Personakt Antavla

Brita Eriksdotter Ahl

Blev 65 år.

Far:Erik Persson (1708 - 1790)
Mor:Brita Hansdotter (1710 - 1794)

Född:1737-08-03 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 1)Faddrar: Jon Olofsson i Ale och hustru Helena Svensdotter; Lars Hansson i Kungsgården och hustru Karin. Drängfadder Hans Hansson i Kungsgården, pigfadder Sara Jonsdotter i Ale.
Bosatt:till 1764-02-12 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:efter 1764-02-12 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL 3)I avdelningen för födda, på uppslaget för "Klåckaren", skrivs "Organist. Nils Ahl Hust. Brita Eriksdotter" i samband med barnens födelse (1765-1776).
Fadderskap:1765 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 4)Nils Ahl och hu. Brita Ersdotter, utan angiven vistelseort, står 1765 som faddrar till Sven (f. 1765-02-08), son till Per Svensson och Karin Persdotter i Kolsta nr 4.
Fadderskap:1765 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Organ. Nils Ahl, hust. Brita Erici [dvs. Eriksdotter]", utan angiven vistelseort, står 1765 som faddrar till Sven (f. 1765-07-23), son till Erik Svensson och hu. Brita Persdotter i Åkre nr 1.
Fadderskap:1766 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)"Orgn. Nils Ahl, hustru Brita Ersdotter", utan angiven vistelseort, står 1766 som faddrar till Erik (f. 1766-12-20), son till Sven Ersson och Brita Svensdotter i Åkre nr sub 1.
Fadderskap:1767 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Org. Nils Ahl, hust. Brita Erici", utan angiven vistelseort, står 1767 som faddrar till Per (f. 1767-01-08), son till Jon Olsson och Sara Andersdotter i Skensta nr 1.
Fadderskap:1768 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"Organ. Nils Ahl, Hust. Brita Eriksdotter", utan angiven vistelseort, står 1768 som faddrar till Erik (f. 1768-08-18), son till bonden Erik Persson och Karin Jonsdotter i Losjö nr 1.
Fadderskap:1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9)"Organ. Nils Ahl. [och] Mad. Brita Erici", utan angiven vistelseort, står 1771 som faddrar till Hans (f. 1771-11-23), son till Hans Larsson [Norell] och hu. Kerstin Svensdotter i Kungsgården nr 2.
Fadderskap:1775 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Organisten Nils Ahl och hans hu. Brita Ersdotter, utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Margareta (f. 1775-08-15), dotter till bonden Sven Jonsson och hu. Margta Larsdotter i Fors nr 2.
Fadderskap:1776 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL 11)"Orgnist. [sic] Nils Ahl och des Hustr.", utan angiven vistelseort, står 1776 som faddrar till Kerstin (f. 1776-09-22), dotter till Lars Persson och hu. Karin Olofsdotter i Haga nr 5.
Död:1803-05-06 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL 12)Dödsnotisen med datumet den 6 maj 1803 lyder: "Organ. N. Ahls Maka Brita Ahl." dödsorsak: "Gikt Värk". Åldern 65 år 9 månader.
Bouppteckning:1803-05-20 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL 13)Bouppteckningen inleds: "År 1803 den 20 Maji skjedde Bouptekning efter Organisten Ahls afl.a Hustru Brita Eriksdotter Ahl i Norrala, då Egendomen upgafs och wärderades af underskrefne, men kunde ej i anseende till de flästa arfwingarnes frånwaro, denne gången skiftas, utan beslöts, att dermed upskjuta till den tid barnen finge samfält hemkomma eller deröfwer afgifwa sitt utlåtande Emedlertid anmodades deras Farbror Comministern Herr Pehr Ahl och Gästgifwaren Hans Norell att, wid detta tillfelle wara deras ombud eller i egenskap af Förmyndare. Werderingen skjedde efter nu warande Riksgäldsmynt, hwilket en anna gång eller wid arfskiftet torde behöfwa någon jemkning och rättelse om en annan myntfoot då blifwit antagen." Egendomen inleds med: "Gården, som är mycket förfallen och wid arfskiftet efter Klåckaren Jöns Ahl, blifwit wärderad till 250 D.r Kopp.rmt i Banco, men sedermera wunnit en tillökning af en murad Potetkällare, en nedsänkt mur under fähuset och ett härbre upfördes nu" enligt riksgäldsmynt till 33 riksdaler 16 skillingar. Boskapen består av tre kor, en mindre ko, en "än mindre ko", två unga kalvar, tre gamla får, fyra små lamm, ett ungt lamm. Fadern behåller "glaswärktygen". Boets behållning blir 312 riksdaler 25 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är Per Ahl, förmyndare för döttrarna Brita Kristina och Margareta; Nils Ahl; "Hans Norell ombud för Organisten Jöns Ahl i Ofvansjo [dvs. Ovansjö sn i Gästriklan], samt för begge döttrarne Lisa och Catharina i Stockholm." (Sonen Erik Ahl nämns alltså inte.)

