Personakt

Jon Olsson

Bonde.

Bosatt:Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 1)Jon Olofsson bor i Ringa redan 1644 (se Övrig rättstvist). Han skrivs som bonde på hemmanet från 1650 med mantalet 4. [Mantalslängd Hudiksvalls län 1650, KA]; undantaget är 1654, då Erik Larsson för sista gången står som hemmansföreståndare. [D:o, Västernorrlands län, 1654]. Han uppges 1656 föda sina utgamla och sjukliga svärföräldrar Erik Larsson och hustru Anna. [D:o 1656] 1670 erlägger han mantalsskatt för sig själv, en hustru, en son, en dotter och två inhyses [d:o 1670]; 1673, det sista år jag har belagt honom innan Erik Hansson tar över, dock för sig själv, en son, en dotter och en inhyses. [D:o 1673]
Bonde:Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Övrigt tingsärende:1644-12-18 Norrala ting, HÄL 3)Vid tinget den 18 december 1644 behandlades bl.a. detta: "Joen Olufsson i Ringa gick sin Lagfäste Eedh, medh Sex Ehrlige Boofaste männ, att hanns hälst icke hadhe drijfuit eller strächt Swän Joenssons i Ingestads häst, Så att han hadhe stördt vthi ett dyy, dhär medh han frij sadhes".
Arvstvist:1668 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 4)Vid tinget i juli 1668 behandlades bl.a. detta: "Jon Olufsson i Ringa och Hanss Erichsson ibidem, som Swågrar äre, kommo för Rätten, och woro strijdige om besittningsrätten på dheress framledne Swärfaders Erich Larssonss Hemman i be:te Ringa, emädan Swärfadren hafwer dhem bägge i Wählmachten, besittningsrätten opdragit. Och blef af Nembden bewitnat, at tå Jon Olufsson först bleff gifft till gården, blef Han försäkrat om besittningen, men sädan Hanss Erichsson kom till giffte vthi samma gårdh, blef åther honom tillståndh gifwit, att framför hanss Swåger Jon Olufsson, tillträda Hemmanet, alldenstundh Jon sin Swärfader nöijachtieligen eij Hafwer tillhanda gådt, Men åther, sädan Hans Erichsson Hemmanet någon tijdh förestådt hafwer, blef så han derifrå afstött och Jon Olufsson andre gången intagen och praeferencen i Hemmanet honom opdragin; Hwilket lades till Nembdenss öffwerwägande, och war deress betänkiande, att Hwär desse Swågrar eij förlijkas kunna, skole dhe genom Lottkastningh åtshilliass. Jon Olufsson i Ringa, för löchtande inför Rätten, Wardt sak __ 12 öre."

Familj med N.N. Eriksdotter+

Vigsel:

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1644 Övrigt tingsärende 1644-12-18 Norrala ting, HÄL.  3)
1668 Arvstvist 1668 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)

Källor

1)Skattelängder för Norrala sn
  
2)Se Bosatt
  
3)Dombok för Hälsingland 1644, renoverad, Örebro och Södermanland m.fl.:12, p. 572, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
4)Dombok för Hälsingland 1668-1669, renoverad, Gävleborg:18, p. 272f, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet