Personakt

XIII:4223 Jakob Sigfridsson

Bonde.

Bonde:från 1573 till 1583 Hudik, Hälsingtuna sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1583 Hudik, Hälsingtuna sn, HÄL 1)
Bosatt:från 1584 till 1586 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 1)
Bonde:från 1584 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL 1)

Familj med ?

Barn:
XII:2112 N.N. Jakobsdotter

Noteringar

Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 188:
"Jakob Sigfridsson, som nämns som bonde i Hudik, (Hälsing-)Tuna socken 1573 (köpesilverlängd 1573:6 i Strödda äldre räk t o m 1630, KA. Anteckningen 'ryttare' bredvid hans namn åsyftar möjligen Jakob Hindrik - se nedan)) - 1583 (Hälsingl handl 1583:6, tl, KA), och som 1584 av kronan gavs i vederlag Kungsgården i Norrala för sitt hemman, som lades under Hudiksvall. Han levde där ännu 1586 (d:o 1586:3, tl).
Hans härstamning är okänd - hemmanet hade 1562-1569 varit 'barnehemman', dvs tydligen brukats av förmyndare för minderårigs räkning (sista namngivna ägare var Olof Larsson, som nämns sista gången 1556 [d:o 1555:2, ml) - men han är möjl befryndad med den Jakob Hindrik/Hindriksson, som 1570-1572 förestår hemmanet (d:o 1570:5, 1572:5, tl). Denne kallas för 'kungens trotjänare' när han 1570 7/6 i kungl brev förlänas frihet å sitt hemman Hudik (d:o 1570:5), en förläning han innehar ända t o m 1577 (d:o 1577:5). 1579-1582 skrivs även en Gerlog Olsson för Hudik tillsammans med Jakob. Ingen av de två upptas i Älvsborgs lösen 1571."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
>1573 Bonde från 1573 till 1583 Hudik, Hälsingtuna sn, HÄL.  1)
<1583 Bosatt till 1583 Hudik, Hälsingtuna sn, HÄL.  1)
>1584 Bosatt från 1584 till 1586 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL.  1)
>1584 Bonde från 1584 Kungsgården nr 1-2, Norrala sn, HÄL.  1)

Källor

1)Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt ...", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 188