Familj med Nils Ahl (1737 - 1813)

Vigsel:1764-02-12 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 14)Vigselnotisen på sidan för "Klåckare. [senare tillskrivet:] Orgnist. [sic]" lyder: "1764 den 12 Febr. trädde Organisten Nils Ahl i äkta förbund född, fadr. Klåck. Jöns Persson Ahl, modr. hustru Lisa Klang med ärl. Brita Ersdotter i Ale, fadr. tolfman Eric Pärsson, modr. hust. Brita Hansdotter i Ale, der Bröllopet stod."

Barn:
Elisabet Ahl+ (1765 - )
Erik Ahl (1766 - 1815)
Brita Kristina Ahl (1768 - )
Jöns (Jean) Ahl (1770 - )
Per Ahl+ (1772 - <1778)
Margareta Ahl+ (1774 - )
Katarina Ahl (1776 - 1847)
Per Ahl+ (1778 - 1779)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1737 Födelse 1737-08-03 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1741 4 år Brodern Per Eriksson föds 1741-09-24 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
<1764 Bosatt till 1764-02-12 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1764 26 år Vigsel Nils Ahl 1764-02-12 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  14)
>1764 Bosatt efter 1764-02-12 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL.  3)
1765 Fadderskap 1765 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1765 Fadderskap 1765 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1765 27 år Dottern Elisabet Ahl+ föds 1765-06-05 klockargården+, Norrala sn, HÄL 3).
1766 Fadderskap 1766 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1766 29 år Sonen Erik Ahl föds 1766-10-14 klockargården+, Norrala sn, HÄL 3).
1767 Fadderskap 1767 Skensta nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1768 Fadderskap 1768 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1768 31 år Dottern Brita Kristina Ahl föds 1768-09-05 klockargården+, Norrala sn, HÄL 3).
1770 33 år Sonen Jöns (Jean) Ahl föds 1770-08-19 klockargården+, Norrala sn, HÄL 3).
1771 Fadderskap 1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1772 34 år Sonen Per Ahl+ föds 1772-07-31 klockargården+, Norrala sn, HÄL 16).
1774 37 år Dottern Margareta Ahl+ föds 1774-11-16 Berge, Norrala sn, HÄL 16).
1775 Fadderskap 1775 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1776 Fadderskap 1776 Haga nr 5, Norrala sn, HÄL.  11)
1776 38 år Dottern Katarina Ahl föds 1776-04-06 klockargården+, Norrala sn, HÄL 3).
1778 40 år Sonen Per Ahl+ föds 1778-04-05 klockargården+, Norrala sn, HÄL 17).
1779 41 år Sonen Per Ahl+ dör 1779-05-09 klockargården+, Norrala sn, HÄL 18).
1790 52 år Fadern Erik Persson dör 1790-02-20 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 19).
1794 57 år Modern Brita Hansdotter dör 1794-11-30 Ale nr sub 1, Norrala sn, HÄL 20).
1803 65 år Död 1803-05-06 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL.  12)
1803 65 år Bouppteckning 1803-05-20 Korshögen+ (Arklo), Norrala sn, HÄL.  13)

Källor

1)C:2, uppsl. 9
  
2)Se Vigsel
  
3)C:3, p. 346
  
4)C:3, p. 200
  
5)C:3, p. 182
  
6)C:3, p. 183
  
7)C:3, p. 204
  
8)C:3, p. 170
  
9)C:3, p. 323
  
10)C:3, p. 328
  
11)C:3, p. 249
  
12)C:4, f. 123r
  
13)Bouppteckningar 1801-1804, nr 145, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
14)C:3, p. 104
  
15)C:3, p. 150
  
16)C:3, p. 347
  
17)C:4, f. 5r
  
18)C:4, f. 114r
  
19)C:4, f. 118r
  
20)C:4, f. 119v