Personakt Antavla

Anna Andersdotter

Blev 42 år.

Far:Anders Hansson Frisk (1730 - 1760)
Mor:Kerstin Olsdotter Lind (1725 - 1771)

Född:1759-06-02 Hamre+, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsman för 14 Rotan, Hambre och Ingsta". Föräldrar: Fördubblingsbåtsmannen Anders Hansson Frisk och hu. Kerstin Olsdotter Lind. Faddrar: Hans Persson och hu. Kerstin Persdotter i Hamre; Erik Olsson och hu. Malin Andersdotter i Hamre. Drängfadder Anders Svensson i Ingsta, pigfadder Anna Lind i Skettene.
Bosatt:omkring 1799 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 2)Hennes make Lars Larsson och hon anges som landbofolk i Borg i dödsnotisen efter sonen Lars, som avled den 5 juli 1799. De brukade alltså ett hemman i Borg. Sannolikt rör det sig om Borg nr 1 eller Borg nr sub sub 1, som båda ägdes av utomsocknes personer till början av 1800-talet. Att det är nr sub sub 1 indikeras av att pastorskan Gran - ägare till denna hemmansdel - står som fadder till deras dotter Helena 1793 tillsammans med en mamsell "M. C. Gran". Det var vanligt att ägare till hemman som brukades av landbönder stod som faddrar till deras barn.
Bosatt:till 1802 Varberg, Norrala sn, HÄL 3)
Död:1802-02-26 Varberg, Norrala sn, HÄL 4)Dödsnotisen med datumet den 26 februari 1802 lyder: "Borg L.B. [dvs. landbonden] Lars Larss. H. Anna Andersd.r Lungsot". Åldern 42 år 9 månader. [C:4, f. 122v] - Observera att hon anges som husmanshustru och bosatt i Varberg i bouppteckningen, inte Borg. De förefaller ha lämnat hemmanet i Borg vid det laget.
Bouppteckning:1802-08-23 Varberg, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1802. den 13. Au[g]usti upteknades. wärderades och delades al[l] befintelig qwarlåtenskap efter Husman Lars Larsons Afledne Hustru Hustru Anna Andersdotter i Warberg emellan des qwarlåtna man och twänne efter löfwande [dvs. efterlevande] Baren [sic] för myndare för dottren Lena Larsdotter Blifwer bonden Erik Erikson i Hambre. och Förmyndare för dottren Kerten [sic] Larsdotter blifwer Kyrkowärden Olof Olofson i Skättene hwilka Förmyndare bör förordnas alla närwarande". Gården består av: "en Påbegynt stufwobygning med kammare och förstuga, timrad 6: warf högt och en kiällare och utg[r]äfwen underbygningen smat et litet nytt fähus utan röste [sic] och en tålt [sic] åtta alnars båtten bräda", tillsammans värderade till 11 riksdaler 5 skillingar 4 runstycken. Boskapen består av tre getter och två killingar. Bland skulderna upptas "till Jon Larson N:o 5: i Borg" 2 riksdaler; "d:o till Son Lars Jonson" 32 skillingar; "till. Jon Erikson i Warberg" 1 riksdaler 8 skillingar; "till. afl. Fru Biders Conkurs" 4 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är husman Lars Larsson i Varberg; kyrkvärden Olof Olofsson i Skettene, förmyndare för dottern Kerstin; Erik Eriksson i Hamre, förmyndare för dottern Lena.

Familj med Lars Larsson (1760 - )

Vigsel:1790-10-03 Norrala sn, HÄL 6)Vigselnotisen med datumet den 3 oktober 1790 lyder: "Bondson Lars Larsson i Siettene och Pig. Anna And.dotter".

Barn:
Kerstin (Kristina) Larsdotter+ (1791 - 1798)
Helena Larsdotter (1793 - )
Lars Larsson+ (1795 - 1796)
Ingrid (Anna) Larsdotter+ (1797 - 1797)
Lars Larsson+ (1798 - 1799)
Kerstin Larsdotter (1801 - 1802)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1759 Födelse 1759-06-02 Hamre+, Norrala sn, HÄL.  1)
1760 8 mån Fadern Anders Hansson Frisk dör 1760-02-05 Karlskrona, BLE 7).
1760 1 år Maken Lars Larsson föds 1760-07-30 Skettene nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1771 12 år Modern Kerstin Olsdotter Lind dör 1771-09-20 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1790 31 år Vigsel Lars Larsson 1790-10-03 Norrala sn, HÄL.  6)
1791 31 år Dottern Kerstin (Kristina) Larsdotter+ föds 1791-01-14 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 10).
1793 34 år Dottern Helena Larsdotter föds 1793-07-03 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 11).
1795 36 år Sonen Lars Larsson+ föds 1795-12-11 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 12).
1796 36 år Sonen Lars Larsson+ dör 1796-04-15 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 13).
1797 38 år Dottern Ingrid (Anna) Larsdotter+ föds 1797-06-14 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 14).
1797 38 år Dottern Ingrid (Anna) Larsdotter+ dör 1797-07-26 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 15).
1798 39 år Sonen Lars Larsson+ föds 1798-09-22 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 16).
1798 39 år Dottern Kerstin (Kristina) Larsdotter+ dör 1798-12-03 Borg nr 1+, Norrala sn, HÄL 2).
~1799 Bosatt omkring 1799 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL.  2)
1799 40 år Sonen Lars Larsson+ dör 1799-07-05 Borg nr sub sub 1+, Norrala sn, HÄL 2).
1801 41 år Dottern Kerstin Larsdotter föds 1801-03-13 Borg, Norrala sn, HÄL 17).
<1802 Bosatt till 1802 Varberg, Norrala sn, HÄL.  3)
1802 42 år Död 1802-02-26 Varberg, Norrala sn, HÄL.  4)
1802 43 år Bouppteckning 1802-08-23 Varberg, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)C:3, p. 387
  
2)C:4, f. 121r
  
3)Se Bouppteckning
  
4)C:4, f. 122v
  
5)Bouppteckningar 1801-1804, nr 106, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 99v
  
7)C:3, p. 521
  
8)C:3, p. 186
  
9)C:3, p. 478
  
10)C:4, f. 22v
  
11)C:4, f. 26r
  
12)C:4, f. 30v
  
13)C:4, f. 120r
  
14)C:4, f. 34v
  
15)C:4, f. 120v
  
16)C:4, f. 37v
  
17)C:4, f. 42v