Personakt Antavla

Gullik Sigfridsson

Bonde. Blev ca 63 år.

Far:Sigfrid Hansson (~1626 - 1692)

Född:beräknat 1651 Hamre nr 3+, Norrala sn, HÄL 1)Hans namn skrivs bredvid bonden Sigfrid Hanssons namn på uppslaget för Hamre nr 3 och namnet Sigfrid förekommer inhemskt bara i detta hemman vid denna tid. (Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i begravningsnotisen.)
Bonde:Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1697 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Han och hustrun Karin står 1697 som faddrar till Sigrid (f. 1697-06-24), dotter till bonden Per Nilsson och hu. Gunborg i Ingsta nr 2.
Omnämns:1707 4)Han uppges 1707 vara far till den Sigfrid, som står som ungfadder till Anders (f. 1707-02-21), son till bonden Per Hansson och hans ej namngivna hustru i Hamre nr 4.
Fadderskap:1709 Källene nr 1, Norrala sn, HÄL 5)"Gulik Sigfridsson i Hambre och hans hustru Karin. N: [där N:et anger att hennes patronymikon var obekant]" till Erik (f. 1709-01-16), son till Anders Ersson och Gölin Nilsdotter i Källene nr 1. Vid samma tillfälle står Sigfrid Gulliksson, utan angiven vistelseort, som ungfadder.
Arvstvist:1711 6)Gullik Sigfridsson i Hamre kärar 1711 tillsammans med Sven Matssons änka i Ringa till svaranden, gästgivaren Olof Hansson, angående något arv som Olof Hansson tagit i Stockholm efter deras faderbroder Per Hansson.
Fadderskap:1713 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL 7)"Gudlik Sigfridsson i Hambre, Hust: Carin" står 1713 som faddrar till Erik (f. 1713-07-11), son till Olof Johansson och hu. Brita Ersdotter i Hamre nr 2.
Bosatt:till 1714 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8)Gullik Sigfridssons namn står inskrivet på hemmansföreståndarens plats överst på uppslaget för Hamre nr 3, efter Sigfrid Hansson och Hans Sigfridsson., i den äldsta ministerialboken som upprättades ca 1689. [C:1, f. 22v] "Gullich Sefres:" står också på motsvarande plats på uppslaget för födda där, liksom på sidorna för vigda och avlidna där ("Gulich Sigridsson"), i den efterföljande kyrkboken från ca 1708. [C:2, uppsl. 77, respektive C:2, f. 149v] (För slutår, se begravningsnotisen.)
Död:1714 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 9)
Begravd:1714-09-12 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 10)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Hamre nr 3 lyder: "1714. Sept: 12 begrofs Gudlik Sigfridsson, som war på sit 63 åhr, och hade fört et Gudlikt lef(ue)rne. Texten: Ps: ["Ps" återgivet som den grekiska bokstaven Psi] 68.20. Gud lägger oss ena byrdo etc."
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 11)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter rådman Sven Nilsson Berg i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande:
Nils Persson __ 95 __
Anders Larsson __ 69 __
och Per Jonsson i Källene __ 143
Gullik Sigfridsson __ 33
Hans Hansson __ 36
Johan Olsson __ 85 __
och Per Andersson i Hamre ("Pär [sic] Pär Andersson i Hambre") -- 15 __
Per Nilsson i Ingsta __ 97 __
Jakob Eriksson __ 184
Lars Jonsson __ 45
Sven Matsson __ 207 __
och Anders Larsson __ 39 __ 24
[f. 778v] Hindrik Johansson [sic - ska vara Jonsson] __ 208 __
och Olof Gulliksson i Svarven __ 125
Jon Andersson __ 117
och Erik Persson i Ale __59
Per Hansson i Remsta __ 45
Sven Persson __ 57 __
och Jon Svensson i Skettene __ 11 __
Lars Larsson i Haga __ 39 __.
 

Familj med Karin Hansdotter (~1659 - 1719)

Vigsel:

Barn:
Sigfrid Gulliksson (1683 - )
Hans Gulliksson+ (1685 - <1688)
Brita Gulliksdotter (1686 - )
Hans Gulliksson Fisk (Frisk) (1688 - 1746)
Gölin Gulliksdotter Lund (1690 - 1759)
Karin Gulliksdotter (1692 - 1744)
Olof Gulliksson (1694 - )
Erik Gulliksson+ (1699 - 1700)
Per Gulliksson+ (1702 - )

Noteringar

Med tanke på att hans dopnamn vid denna tid var mycket ovanligt och bara förekom i socknen bland ättlingarna till profossen Gullik Olofsson i Ringa torde han själv vara befryndad med denne. Av vigsel- och fadderskapsuppgifterna i de äldsta ministerialböckerna framgår att familjerna i Hamre nr 3 och 4 (vilka var nära besläktade med varandra) umgicks nära med Gullik Olofssons ättlingar i Svarven. Åtminstone två fall av ingiften finns belagda; normalt skulle det vara svårt att avgöra vilket som här är orsak och verkan, men det säregna Gullik pekar på att umgänget i första hand beror på en gemensam härstamning.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1651 Födelse beräknat 1651 Hamre nr 3+, Norrala sn, HÄL.  1)
~1659 Makan Karin Hansdotter föds beräknat 1659 9).
1683 Sonen Sigfrid Gulliksson föds 1683 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 12).
1685 Sonen Hans Gulliksson+ föds 1685 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 12).
1686 Dottern Brita Gulliksdotter föds 1686 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 12).
1688 Sonen Hans Gulliksson Fisk (Frisk) föds 1688 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 12).
1690 Dottern Gölin Gulliksdotter Lund föds 1690-04-02 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8).
1692 Fadern Sigfrid Hansson dör 1692-01-10 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.
1692 Dottern Karin Gulliksdotter föds 1692-12-02 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8).
1694 Sonen Olof Gulliksson föds 1694-03-20 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8).
1697 Fadderskap 1697 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1699 Sonen Erik Gulliksson+ föds 1699-11-17 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8).
1700 Sonen Erik Gulliksson+ dör 1700 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 9).
1702 Sonen Per Gulliksson+ föds 1702-09-11 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL 8).
1707 Omnämns 1707.  4)
1709 Fadderskap 1709 Källene nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1711 Arvstvist 1711.  6)
1713 Fadderskap 1713 Hamre nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
<1714 Bosatt till 1714 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  8)
1714 Död 1714 Hamre nr 3, Norrala sn, HÄL.  9)
1714 Begravning 1714-09-12 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  10)
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  11)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Se Bosatt
  
3)C:1, f. 41v
  
4)C:1, f. 23v
  
5)C:2, uppsl. 71
  
6)Meddelat av: Westlund, Dennis, Skärså 3679, 826 91 Söderhamn (med hänvisning till dombok för södra Hälsinglands domsaga 1711, HLA, ting 21-23 oktober)
  
7)C:2, uppsl. 76
  
8)C:1, f. 22v
  
9)Se Begravning
  
10)C:2, f. 150r
  
11)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 778r, 778v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
12)Se Dop