Personakt Antavla

Erik Persson Flyberg

Salpetersjuderiverkmästare. Blev 64 år.

Far:Per Jonsson (1736 - 1806)
Mor:Margareta Eriksdotter (1736 - 1818)

Född:1770-08-04 Fly, Trönö sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1794 Fly, Trönö sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1796 Kolsta, Norrala sn, HÄL 3)
Salpetersjudare:omkring 1796 Kolsta, Norrala sn, HÄL 3)
Emigrerade:1804 Fly, Trönö sn, HÄL 4)
Salpetersjudare:från 1805-09-28 Norrala sn, HÄL 5)
Arvsskifte:1806-04-22 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL 6)Arvsskiftet efter fadern Per Jonsson hålls i Fly i Trönö sn den 22 april 1806. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Salpetersjudare:omkring 1829 Fly, Trönö sn, HÄL 7)
Död:1834-10-12 Fly, Trönö sn, HÄL 8)

Familj med Margareta Persdotter (1764 - 1861)

Vigsel:1794-11-09 Fly, Trönö sn, HÄL 9)Vigselnotisen från 1794 i Trönö kyrkbok lyder: "Fly [---] Bondesonen Eric Pehrsson __ 24 år gam(m)al och Husmans dottren i Norrala Margta Pehrsdotter, 30 år gam(m)al."

Barn:
Brita Eriksdotter+ (1796 - )
Per Eriksson+ (1796 - )
Lars Eriksson+ (1799 - )
Margareta Eriksdotter+ (1802 - )

