Personakt Antavla

Erik Larsson

Bonde, husman. Blev 70 år.

Far:Lars [!] Eriksson Elg (1691 - 1773)
Mor:Karin Larsdotter (1692 - )

Född:1724-07-17 Losjö, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Lars Elg i Losjö och hu. Karin Larsdotter. Faddrar: Per Ersson i Losjö och hu. Malin Johansdotter; båtsman Olof Lind och hu. Anna Svensdotter. (Ungfaddrar:) Lars Persson i Losjö, Margareta Persdotter därstädes.
Bonde:Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:från 1746-11-16 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Erik Larsson och hu. Anna Svensdotter skrivs på uppslaget för födda i Berge nr 1 i samband med barnens födelse (1747-1775). (För startdatum, se vigselnotisen.)
Övrigt tingsärende:1777 4)I domboken från Norrala häradsrätt den 25 april 1777 noteras:
"S.D. [dvs. samma dato] Både skrift och mundtel.n beklagade sig Åboen N.o 1. i Berga By, Norrala Sokn om 6. Öres 6. P.gelands skatt, Erik Larsson deröfwer, att han wore ganska fattig och i den uslaste belägenhet, sedan han innom kort tid mistat 4. fullgode häst kreatur, och nyl.n måst lega Båtsman samt desutom af sjukdom warit beswärad. Anhållandes fördenskull om någon hjelp och understöd af Uddeman- [f. 522v]tals Medlen.
Och som Nämnden och Tings menigheten på efterfrågan intygade om Sökandens trångmål och nödtorft; Så beslöt Härads R.n att till LandsHöfdingens och Commendeurens Högwälborne Grefwe Nils Gyldenstolpes Höggunstige godtfinnande öfwerlemna och behageliga utlåtande i ödmjukhet hemställa, om icke Erik Larsson må utur den i förenämnde Sokn warande Uddemantals Cassa Fem RiksD.r specie undfå."
 
Husman:till 1795 Berge, Norrala sn, HÄL 5)Han anges som "afledne husmannen" Erik Larsson i bouppteckningen efter hans änka Margta Larsdotter (se hennes personnotis). För slutår, se dödsnotisen.
Bosatt:till 1795-02-23 Berge, Norrala sn, HÄL 6)
Död:1795-02-23 Berge, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen med datumet den 23 februari 1795 lyder: "Berge Eric Larsson af Gikt". Åldern 70 år 7 månader.

Familj med Anna Svensdotter (1722 - 1770)

Vigsel:1746-11-16 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen på sidan för vigda i Berge nr 1 lyder: "Eric Larsson Anna Swensdotter __ 1746 16 Nov. sam(m)anwigdes, Brudgum(m)en war Båtsman Lars Elgs Son [ordet Son mycket otydligt p.g.a. rättning] i Losiö, Bruden, Swen Päders dotter i Berge, ther bröllopet stod. morgongåf.(wor) Sextjo dal. kopp.mt."

Barn:
Lars Eriksson+ (1747 - 1747)
Karin Eriksdotter+ (1749 - 1749)
Sven Eriksson (1750 - 1810)
Lars Eriksson (1752 - )
Erik Eriksson (1755 - 1812)
Per Eriksson (1759 - 1814)
Olof Eriksson+ (1761 - 1764)
Olof Eriksson (1764 - 1818)
Karin Eriksdotter+ (1767 - 1767)
Måns Eriksson+ (1770 - ~1771)

Familj med Margareta Larsdotter (1732 - 1800)

Vigsel:1771-11-10 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen på sidan för vigda i Berge nr 1 lyder: "Eric Larsson 2 gifte med pig. Margta Larsdotter. Han född. 1724 den 17 Julii, Hon född 1732 d. 14 Julii __ 1771 10 [rättat från 12] Nov. Hans fader Cronobåtsman Lars Elg och modren Karin Larsdotter i Losiö. Henes fader bonden Lars Persson och Brita Larsdotter i Losiö."

