Personakt Antavla

Gulbrand Persson Palm

Bokhållare, mönsterskrivare.

Far:Peter (Per) Gulbrandsson Palm (- 1674)
Mor:Kristina (Kerstin) Krok

Född: 1)Han anges vid vigseln vara son till kapitenskan Christina Krok i Å.
Bosatt:Å nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bokhållare: 2)
Vittne i häxprocesserna:1673-09-18 Norrala ting, HÄL 3)Vid trolldomsrannsakningarna i Norrala-Trönö pastorat den 15-22 september 1673 omnämns i protokollet den 18 september:
"Hustru Karin Jon Olofss i Vi [felläst för Ale], 60 år, vites av efterskrevna barn, nämligen Gulbran Persson i Åå, 7 år, Karin Andersdotter i Remsta, 7, Margreta Olsdotter i Åkre, 14, Karin Johansdotter ibidem, 15, Ingred Hansdotter i Alij, 5, Per Andersson i Varberg, 8, Annika Andersdotter ibidem, 6 1/2 år, samt fyra de mindre syskonen, Lars Olufsson i Ringa, 11 1/2 år, Oluf Mårtensson [sic - ska vara Mårten Olufsson] i Svartvik, 8 år, Karin Larsdotter ibidem, 7 år, Brita Hansdotter i Skiänsta, 13 år, och Sven Mattsson i Ringa, 12 år, att de om nätterna bliva av henne förda. Per Hansson i Kolsta, 20 år, säger sig se henne var natt."
 
Fadderskap:1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Gulbrand Persson Palm (utan angiven vistelseort) står 1693 som ungfadder till Sara (f. 1693-08-25), dotter till bonden Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors nr 1.
Bosatt:omkring 1708 Söderhamn, HÄL 5)
Omnämns:1708-01-22 Norrala sn, HÄL 6)I protokollet från prostvisitationen den 22 och 23 januari 1708 står under rubriken "Notorii Peccatores" (dvs. notoriska syndare): "Anfgafs och Gullbrand Pehrsson Palm för det Han Håller otidigt tillhåld och sammanlefnad med sin Fästmö emot KyrckioLagen. Men såsom bem:te Palm här icke war tillstädes, uthan skrefftel.n hade begiärt dilation till Visitationen i Söderhamn, der han för tiden wistas, så blef det och Honom effterlåtit."
Fadderskap:1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Monsr Gulbrand Palm" och "Hust: Karin Olofsdotter", utan angiven vistelseort, står 1710 som faddrar till Brita (f. 1710-11-11), dotter till bonden Jon Andersson och hu. Ingrid Olofsdotter i Å nr 1.
Mönsterskrivare:omkring 1717 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL 8)I en förteckning över officerare och stabsmedlemmar vid Arbrå kompani 1717 upptas "Munsterskrifware, Gulbrand Palm". (1714 är emellertid en Petter Bäck mönsterskrivare där.)

Familj med Katarina Olsdotter Agner

Vigsel:1710-03-28 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen på uppslaget för Å nr 1 lyder: "Christina Krok. 1710 Martii 28 Ingick Capitenskans Son Monsieur Gulbrand Palm Äcktenskap med Hust: Catharina Agner."

Barn:
Per Palm+ (1710 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1673 Vittne i häxprocesserna 1673-09-18 Norrala ting, HÄL.  3)
1674 Fadern Peter (Per) Gulbrandsson Palm dör 1674 10).
1693 Fadderskap 1693 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
~1708 Bosatt omkring 1708 Söderhamn, HÄL.  5)
1708 Omnämns 1708-01-22 Norrala sn, HÄL.  6)
1710 Fadderskap 1710 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1710 Vigsel Katarina Olsdotter Agner 1710-03-28 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1710 Sonen Per Palm+ föds 1710-07-20 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 7).
~1717 Mönsterskrivare omkring 1717 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL.  8)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
  
3)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 175
  
4)C:1, f. 39v
  
5)Se Omnämns
  
6)LI:1, f. 28r,v
  
7)C:2, uppsl. 5
  
8)Meritförteckningar, Svenska indelta regementen, Hälsinge regemente, volym 9 (1714-1809) (SVAR-kod SE/KrA/0321/I, bild 10), Krigsarkivet
  
9)C:2, f. 113v
  
10)Se Lantmätare