Noteringar

I husförhörslängden för Trönö sn 1797-1804 skrivs bland utanvidsfolk i Fly [Trönö AI:2, uppsl. 7]:
Erik Flyberg, inflyttad "utan attest. ifr. Norrala -04"
Hu. Margta Persdotter
Son Per (f. 1796-02-22), "tvilling med Brita"
Son Lars (f. 1799-10-01)
Dotter Brita (f. 1796-02-22), "tvilling med Per"
Dotter Margta (f. i september [ska vara oktober] 1802).
---
I husförhörslängden för Trönö sn 1829-1835 skrivs bland utanvidsfolk i Fly [Trönö AI:7, uppsl. 5]:
Salpetersjuderiverkmästaren Erik Flyberg (f. 1770-08-07 [sic] i Fly)
Hu. Margta Persdotter (f. 1764-04-05 i Norrala)
Son Per (f. 1796-02-22), utflyttad till uppsl. 21 år 1826. I kommentarskolumnen: "gift 1826. --- [otydlig bokstavsförkortning]. med B.d. [dvs. bonddotter] fr. N.o 2 i Daglösa".
Son Lars (f. 1799-10-28), utflyttad till "infra", dvs. nedan
[Överstruken:] Dotter Margta (f. 1802-09-09). I kommentarskolumnen: "gift 1826 med B.S. fr. Tygsta".
Måg Bengt Olsson (f. 1802-10-18?), inflyttad från uppsl. 51 år 1826, utflyttad till Daglösa
Hu. Margta Ersdotter (f. 1802-09-09)
Son Erik (f. 1827-12-02).
---
Sigvard Bodin har skrivit en intressant artikel, "Salpetersjudning i Hälsingland", tryckt i Hälsingerunor. En hembygdsbok 1999 (utg. av Hälsinglands Hembygdsförbund), s. 98-106. På s. 102-103 skriver han om Flyberg i Norrala:
"Salpetersjudningen i Norrala är ganska väl dokumenterad och handläggningen av ärendet överensstämmer säkert med vad som förekommit i andra socknar. Det började med information vid en sockenstämma den 19 juni 1803. Man beslöt då att anskaffa nödvändiga verktyg, anlägga plantlador och att anställa någon skicklig sjudare. Redan på denna tid var man medveten om betydelsen av gemensam planering. Trönö erbjöds nämligen att begagna plantladorna och verktygen.
Följande söndag samlades man åter till sockenstämman. Då var 'salpettersjuderiverkmästaren'·Eric Flyberg närvarande. Han kunde meddela, att av god jord kunde man få 2 skålpund salpeter av varje lass, dvs 850 gram. Ur välskötta plantlador kunde man sjuda vart tredje år. Flyberg erbjöd sig att bli socknens sjudare. Han var troligen tidigare anställd som sjudare åt kronans salpeterverk, vars verksamhet ju skulle förändrars i och med utgången av 1804.
När salpeterfrågan dryftades nästa gång den 7 augusti 1803 var två fullmäktige från Trönö närvarande. Det var bönderna Anders Olsson i Långbro och Jon Persson i Tygsta, som kunde meddela, att Trönö ville göra gemensam sak med Norrala i denna fråga. Det beslutades nu att bygga en plantlada mellan bogårdsmuren och sockenmagasinet. Den skulle bli 30 alnar lång och 10 bred. Till byggnaden skulle varje hemman lämna 8 bräder. Flyberg åtog sig att uppföra ladan mot en ersättning av 2 riksdaler alnen. Dessutom skulle anskaffas 18 stockar av 16 alnars längd och '8 tum i lilla änden', 6 st 11-alnars stockar och 10 granspiror.
Man ansåg senare, att platsen inte var så tjänlig, utan byggnaden skulle i stället uppföras på övre sidan av dåvarande sockenstugan. Man tog då i anspråk en del mark från prästbostället, som i utbyte skulle få en jordäga väster om fattigstugan, där Lars Perssons i Boda kyrkstall var beläget. Fattigstugan låg på södra sidan av ån mitt emot kyrkan.
[s. 103:] 1805 var man färdig att göra ett provkok vid gästgivare Norells salpeterlada eller något annat tjänligt ställe. Vid gästgivaregården samlades mycket hästar och på grund av detta och den gödsel, som samlades där, utgjorde detta en lämplig plats för en salpeterlada. Norells lada var nog inte speciellt byggd för ändamålet utan man tog förmodligen en befintlig lada i anspråk. Man hade ännu ingen panna, men man skulle undersöka möjligheten att köpa eller hyra en av kronan.
På sockenstämman den 28 september 1805 träffades formell överenskommelse med Eric Flyberg om salpetersjudningen i socknen. Den var utformad i åtta punkter.
1. Åtager sig Flyberg att sköta och ansa den i socknens lador befintliga jorden samt att biträda vid jordens omskovling och fuktande med urin.
2. Skall han hålla alla verktyg utom pannan.
3. I god tid ge uppgift på den vedmängd som behövs vid sjudningen.
4. Förband sig socknarna att biträda med dagsverken samt leverera häst- eller boskapsurin.
5. Om någon ej önskar lämna urin kan han i stället erlägga kontant betalning.
6. För varje lispund salpeter betalas till Flyberg en riksdaler men vanlig dagpenning för arbete med jordens skötsel.
7. Överenskommelsen gäller 6 år.
8. Två sjuderidrängar anställs.
De två drängarna enligt punkt 8 behövdes vid sjudningen på grund av att Flybergs hälsa inte alltid medgav hans närvaro. Sockenmännen ansåg också, att han kunde behövas på andra ställen i socknen för att ge handledning och undervisning om sjudningen. Företrädesvis skulle välfrejdade ynglingar infödda i Norrala tillfrågas.
En av drängarna var kanske Per Olofsson i Närby. I varje fall övertog han Flybergs syssla efter några år."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1770 Födelse 1770-08-04 Fly, Trönö sn, HÄL.  1)
~1794 Bosatt omkring 1794 Fly, Trönö sn, HÄL.  2)
1794 24 år Vigsel Margareta Persdotter 1794-11-09 Fly, Trönö sn, HÄL.  9)
~1796 Bosatt omkring 1796 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  3)
~1796 Salpetersjudare omkring 1796 Kolsta, Norrala sn, HÄL.  3)
1796 25 år Dottern Brita Eriksdotter+ föds 1796-02-22 Kolsta, Norrala sn, HÄL 10).
1796 25 år Sonen Per Eriksson+ föds 1796-02-22 Kolsta, Norrala sn, HÄL 10).
1799 29 år Sonen Lars Eriksson+ föds 1799-10-28 Kolsta, Norrala sn, HÄL 11).
1802 32 år Dottern Margareta Eriksdotter+ föds 1802-10-09 Kolsta, Norrala sn, HÄL 12).
1804 Emigration 1804 Fly, Trönö sn, HÄL.  4)
>1805 Salpetersjudare från 1805-09-28 Norrala sn, HÄL.  5)
1806 35 år Fadern Per Jonsson dör 1806-04-13 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL 13).
1806 35 år Arvsskifte 1806-04-22 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL.  6)
1818 47 år Modern Margareta Eriksdotter dör 1818-06-06 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL 8).
~1829 Salpetersjudare omkring 1829 Fly, Trönö sn, HÄL.  7)
1834 64 år Död 1834-10-12 Fly, Trönö sn, HÄL.  8)

Källor

1)Trönö E:1 (husförhörslängd 1771), opag.
  
2)Se Vigsel
  
3)Jämför barnens födelsenotiser
  
4)Trönö AI:2, uppsl. 7
  
5)Bodin, Sigvard: "Salpetersjudning i Hälsingland", Hälsingerunor. En hembygdsbok 1999 (utg. av Hälsinglands Hembygdsförbund), s. 102-103
  
6)Bouppteckningar 1805-1807, nr 126, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)Trönö AI:7, uppsl. 5
  
8)Meddelat av: Olsson, Olof H., Hällsätter 8095, 826 95 Trönödal (maj 2004, utdrag ur maskinskriven släktbok)
  
9)Trönö E:1, p. 155
  
10)C:4, f. 31v
  
11)C:4, f. 40r
  
12)C:4, f. 45v, Genline ID: 700.16.22800
  
13)Se Bouppteckning