Personakt Antavla

Hans Persson Ahlrot Norling

Kronobåtsman.

Far:Per Persson Hagman (1751 - 1810)
Mor:Anna Hansdotter (1747 - 1792)

Född:1788-10-26 Haga, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Hans": Per Hagman och hu. Anna Hansdotter i Haga. Faddrar: Erik Ersson och hu. Margta Hansdotter; Lars Persson och hu. Karin Olsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Lars Andersson, pigan Kerstin Andersdotter. [C:4, f. 19v] (Hans anges i husförhörslängderna med födelsedatumet 1788-11-18. Datumen är där notoriskt felaktiga. I generalmönsterrullan 1816 anges han emellertid vara född i socknen. 1788 föds bara en Hans Persson, nämligen båtsman Per Hagmans son. Att denne är identisk med Hans Persson Ahlrot indikeras av att Per Hagmans dotter Anna, bosatt i Trönö sn, 1815 kommer till Norrala för att stå som fadder till Hans Persson Ahlrots första barn, sonen Per. Hans Persson står i sin tur som fadder till två av Annas barn. Annas bror Jon Persson står dessutom som fadder till Hans Perssons dotter Anna och Hans Persson står som fadder till Jon Perssons första barn. Släktskapen bör emellertid slutgiltigt verifieras i bouppteckningen efter Per Hagman.)
Bosatt:omkring 1807 Sund, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1807 Stärte nr sub 2, Trönö sn, HÄL 3)Han är troligen identisk med den dräng Hans Persson i Sund [Norrala], som 1807 står som ungfadder - jämte pigan Margta Ersdotter från Svarven, Norrala - till Erik (f. 1807-10-24), son och första barnet till bonden Lars Ersson och hu. Kerstin Persdotter [sic - felskrivning för Anna Persdotter; den föregående bondhustrun på hemmanet i Stärte hette Kerstin Persdotter] i Stärte (nr sub 2), Trönö sn.
Arvsskifte:1810-10-15 Haga, Norrala sn, HÄL 4)Arvsskiftet efter Per Hagman, då sonen Hans Persson, 22 år, deltar, hålls i Styvje den 15 oktober 1810. Se utdrag ur bouppteckningen i Pers personakt.
Utomäktenskaplig förbindelse:1814 Norrala sn+, HÄL 5)
Fadderskap:1815 Stärte nr sub 2, Trönö sn, HÄL 6)"Båtsm. Reserven för --- [otydligt ord], Hans Pehrsson & H.u Cherstin Hansdotter i Norrala, Ahle", står 1815 som faddrar till Karin ("Catharina") (f. 1815-05-16), dotter till bonden Lars Ersson och hu. Anna Persdotter i Stärte (nr sub 2), Trönö sn [båda födda i Norrala].
Bosatt:till 1816 Ale, Norrala sn, HÄL 7)
Bosatt:från 1816 Kolsta, Norrala sn, HÄL 8)
Fördubblingsbåtsman:till 1816-01-22 Båtsmansrote 108 (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3;), Norrala sn, HÄL 7)Själva datumet framgår av generalmönsterrullan 1816.
Kronobåtsman:från 1816-01-22 Båtsmansrote 112 (omfattade 1737 Kolsta nr 3, Kolsta nr 4, Kolsta nr 5, Skensta nr 1, Skensta nr 2;), Norrala sn, HÄL 9)I generalmönsterrullan 1816 anges om kronobåtsman nr 112 Jan Jansson Norling: "Kongl. Förvaltningens Afsked den 3. juni 1813. 1816 den 22 Januarii inskrefs f.d. Fördubblings Båtsmannen Hans Persson __". [Följande uppgifter avser Hans:] Infödd; antagen 1816; 27 år gammal; tjänstgjort 0 år; "Obefaren"; närvarande; approberas.
Fadderskap:1817 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 10)Båtsman Hans Norling och hans hu. Kerstin Hansdotter i Kolsta står 1817 som faddrar till Jonas (f. 1817-02-21), son till bonden Jon Persson och hans hu. Lena Matsdotter i Ringa.

Familj med Kerstin Hansdotter (1787 - 1821)

Vigsel:1815-04-08 Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen med datumet den 8 april 1815 lyder: "Förd: Båtsm. Hans Pärsson Alrot och pig. Kerstin Hansd:r från Ale." "Giftoman Hän--- [resten av ordet dolt av marginalskugga i den mikrofilmade kopian] Eric Pehrsson [i] Ahle".

Barn:
Per Hansson+ (1815 - )
Anna Hansdotter+ (1818 - )

Familj med Margareta Jonsdotter (1795 - )

Vigsel:1822-04-08 Kolsta, Norrala sn, HÄL 12)Vigselnotisen med datumet den 8 april 1822 lyder: "Rote Båtsm. Hans Norling 34 år. Bond D:n Margt [sic] Jonsd:r 27 år fr. Kålsta". "Giftoman Hännes. Enk. afvi--- [resten av ordet, vilket sannolikt är "Afvit.[rad]" oläsligt p.g.a. missfärgning] [signatur med annan hand:] Anders jonson i styfie".

