arbrå sn, HÄL.  3)
<1798 Bosatt till 1798 Flästa nr 5, Arbrå sn, HÄL.  4)
>1798 Bosatt från 1798 till 1799 Flästa nr 6, Arbrå sn, HÄL.  5)
>1798 Tjänstedräng från 1798 till 1799 Flästa nr 6, Arbrå sn, HÄL.  3)
>1799 Kronobåtsman från 1799 till 1813-06-03 Båtsmansrote 112 (omfattade 1737 Kolsta nr 3, Kolsta nr 4, Kolsta nr 5, Skensta nr 1, Skensta nr 2;), Norrala sn, HÄL.  6)
<1799 Bosatt till 1799-10-03 Flästa, Arbrå sn, HÄL.  7)
1799 25 år Immigration 1799-10-03 Norrala sn, HÄL.  8)
1803 29 år Dottern Karin Johansdotter föds 1803-07-07 Kolsta+, Norrala sn, HÄL 14).
<1807 Vigsel Karin Jonsdotter före 1807.  12)
~1807 Bosatt omkring 1807 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  9)
1807 32 år Sonen Jon Johansson+ föds 1807-01-12 Kolsta, Norrala sn, HÄL 15).
~1822 Bosatt omkring 1822 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  10)
1825 51 år Sonen Jon Johansson+ dör 1825-06-12 Kolsta, Norrala sn, HÄL 10).
1832 58 år Makan Karin Jonsdotter dör 1832-06-02 Kolsta, Norrala sn, HÄL 1).
1833 59 år Vigsel Margareta [!] Olsdotter 1833-06-02 Norrala sn, HÄL.  11)
1835 61 år Död 1835-09-09 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  11)

Källor

1)AI:4, uppsl. 85
  
2)Barnhusbarn i Stockholm 1713-1802 (Nättidningen RÖTTER, www. genealogi.se, 2005-06-24)
  
3)Se Bosatt
  
4)Arbrå AI:5, uppsl. 97
  
5)Arbrå AI:5, uppsl. 108
  
6)Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet (avskr. av rullan för Norrala tryckt i ALIR-anor 2001:1, medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd)
  
7)Se Immigration
  
8)Arbrå C:1, efter p. 222, Genline ID: 1441.24.83100
  
9)C:4, f. 55r
  
10)AI:3, uppsl. 84
  
11)C:6
  
12)Jämför barnens födelsenotiser
  
13)C:4, f. 20v
  
14)C:4, f. 48r
  
15)AI:3, uppsl. 83