Personakt Antavla

Gölin Hansdotter Ring Stamp

Blev 85 år.

Far:Hans [!] Persson Ring (1702 - 1786)
Mor:Brita Olsdotter (~1698 - 1741)

Född:1725-08-20 Borg, Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar till "Göli": Hans Persson i Borg och Brita Olsdotter. Faddrar: Herr pastor Petrus Aurivillius; madam Kristina Flodman; hustru Karin i Borg: Mattias Bertilsson i Borg. (Ungfaddrar:) Pigan Karin Olofsdotter därstädes, drängen Anders.
Fadderskap:1740 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL 2)"Pigan Margta Jonsd.r, vulgo [dvs. allmänt kallad] Stamp, i ringa" står 1740 som ungfadder till Per (f. 1740-03-12), son till Jon Jakobsson och Gölin Olsdotter i Ringa nr 5.
Utomäktenskaplig förbindelse:1750 3)På sidan för "Oächta barn" är en födelsenotis för Kerstin (f. 1751-01-07) införd. Föräldrar: "Gölin Hansdotter Ring, bekänner barnets fader wara Swen Lerka, postea Norling" [dvs. sedan Norling]. (Födelseåret ska kanske vara 1750, med tanke på att Sven Lärka undergår kyrkoplikt i Söderhamn för lönskaläget enligt attest daterad 1749-12-24; se dennes personnotis.)
Straffad/dömd:1751-12-22 4)Sist ministerialboken C:3 för Norrala finns avdelningen "Förtechning Vppå de Delinqventer som efter Härads-Rättens Domar stått Kyrckio-Plicht". Längden omfattar både Norrala och annexförsamlingen Trönö. Där upptas: "[Socken/By:] Norala [Delinkvent:] Qwinsperson [Datum:] 1751. 22 Decemb., [Orsak etc:] benämnd Gölin Ring, stod hemlig [sic] Skriftermål i Sacristie för Lönskeläge."
Bosatt:omkring 1754 Ringa, Norrala sn, HÄL 5)
Bosatt:omkring 1759 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 6)I husförhörslängden 1759, förhör den 31 januari, upptas under "Fattigstufvan" "Qvinsperson Gjölin Stamp" (f. 1725-08-20), 34 år, "male. abs.[ens]", tillsammans med dottern Kerstin (f. 1751-01-07), 8 år (med noteringen "a.b.c.d"). I marginalen står: "Närwarande i Ö. Ringa".
Fattighussköterska:till 1760 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 7)
Fattigunderstöd:omkring 1760 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 7)
Utomäktenskaplig förbindelse:omkring 1760 Fattigstugan+, Norrala sn, HÄL 7)
Bosatt:omkring 1763 Fattigstugan+, Norrala sn, HÄL 8)Gölin Hansdotter, 38 år, skrivs med maken och de två barnen under rubriken "Fattighjon" i husförhörslängden 1763 (förhör den 18 januari). [AI:1, 1763, p. 8] (På sidan för "Husfolksbarn. Fattigstugan" skrivs "Anders Ohlsson hust. Göli Hansdotter" i samband med barnens födelse (1761-1764). Detta trots uppgiften i vigselnotisen att de tvingades lämna fattigstugan. [C:3, p. 395])
Bosatt:omkring 1773 Ingsta, Norrala sn, HÄL 9)
Död:1810-12-25 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 10)Dödsnotisen med datumet den 25 december 1810 lyder kort: "Fattigstugu Hjonet Gölin Hansdotter", död av ålderdom, 84 år gammal.

Familj med Sven Olsson Lärka Norling (1728 - 1812)

Barn:
Kerstin Svensdotter+ (1751 - )

Familj med Anders Olsson (1701 - 1788)

Vigsel:1760-07-27 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 11)Vigselnotisen på sidan för "Utawidsfolk. Husfolk." lyder: "1760 d. 27 Julii gifte sig blinde man(n)en i fattigstugan, Anders Ohlson med qwinsperson Gölin Hansdotter, som förr hade en oäkta Sohn och wid det hon 3 år stått fattiga före, bekänt det Anders Ohlson haft kötslig beblandelse med sig, det han sistl. midsom(m)ars dag inför kyrkorådet tilstod, och som de willa äkta hwarannra, å samtyktes det med 12 dal.rs böter. för otidigheten och miste halft Års fattigdel för sitt syndiga förehållande, samt drifwas utur fattigstugan der han, och i sunderhet hon, som gerna liuger och snattar, åstadkom(m)a oliud och förargelse ibland de warande el.r kom(m)ande fattiga."