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Ale utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 25]:
Båtsman Hans Ahlrot ("Alroth") (f. 1788-11-18 [ev. 1788-04-14])
Hu. Kerstin Hansdotter (f. 1787)
Son Per (f. 1815-06-02).
De är alla överstrukna. I utflyttningskolumnen står: "Kolsta 1816. p. 77.".
---
I samma husförhörslängd skrivs bland Kolsta utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 77]:
Båtsman Hans Norling (f. 1788-11-xx)
[Överstruken:] Hu. Kerstin Hansdotter (f. 1787, död 1821-08-05)
Son Per (f. 1815-06-02)
Dotter Anna (f. 181x)
Pigan Margta Jonsdotter (f. 1795-xx-xx).
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland Kolsta utanvidsfolk [AI:3, uppsl. 84]:
Båtsman Hans Norling (f. 1788-11-18)
Hu. Margta Jonsdotter (f. 1795-11-24 i "Kålstad N.o 5.")
Son Per (f. 1815-06-02)
Dotter Anna (f. 1818-12-03)
Son Jonas (f. 1823-03-24)
Dotter Stina (f. 1828-02-06)
(blankrader)
Pigan Margta Jonsdotter (f. 1795-11-24) [alltså hon som senare blir Hans Norlings andra hustru]
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland Kolsta utanvidsfolk [AI:4, uppsl. 86]:
Båtsman Hans Norling (f. 1788-11-18)
Hu. Margta Jonsdotter (f. 1795-11-24 i "Kolsta N. 5")
Son Per (f. 1815-06-02), tog nattvarden första gången 1831, utflyttad till uppsl. 154 år 1830
Dotter Anna (f. 1818-12-03), tog nattvarden första gången 1834-06-20x, utflyttad till uppsl. 43 år 1832, inflyttad från uppsl. 43 år 1833, utflyttad till uppsl. 77 år 1834
Son Jonas (f. 1823-03-24)
Dotter Stina (f. 1828-02-06)
[Överstruken:] Son Hans (f. 1830-05-08, "död 1832 4/3.")
Son Hans (f. 1833-xx-30).
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs bland Kolsta utanvidsfolk [AI:5, uppsl. 112]:
Avskedad båtsman nr 112 Hans Norling (f. 1788-11-18)
Hu. Margta Jonsdotter (f. 1795-11-24)
Son Jonas (f. 1823-03-24), utflyttad till Söderhamn 1840
Dotter Stina (f. 1828-02-06)
Son Hans (f. 1833-08-30).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1788 Födelse 1788-10-26 Haga, Norrala sn, HÄL.  1)
1791 3 år Brodern Jon Persson föds 1791-12-05 Haga, Norrala sn, HÄL 13).
1792 3 år Modern Anna Hansdotter dör 1792-09-15 Haga, Norrala sn, HÄL 14).
1795 7 år Makan Margareta Jonsdotter föds 1795-11-24 Kolsta nr 5, Norrala sn, HÄL 15).
~1807 Bosatt omkring 1807 Sund, Norrala sn, HÄL.  2)
1807 Fadderskap 1807 Stärte nr sub 2, Trönö sn, HÄL.  3)
1810 21 år Fadern Per Persson Hagman dör 1810-04-30 Haga, Norrala sn, HÄL 16).
1810 21 år Arvsskifte 1810-10-15 Haga, Norrala sn, HÄL.  4)
1814 Utomäktenskaplig förbindelse 1814 Norrala sn+, HÄL.  5)
1815 Fadderskap 1815 Stärte nr sub 2, Trönö sn, HÄL.  6)
1815 26 år Vigsel Kerstin Hansdotter 1815-04-08 Norrala sn, HÄL.  11)
1815 26 år Sonen Per Hansson+ föds 1815-06-02 Ale, Norrala sn, HÄL 17).
<1816 Bosatt till 1816 Ale, Norrala sn, HÄL.  7)
>1816 Bosatt från 1816 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  8)
<1816 Fördubblingsbåtsman till 1816-01-22 Båtsmansrote 108 (omfattade 1737 Ale nr 1, Ale nr sub 1, Ale nr 2, Ale nr 3, Närby nr 2, Närby nr 3;), Norrala sn, HÄL.  7)
>1816 Kronobåtsman från 1816-01-22 Båtsmansrote 112 (omfattade 1737 Kolsta nr 3, Kolsta nr 4, Kolsta nr 5, Skensta nr 1, Skensta nr 2;), Norrala sn, HÄL.  9)
1817 Fadderskap 1817 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  10)
1818 30 år Dottern Anna Hansdotter+ föds 1818-12-07 Kolsta, Norrala sn, HÄL 18).
1821 32 år Makan Kerstin Hansdotter dör 1821-08-05 Kolsta, Norrala sn, HÄL 19).
1822 33 år Vigsel Margareta Jonsdotter 1822-04-08 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  12)

Källor

1)C:4, f. 19v
  
2)Se Fadderskap
  
3)Trönö C:3, p. 103
  
4)Bouppteckningar 1810-1812, nr 59, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Jämför barnens födelsenotiser
  
6)Trönö C:3, p. 128
  
7)AI:2, uppsl. 25
  
8)AI:2, uppsl. 77
  
9)Generalmönsterrullan 1816, Marinens rullor serie IV, Västernorrl:s kompanier, div. rullor, 1759-1835, Krigsarkivet (avskr. av rullan för Norrala tryckt i ALIR-anor 2001:1, medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd)
  
10)C:4, f. 82r
  
11)C:4, f. 109v
  
12)C:4, f. 149r
  
13)C:4, f. 23v
  
14)C:4, f. 119r
  
15)C:4, f. 30v
  
16)C:4, f. 131v
  
17)C:4, f. 77v
  
18)C:4, f. 84v
  
19)C:4, f. 145v