Personakt

Erik Eriksson

Tjänstedräng. Blev ca 26 år.

Född:beräknat 1671 Häggdångers sn+, ÅNG 1)Han anges i begravningsnotisen vara från Häggdånger, men det betyder inte med säkerhet att han var född där.
Bosatt:Trönö sn, HÄL 1)
Bosatt:Häggdångers sn, ÅNG 1)
Tjänstedräng:Trönö sn, HÄL 1)
Tjänstedräng:Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1697 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1697-12-12 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1697-12-12 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 2)Begravningsnotisen bland de obesuttna lyder: "1697. den 12. Decemb. blef en dräng ifrån Ångermanland och Hägdångers Sochn, wijd Nampn, Erich Erichsson, begrafwen, Föräldrarnas Nampn war okunnigt. War wäl underwijst uti des Christendombs Stycken. ährligen tient, 3. åhr i Tröne. omsijder kommit hijt til Norala, hoos Länssman Lars Person i Fors; tienst, derest han mästadeels warit Siuklig ifrån S. Jacobi tijd. åldren war 26. åhr."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1671 Födelse beräknat 1671 Häggdångers sn+, ÅNG.  1)
1697 Död 1697 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
<1697 Bosatt till 1697-12-12 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1697 Begravning 1697-12-12 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  2)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 118r