Personakt

Anders Olsson

Bonde.

Bosatt:omkring 1769 Lynäs nr sub 3, Söderala sn, HÄL 1)
Bonde:omkring 1769 Lynäs nr sub 3, Söderala sn, HÄL 1)
Arvsskifte:1769-11-25 Lynäs nr sub 3, Söderala sn, HÄL 2)Avvittringsdokumentet inleds: "Såwida som änklingen, Bonden ährlig och Wählförståndiger Anders Ohlsson utj Lynäss och Söderahla Sochn, nu å nyo, tänker at inträda Äcktenskap, med Bonde dotren ährlig och gudfrucktige, Anna Ersdotter utj Ale, och Norahla sochn, alt därföre har han anmodadt oss medanskrefne Perssoner, at hoos sig giöra Boupteckning på däss befinteliga fasta och lösa Egendom, och om någon egendom finnes wara öfriga[?] sedan gielden på Hemmanet blir betalt, då den samma, dehla skifta och byta, Fadren och barnen emillan effter deras Sahl: afledne Moder i lifstjden gudfrucktiga Hustru Hustru Brita Ohlssdotter. Desse Föräldrars barn woro följande nembl. Sonen Olof på sitt 6.de ålders år, däss förmyndare blef moderbrodren bonden förståndiger Jon Ohlsson utj Ina. Dottren Marita på sitt 16tonde år[,] Dottren Helena på sitt 14.tonde år. Får desse twenne döttrar åtaga sig Bonden förståndiger Jonas Larsson i Lynäs som är ock Syskone barn med Fadren, at wara förmyndare, år 1761 war detta Hemmanett med N.o 3. men sedermera blifwit klufwit, optages nu således ett nytt werdi så wida det är 2.ne gårdar, och jorden skiftat, 1761. års inventario blir dödat, allenast är till märkandes at Anders Ohlsson kommer efter öfwerenskomelse med sin Broder Bonden Olof Ohlsson, at betala sil sine Systrar Anna och Ingrid Ohlsdöttrar, däss dehls qwarstående fäder och mödrens Arf, och Brodren Olof betalar til sina Bröder Jonas, och Pehr, Olofs söner,däss Fäder- och mödernes arf, jemte afstillningen på alla sidor, Söderahla, och Lynäs d. 25. Novemb. 1769. [ - ] Hemmanet sub. N. 3. skattar för 6 öre". Undertecknande bytesdeltagare är Anders Olsson; Jon Olsson i Ina, förmyndare för sonen Olof; Jon Larsson i Lynäs, förmyndare för döttrarna Marita och Helena.

Familj med Anna Eriksdotter (1729 - 1805)

Vigsel:1770-01-01 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL 3)Vigselnotisen på sidan för vigda i Ale nr 4 ("N.o 5.") lyder: "Änkeman Anders Ohlsson __ 1770. 1 Januarii ifrå Lynäs Söderala Socken med Ärl. pig. Anna Eriksdotter."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1729 Makan Anna Eriksdotter föds 1729-04-06 Kolsta nr 3, Norrala sn, HÄL 4).
~1769 Bosatt omkring 1769 Lynäs nr sub 3, Söderala sn, HÄL.  1)
~1769 Bonde omkring 1769 Lynäs nr sub 3, Söderala sn, HÄL.  1)
1769 Arvsskifte 1769-11-25 Lynäs nr sub 3, Söderala sn, HÄL.  2)
1770 Vigsel Anna Eriksdotter 1770-01-01 Ale nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
1805 Makan Anna Eriksdotter dör 1805-05-10 Svartvik, Norrala sn, HÄL 5).

Källor

1)Se Arvsskifte
  
2)Bouppteckningar 1768-1771, nr 51, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)C:3, p. 14
  
4)C:2, uppsl. 32
  
5)C:4, f. 125v