Barn:
Hans Andersson Styf (1761 - 1789)
Brita Andersdotter+ (1764 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1754, förhör i "Ringa Rote" den 20 februari, skrivs bland de obesuttna i Ringa bl.a. [AI:1, 1754, p. 27]:
"Qwinsperson Gjölin" (f. 1725-08-20), 29 år. [Luthers katekes:] "slarf". I kommentarskolumnen: "läste wäl och lyckligt nog innan men 6. och 7. versen N. 68."
Dotter Kerstin (f. 1751-01-07), 3 år.
---
I husförhörslängden 1756, förhör i "Wester-Ringa" den 27 februari, skrivs bland utanvidsfolket bl.a. [AI:1, 1756, p. 29]:
"Qwinspers. Gölin Stamp" (f. 1725-08-20), 31 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Dess dotter Cherstin" (f. 1751-01-07), 5 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1725 Födelse 1725-08-20 Borg, Norrala sn, HÄL.  1)
1728 2 år Maken Sven Olsson Lärka Norling föds 1728-02-04 Kristine församling, Falun, DALA 12).
1728 2 år Brodern Olof Hansson+ föds 1728-04-13 Borg, Norrala sn, HÄL 1).
1730 4 år Systern Anna Hansdotter föds 1730-08-17 Ringa+, Norrala sn, HÄL 13).
1733 7 år Systern Margareta Hansdotter Ring föds 1733-01-29 Ringa+, Norrala sn, HÄL 1).
1737 11 år Brodern Per Hansson+ föds 1737-07-01 Ringa+, Norrala sn, HÄL 1).
1739 14 år Brodern Olof Hansson+ dör 1739-09-11 Borg, Norrala sn, HÄL 1).
1739 14 år Brodern Per Hansson+ dör 1739-09-18 Borg, Norrala sn, HÄL 1).
1739 14 år Systern Anna Hansdotter dör 1739-09-23 Ringa+, Norrala sn, HÄL 13).
1740 Fadderskap 1740 Ringa nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
1741 15 år Modern Brita Olsdotter dör 1741-04-29 Ringa, Norrala sn, HÄL 14).
1750 Utomäktenskaplig förbindelse 1750.  3)
1751 25 år Dottern Kerstin Svensdotter+ föds 1751-01-07 Norrala sn, HÄL 3).
1751 26 år Straffad/dömd 1751-12-22.  4)
~1754 Bosatt omkring 1754 Ringa, Norrala sn, HÄL.  5)
~1759 Bosatt omkring 1759 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL.  6)
<1760 Fattighussköterska till 1760 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL.  7)
~1760 Fattigunderstöd omkring 1760 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL.  7)
~1760 Utomäktenskaplig förbindelse omkring 1760 Fattigstugan+, Norrala sn, HÄL.  7)
1760 34 år Vigsel Anders Olsson 1760-07-27 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL.  11)
1761 36 år Sonen Hans Andersson Styf föds 1761-11-07 Fattigstugan+, Norrala sn, HÄL 15).
~1763 Bosatt omkring 1763 Fattigstugan+, Norrala sn, HÄL.  8)
1764 39 år Dottern Brita Andersdotter+ föds 1764-11-05 Fattigstugan+, Norrala sn, HÄL 15).
~1773 Bosatt omkring 1773 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  9)
1786 61 år Fadern Hans [!] Persson Ring dör 1786-10-24 Ringa, Norrala sn, HÄL 16).
1788 63 år Maken Anders Olsson dör 1788-09-23 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL 17).
1789 63 år Sonen Hans Andersson Styf dör 1789-01-16 Styvje, Norrala sn, HÄL 18).
1810 85 år Död 1810-12-25 Fattigstugan, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)C:2, uppsl. 106
  
2)C:2, uppsl. 85
  
3)C:3, p. 398
  
4)C:3, p. 352 (efter p. 561!)
  
5)AI:1, 1754, p. 27
  
6)AI:1, 1759, p. 8
  
7)Se Vigsel
  
8)AI:1, 1763, p. 8
  
9)AI:1, 1773, p. 19
  
10)C:4, f. 130v
  
11)C:3, p. 116
  
12)Falun Kristine C:4 (SVAR 11614:4)
  
13)C:2, uppsl. 108
  
14)C:3, p. 507
  
15)C:3, p. 395
  
16)C:4, f. 116v
  
17)C:4, f. 117r
  
18)C:4, f. 117v