Barn:
Anders Eriksson+ (1772 - 1778)
Anna Eriksdotter (1775 - 1833)

Noteringar

Gårdsarkivet för Berge nr 1 finns nu i Norrala hembygdsförenings arkiv i sockenstugan. [Bodin, Sigvard: "Gårdsarkiv - viktig källa för släktforskare", ALIR-anor 2003:3 (medlemsblad för Forskarföreningen Alir, Söderhamn med omnejd), s. 4]
---
I husförhörslängden 1782 skrivs för Berge nr 1 [AI:1, 1782, p. 6]:
Erik Larsson (f. 1724-07-07), 57 år. (Otydlig betygsnotering)
Hu. Margta Larsdotter (f. 1732-07-01), 49 år. [Luthers katekes:] "beneqvid"; [Svebilii katekes:] "m.[ale]"
Son Sven (f. 1750-02-02), 31 år
- Per (f. 1759-01-12), 23 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
- Erik (f. 1755-08-13), 27 år. [Innantilläsning:] "male"
[Inskjuten:] Dotter Anna, 8 år
Lars Ersson (f. 1752-10-04), 30 år. [Luthers katekes:] "beneq."
Hu. Anna Jonsdotter (f. 1751-09-17), 31 år. [Luthers katekes:] "beneq."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1724 Födelse 1724-07-17 Losjö, Norrala sn, HÄL.  1)
1727 3 år Systern Karin Larsdotter Elg föds 1727-09-28 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1732 7 år Systern Brita Larsdotter Elg föds 1732-07-02 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1732 7 år Makan Margareta Larsdotter föds 1732-07-14 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1735 Systern Ingrid Larsdotter+ dör 1735 Losjö, Norrala sn, HÄL 10).
1735 10 år Systern Sara Larsdotter föds 1735-07-16 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1735 10 år Systern Ingrid Larsdotter+ föds 1735-07-16 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1746 22 år Vigsel Anna Svensdotter 1746-11-16 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
>1746 Bosatt från 1746-11-16 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1747 23 år Sonen Lars Eriksson+ föds 1747-09-28 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1747 23 år Sonen Lars Eriksson+ dör 1747-12-24 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1749 24 år Dottern Karin Eriksdotter+ föds 1749-02-05 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1749 24 år Dottern Karin Eriksdotter+ dör 1749-03-10 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1750 25 år Sonen Sven Eriksson föds 1750-02-12 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1752 28 år Sonen Lars Eriksson föds 1752-10-04 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1755 31 år Sonen Erik Eriksson föds 1755-08-13 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1759 34 år Sonen Per Eriksson föds 1759-01-10 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1761 37 år Sonen Olof Eriksson+ föds 1761-09-19 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1764 39 år Sonen Olof Eriksson+ dör 1764-03-30 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1764 39 år Sonen Olof Eriksson föds 1764-04-13 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1767 42 år Dottern Karin Eriksdotter+ föds 1767-05-10 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1767 43 år Dottern Karin Eriksdotter+ dör 1767-07-22 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1770 45 år Sonen Måns Eriksson+ föds 1770-06-20 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1770 45 år Makan Anna Svensdotter dör 1770-07-01 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
~1771 Sonen Måns Eriksson+ dör omkring 1771 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1771 47 år Vigsel Margareta Larsdotter 1771-11-10 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1772 48 år Sonen Anders Eriksson+ föds 1772-12-09 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1773 48 år Fadern Lars [!] Eriksson Elg dör 1773-01-02 Losjö, Norrala sn, HÄL 14).
1775 50 år Dottern Anna Eriksdotter föds 1775-01-04 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1777 Övrigt tingsärende 1777.  4)
1778 53 år Sonen Anders Eriksson+ dör 1778-03-06 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
<1795 Husman till 1795 Berge, Norrala sn, HÄL.  5)
<1795 Bosatt till 1795-02-23 Berge, Norrala sn, HÄL.  6)
1795 70 år Död 1795-02-23 Berge, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:2, uppsl. 101
  
2)Se Bosatt
  
3)C:3, p. 174, 175
  
4)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 522r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
5)Bouppteckningar 1798-1800, nr 135a, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)Se Död
  
7)C:4, f. 119v
  
8)C:3, p. 23
  
9)C:2, uppsl. 19
  
10)Se Födelse
  
11)C:3, p. 174
  
12)C:3, p. 175
  
13)C:3, p. 422
  
14)C:3, p. 523