Personakt

Kerstin Jakobsdotter

Blev ca 62 år.

Född:beräknat 1709 Ås sn, JÄM 1)Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i vigselnotisen.
Bosatt:till 1734 Ås sn, JÄM 1)
Emigrerade:1734 Alfta sn+, HÄL 1)
Bosatt:från 1734 Alfta sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1740 Söderhamn, HÄL 1)
Emigrerade:1740 Söderhamn, HÄL 1)
Bosatt:från 1740 till 1771 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Immigrerade:1741-09-28 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 3)I avdelningen för in- och utflyttade i ministerialboken C:3 upptas: "Swarfwen Kersti Jacobs[dotter] [inflyttnings- eller attestdatum:] 1741. 28 Sept __ född i Ås Sockn och Jemteland, blef 1742. d. 27 [sic] Junii Eric Nilss hustru i Swarfwen vid. pag. 97 om Brudfolk."
Tjänstepiga:till 1742 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1771-05-01 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Dödsnotisen på sidan för avlidna i "Swarfwen. N. 1." lyder: "Hust. Cherstin Jacobsdotter dödde 1 Maji 1771 i brystsiuka. Hen(n)es födelse ort p. 97 [dvs. vigselnotisen]. Änka 21 år. lef. wackert och Christl. begrafdes Christi Himelsferds dag, 61 år gl."
Bouppteckning:1771-10-21 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "År 1771 d. 21. October uptogs och werderas den qvarlåttenskapen som war i behål Efter afl: Erik Nils, Änkan Hustru Kjerstin Jakobsdotter i Swarfwen N.o 1." I längden nämns "1 sty. Gammalt Bålster och täcke blef gifwit til dottren Kjerstin owerderat[.] Gånkläderne [sic] så delte Hustrun Kjersten til Jon Mikelssons Barn på sitt yttersta". I slutet nämns "1 sty Bibel och en salm Bok är gifwit til Foster sonen Jon Mikelsson owerderat". Undertecknande bytesdeltagare är Jon Mickelsson i Svarven.

Familj med Erik Nilsson (1700 - 1751)

Vigsel:1742-06-24 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen är införd på den andra sidan för vigda i bondhemmanen i Svarven (efter hemmanet Heden i Svarven) och lyder: "Eric Nilsson 1742 24 [sic] Junii med sin piga Kerstin Jacobsdotter, barnfödd i Ås Sockn uti Jemteland, derifrån hon kom d. 29 Sept 1734 har A: Darnins attest och Nils Bidenii af Altha d. 3 Octob. 1740 och sist Mag.Lars Baelters i Söderhamn af d. 28 Sept. 1741 med godt loford, at hon ärl. gudfruchtel. sig skickat, samt är förswarl. i Christendoms kundskapen; hwilken piga blef Erik Nilssons andra hustru, den han lofwade 50 plåtar i morgongåfwa. Hennes Fader war Ryttare af Jemtelands Dragoner Jacob Nilsson Edberg, modren, Hustru Brita Larsdotter."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1709 Födelse beräknat 1709 Ås sn, JÄM.  1)
<1734 Bosatt till 1734 Ås sn, JÄM.  1)
1734 Emigration 1734 Alfta sn+, HÄL.  1)
>1734 Bosatt från 1734 Alfta sn, HÄL.  1)
<1740 Bosatt till 1740 Söderhamn, HÄL.  1)
1740 Emigration 1740 Söderhamn, HÄL.  1)
>1740 Bosatt från 1740 till 1771 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1741 Immigration 1741-09-28 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
<1742 Tjänstepiga till 1742 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1742 Vigsel Erik Nilsson 1742-06-24 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1751 Maken Erik Nilsson dör 1751-05-22 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 4).
1771 Död 1771-05-01 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1771 Bouppteckning 1771-10-21 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)C:3, p. 302 (efter p. 561!)
  
4)C:3, p. 496
  
5)Bouppteckningar 1768-1771, nr 85, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:3, p. 97