Personakt Antavla

Jöns Olsson

Bonde.

Far:Olof Mickelsson

Född:Sund nr 5+, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1627 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 2)I mantalslängden för Norrala 1627 skrivs sist i Sund Olof Mickelsson och Jöns Olofsson.
Bonde:omkring 1635 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL 3)I jordeboken för Norrala 1635 skrivs sist bland bönderna i Sund Jöns Olofsson för sitt hemman om åtta öresland.
Jordinnehav:omkring 1643 Rexvågen, Norrala sn, HÄL 1)
Övrigt tingsärende:1643-05-17 Norrala ting, HÄL 4)I domboken för Hälsingland 1643 noteras vid Norrala ting den 17 maj: "Oluff Erichson i Borgh och Jöns Olufson i Sundh hafua öf:r dhen lått och Quota som the ägha uthi Miusens Fäbodher wållat sigh till och dijt flyt mz sin booskap, hulket och på tinget hadhe waritt förbuditt widh __ 40 m(ar)k, för H. K. M:ts förbudh att dhe dher öf:r icke trädha skulle. Dy blefue dhe nu effter Nembdhenes öf:rwägandhe saach 40 m(ar)k till 3skifftes för tagh." I marginalen står: "skrifuas för tagh och Jöns suare till 2delene och Oluf till 26 m(ar)k 5 1/3 öre". Därefter: "Jöns Olufson kundhe icke frija sigh att han wiste thet hans Fadher Oluf Mickilson war lagdh till Räckswågen, dher Jöns skulle wara, och Sal. Mickill Olson i Sundh skulle wara i Miusen effter som låtten dhem emillan fallen war."

Familj med ?

Barn:
Olof Jönsson (- <1705)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1627 Bosatt omkring 1627 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  2)
~1635 Bonde omkring 1635 Sund nr 5, Norrala sn, HÄL.  3)
~1643 Jordinnehav omkring 1643 Rexvågen, Norrala sn, HÄL.  1)
1643 Övrigt tingsärende 1643-05-17 Norrala ting, HÄL.  4)
<1705 Sonen Olof Jönsson dör före 1705 Sund nr 5+, Norrala sn, HÄL 5).

Källor

1)Se Övrigt tingsärende
  
2)Mantalslängd 1627 (avskrift av Sigvard Bodin, Norrala)
  
3)Jordebok 1635, Norrland, Kammararkivet, Riksarkivet
  
4)Dombok för Hälsingland 1643, f. 115r, HLA
  
5)Se Omnämns