Personakt

X:427 Johannes Olai Medelpadius

Kyrkoherde.

Student:1601 Uppsala universitet, Uppsala, UPP 1)
Kyrkoherde:från 1623 till 1637 Västeråkers pastorat, UPP 1)
Bosatt:från 1623 till 1637 prästgården, Västeråkers sn, UPP 1)
Död:1637 prästgården+, Västeråkers sn, UPP 1)
Begravd:1637 Västeråkers kyrka, Västeråkers sn, UPP 1)

Familj med Cecilia Persdotter Cassiopaea (Cassiopaeus) (- 1689)

Vigsel: 2)

Barn:
IX:214 Kristina Johansdotter Åkerman (- 1675)

Noteringar

I Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 460, anges om honom bland kyrkoherdar i "Wester-Åker":
"15. JOHANNES OLAI MEDELPADIUS. Stud. 1601. Pastor här 1623. I hans tid led Åkers kyrka skada af vådeld. Död 1637 och har sin graf under orgelläktaren med ett litet epitaphium med dessa ord: 'Joh. Ol. Medelpadius, Past. in Åker, mortuus anno 1637, cum 2 uxoribus, Margareta Johannis Filia et Cicilia P. Cassiopaea, denata 1689, hic jacet.' Öfver sin förra hustru, som dog 1624 jemte tvenne foster i barnsbörd, har han uppsatt ett epitaphium af trä, och Commin. i Näs J. Rudberus höll likpredikan öfver henne. Förmodligen var han son af Domprosten i Upsala Mag. Olaus Petri Medelpadius.
Barn, som kallade sig Åkerman: Claes, Juris Professor i Dorpt; Olof, Juris Professor i Upsala; Christina, g. m. Past. i Jerfsö J. L. Fornaeus [sic - ska vara: Fernaeus].
Skrift: Öfversatt Somthoras [ska väl vara: Sonthoms] Guds barnas Clenod. Sthm 1635; andra gången tryckt i Westerås 1676."
---
Johannes Olai Medelpadius förmodas traditionellt vara son till domprosten Olaus Petri Medelpadius. Även om så kan vara fallet kan det nu endast styrkas genom namnlikhet (i sig knappast avgörande) och det faktum att en dotter till domprosten varit gift med den föregående kyrkoherden i Västeråker. (Släktskap kunde vid denna tid tid spela en betydande roll vid tillsättande av prästtjänster - så efterträds herr Johan i pastoratet av sin svåger, Johannes Petri Skeptunensis.) Hans andra hustru Cecilia Persdotter Cassiopaea uppges i olika andrahandskällor ha varit son till kyrkoherden Petrus Thomae Cassiopaeus i Skepptuna. Jag har emellertid inga uppgifter som visar i vilket äktenskap Kristina föddes.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1601 Student 1601 Uppsala universitet, Uppsala, UPP.  1)
>1623 Kyrkoherde från 1623 till 1637 Västeråkers pastorat, UPP.  1)
>1623 Bosatt från 1623 till 1637 prästgården, Västeråkers sn, UPP.  1)
1637 Död 1637 prästgården+, Västeråkers sn, UPP.  1)
1637 Begravning 1637 Västeråkers kyrka, Västeråkers sn, UPP.  1)

Källor

1)Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 460
  
2)Klercker-Mattons m.fl. genealogiska samlingar, släkten Tibell, H17, KB