Personakt

Karin Möller Hagberg

Blev högst 37 år.

Född:1752 1)
Artillerist:1788-09-18 Vågbro, Norrala sn, HÄL 2)Arvsskiftet efter maken Lars Hagberg hålls i Vågbro den 18 september 1788. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Bosatt:till 1789 Vågbro, Norrala sn, HÄL 3)
Död:1789-09-07 Vågbro, Norrala sn, HÄL 4)Dödsnotisen med datumet den 7 september 1789 lyder: "Wågbro Afl. Mäst. Hagbergs Enka, Caisa Möller, watsot". Åldern 36 år.
Bouppteckning:1789-09-11 Vågbro, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen inleds: "År 1789. [sic] den 11. September upteknades wärderades. och en del af Egendomen delades. Men stannade i det beslut till att Sätta den öfriga på auxion efter afledne Mester Lars Hagbergs äfwen afledne änka Hustru Catharina Möller ifrån Wågbroo tegellbruk då Barnens förmyndare woro tilstädes Bonden Erik Erikson i Källorne för Sönnerna Hans och Petter; bonden Olof Nilson i Sun [sic] för sonen Lars och dottren Anna Catharina hwilka förmyndare äro förut Lagligen förordnade". Därefter sägs: "först tilgörande företogs styfsonnens Hans Larsons Hagbergs gotgörande för sin innestående arffodran efter Sin rätta Moder Helena Lundgren Summa 500 D.r äfwen des arfs Lott efter sin fader Lars Hagberg 184. [daler] 27. [öre kopparmynt]" (---) Ded [sic] öfrig af Egendomen kommer för hennes rätta Barns räkning." Egendomen består av några silver- och tennföremål. "Den öfriga Lösegendomen är sat på auxion utom de Pärselar [dvs. persedlar] Som åstundades til Prostegården enär de tog dottren Anna Catharina om händer." Arvslotterna är "Sonnen Petters Andell"; "Sonnen Lars Andell"; "Dottren Anna Catharinas Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Erik Eriksson i Källene, förmyndare för sonen Per Hagberg; Olof Nilsson i Sund, förmyndare för sonen Lars Hagberg och dottern Anna Katarina Hagberg.

Familj med Mästare Lars Andersson Hagberg (1744 - 1786)

Barn:
Per Hagberg (1776 - )
Lars Hagberg (1779 - )
Sara Helena Hagberg+ (1781 - 1784)
Anna Karin Hagberg (1786 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1752 Födelse 1752.  1)
1776 Sonen Per Hagberg föds 1776-09-02 1).
1779 Sonen Lars Hagberg föds 1779-08-16 Vågbro, Norrala sn, HÄL 6).
1781 Dottern Sara Helena Hagberg+ föds 1781-12-15 Vågbro, Norrala sn, HÄL 7).
1784 Dottern Sara Helena Hagberg+ dör 1784-12-13 Vågbro, Norrala sn, HÄL 8).
1786 Dottern Anna Karin Hagberg föds 1786-10-10 Vågbro, Norrala sn, HÄL 9).
1786 Maken Mästare Lars Andersson Hagberg dör 1786-10-19 Vågbro, Norrala sn, HÄL 10).
1788 Artillerist 1788-09-18 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  2)
<1789 Bosatt till 1789 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  3)
1789 Död 1789-09-07 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  4)
1789 Bouppteckning 1789-09-11 Vågbro, Norrala sn, HÄL.  5)

Källor

1)AI:1, 1782, p. 16
  
2)Bouppteckningar 1787-1789, nr 69, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
3)Se Död
  
4)C:4, f. 118r
  
5)Bouppteckningar 1796-1797, nr 37, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 6v
  
7)C:4, f. 9v
  
8)C:4, f. 116r
  
9)C:4, f. 16r
  
10)C:4, f. 116v