Personakt

Anna Fredriksdotter

Blev ca 62 år.

Född:beräknat 1736 1)
Bosatt:omkring 1765 Båtsmansrote 110 (omfattade 1737 Berge nr 2, Snarböle nr 1, Arklo nr 1, Siknäs nr 1, Skettene nr 2), Norrala sn, HÄL 2)När dottern Brita föds 1765-04-05 anges detta i två notiser: I den första uppges föräldrarna vara båtsmannen i fjärde rotan (Snarböle, Arklo, Siknäs och Skettene nr 2) "Mats Matsson Lind, Hust. Anna Fredrichsdotter", och direkt därunder noterat "postea Åman". Tillägget betyder att han senare tagit sig namnet Åman. [D:o, p. 367] Den andra är tydligen införd i efterhand, utan fadderuppgift, som dotter till båtsmannen Mats Matsson Åman och hu. Anna Fredriksdotter på uppslaget för "Cronobåtsmän uti 13 Rotan i Källene". De skrivs där i samband med dottern Karins födelse 1769. [C:3, p. 384].
Bosatt:omkring 1769 Källene, Norrala sn, HÄL 3)Se Bosatt.
Fadderskap:1775 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Fördubblingsbåtsman Mats Åman och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1775 som faddrar till Brita (f. 1775-05-18), tvillingdotter till [landbonden] Olof Persson och Kerstin Larsdotter i Borg nr 1. [C:3, p. 264] - I dubblettfödelsenotisen för Brita i den följande ministerialboken, upprättad 1775, anges Mats Åman felaktigt som "Båtsm: Jöns Åhman"; hustrun namnges emellertid där Anna Fredriksdotter. [C:4, f. 1v]
Bosatt:1778 Borg, Norrala sn, HÄL 5)När dottern Anna föds 1778-03-01 anges föräldrarna som Mats Hamberg och hustrun Anna Fredriksdotter i Borg. [C:4, f. 5r]
Arvsskifte:1789-06-03 Borg, Norrala sn, HÄL 6)Arvsskiftet efter maken, båtsman Mattias Hamberg i Borg, ägde rum den 3 juni 1789; se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Bosatt:till 1798 Källene, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1798-03-20 Källene, Norrala sn, HÄL 7)Dödsnotisen med datumet den 20 mars 1798 lyder: "Båtsm.s Enkan H: Anna Fredricsdotter i Källorne i Slag och Andetäppa". Åldern 62 år.
Bouppteckning:1798-03-26 Borg, Norrala sn, HÄL 8)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1798. den 26 Mars upteknades. wärderades. och. delades all befintelig qwarlåtenskap efter afledne Crono Bådsman [sic] Mathias Hambergs äfwen afledne Änka Hustru Anna Friedrichsdotter i Borg Emellan des fyra efter Löfwande [sic] Baren [sic] sonnen Friedrich Matson ännu omyndig hwars förmyndare är bonden Erik Erikson i Kiällorne dottren Greta Matsdotter gifter med Crono Båtdsman Johan Gusta [sic] Hamberg dottren Brita Matsdotter gifter med afskiedade fördublings bådsman Hans Hanson Edwik dottren Caren oförsed [dvs. ogift] hwars förmyndare är gamla bonden Mikell Pärson i Borg ofwannämnde förmyndare äro laga förut för ordnade och nu alla närwarande". Gården består av: "En gammall stufwa Som hörer roten till men kammaren med 3.ne wäger pa [sic] Samma stufwa hörer änkan till", en "foderbo" och ett "Litet och gammalt fähus", inalles värderade till 40 daler 16 öre kopparmynt. Bland skulderna nämns "till Moder Falberg" 4 daler 16 öre och "till fiskaren Lars Östman i Söderhamn" 4 daler 16 öre. Undertecknande bytesdeltagare är "Johan Gusta [sic] Hamberg" å sin hustrus vägnar; Hans Hansson Edvik å sin hustrus vägnar; Mickel Persson i Borg å dottern Karins ("Catharinas") vägnar; sonen Fredrik Matsson.

Familj med Mats Matsson Lind Åman Hamberg (1739 - 1789)

Vigsel: 9)

Barn:
Margareta (Greta) Matsdotter Hamberg (1762 - 1804)
Brita Matsdotter Hamberg (1765 - )
Karin Matsdotter Hamberg (1769 - )
Fredrik Matsson+ (1772 - 1773)
Anna Matsdotter+ (1778 - 1779)
Fredrik Hamberg (1780 - )

Noteringar

I bouppteckningen omnämns "Moder Falberg". En "Båtsm. Förd. Enk. Karin Fahlberg" (f. 1733, d. 1816) skrivs bland utanvidsfolk i Borg i husförhörslängden 1816-1821 och är kanske en släkting.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1736 Födelse beräknat 1736.  1)
1739 Maken Mats Matsson Lind Åman Hamberg föds 1739 10).
1762 Dottern Margareta (Greta) Matsdotter Hamberg föds 1762 Borg, Norrala sn, HÄL 1).
~1765 Bosatt omkring 1765 Båtsmansrote 110 (omfattade 1737 Berge nr 2, Snarböle nr 1, Arklo nr 1, Siknäs nr 1, Skettene nr 2), Norrala sn, HÄL.  2)
1765 Dottern Brita Matsdotter Hamberg föds 1765-04-05 Båtsmansrote 110, Norrala sn, HÄL 2).
~1769 Bosatt omkring 1769 Källene, Norrala sn, HÄL.  3)
1769 Dottern Karin Matsdotter Hamberg föds 1769-10-23 Källene, Norrala sn, HÄL 3).
1772 Sonen Fredrik Matsson+ föds 1772-06-28 Källene, Norrala sn, HÄL 2).
1773 Sonen Fredrik Matsson+ dör 1773-07-26 Källene, Norrala sn, HÄL 2).
1775 Fadderskap 1775 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1778 Bosatt 1778 Borg, Norrala sn, HÄL.  5)
1778 Sonen Anna Matsdotter+ föds 1778-03-01 Borg, Norrala sn, HÄL 5).
1779 Sonen Anna Matsdotter+ dör 1779-05-17 Borg, Norrala sn, HÄL 11).
1780 Sonen Fredrik Hamberg föds 1780-12-12 Borg, Norrala sn, HÄL 12).
1789 Maken Mats Matsson Lind Åman Hamberg dör 1789-01-22 Borg, Norrala sn, HÄL 13).
1789 Arvsskifte 1789-06-03 Borg, Norrala sn, HÄL.  6)
<1798 Bosatt till 1798 Källene, Norrala sn, HÄL.  1)
1798 Död 1798-03-20 Källene, Norrala sn, HÄL.  7)
1798 Bouppteckning 1798-03-26 Borg, Norrala sn, HÄL.  8)

Källor

1)Se Död
  
2)C:3, p. 367
  
3)C:3, p. 384
  
4)C:3, p. 264
  
5)C:4, f. 5r
  
6)Bouppteckningar 1787-1789, nr 141, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:4, f. 121r
  
8)Bouppteckningar 1798-1800, nr 23, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)Jämför barnens födelsenotiser
  
10)AI:1, 1777, p. 17
  
11)C:4, f. 114r
  
12)C:4, f. 8v
  
13)C:4, f. 177v