Personakt Antavla

VIII:73 Jon [!] Olsson

Bonde.

Far:IX:145 Olof Larsson
Mor:Margareta (- 1697)

Född:Tygsta nr 1+, Trönö sn, HÄL 1)Jon Olofsson omnämns i domboken som styvson till Nils Jonsson i Trönbyn, Trönö, och som arvinge efter Anders Larsson i Tygsta. [Renoverad dombok 1685 och 1687, Gävleborg, SHA, RA] Enligt Trönöforskaren Gösta Berglöw, Norrala, var Jon sannolikt son till Anders Larssons bror Olof Larsson i Tygsta nr 1, vars änka gifte om sig med Nils Jonsson i Trönbyn.
Bosatt:omkring 1667 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Bonde:från 1667 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 3)
Landbonde:till 1667-01-24 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Jordtransaktion:1673-05-03 Norrala ting, HÄL 4)Vid tinget för Norrala och Trönö socknar den 3 maj 1673 behandlas följande ärende:
"Samma Dato inladhe Ehrlig Man Jon Olufsson i Alij ett förseglat Köpebref daterat den 24. Januarij (1)667. förmählandes huru såsom dhe Ehrlige och förståndige Bengt Swensson i Normlöse Sochn och [f. 7v:] Knuth Swensson Borgare i Linköping, förmyndare för framledne Per Hanssons Snickares tuänne barn, Margreta och Ingredh Perssdöttrar, hafwa af moget betänkiandhe, och medh dheres egen wille och wettskap såldt och oplåtit honom Jon Olufsson ofwanbemelte Margreta och Ingred Persdöttrars fädhernesgårdh Alij och Noralfwa Sochn, om otta öre 21 1/2 (penningar) i skatt, medh huuss och Jordh för Etthundrade Richsdaler, effter dhet prijs och wärdhe som tå gängse war, huilke penningar dhe richtigt handfångit och quitterat hafua, dher medh dhe afhände förbemelte gårdh Alij Wndan ofwanbemelte omyndige barn och dheras effterkommandhe, och tillägnadhe Jon Olufsson, hans hustro och barn, så födde som ofödde Arfwingar medh huus och Jordh, Åker ängh, Skog, Mark, Fiskie och Fiskiewatn Qwarn och qwarnställe, jämbwäll andre lägenheter i wåto och torro Närby och fierran, inthet wndantagandes, af alt dhet som dhertill nu lyder, wthaf ålder legat hafwer, så och här effter lagligen tillwinnas kan, att niuta bruka och beholla till en ewerdelig lagfången och oklandrat egendom, begärandes tienstflitigst af Justitie [f. 8r:] betiente å samma orth willa wthöfuer detta Kiöp effter laga bodh och ståndh härå fastebref meddela. Wittnesmän StadsFyndicus i Linköping Sigfredh Johansson Biur, Postmestaren Gunmundh --ding [förleden dold av bläckfläck] och Nils Nilsson. Så aldenstundh med detta Kiöp lagligen förfarit ähr, så att sam(m)a hemman 8. öre 21 1/2 (penningar) i skatt ähr förste gången opbudit den 26. Julij (1)671. andre gången den 26. Octobris (1)671. och 3.die gången den 26. Martij (1)672. och sedermehra af alle bördemän oqwaldt ståndat jämbwäll dhen förste penningen medh dhen sidste betalt och wederbörligen qvitterat, dy dömbdes detta dheres Köp fast att stånda och eij åthergånga wider plicht för dombrutt som Lagh förmår."
 
Arvstvist:omkring 1687 Tygsta nr 1, Trönö sn, HÄL 5)Trönöforskaren Gösta Berglöw skriver i en opublicerad sammanställning över hemmanet Tygsta (nr 1) i Trönö sn: "1687? anklagades Anders Larssons [i Tygsta] änka Cecilia av Jon Olofsson i Ale, Norrala [och] Petter (Olofsson) Budd, stadsskrivare i Söderhamn, 'hwilka är arfingar efter [sannolikt farbrodern] Salig Anders Larsson', för att hon skulle ha undanhållit något av arvet.
Omnämns:1692 Mo och Rengsjö tingslag, HÄL 6)Av domboken från hösttinget 1692 för Mo och Rengsjö framgår att soldaten Johan Persson i Höle, Rengsjö sn, har innestående arv att hämta i Lars Perssons hemman i Höle (nr 1). Av notisen framgår att Johan Perssons farbror var Jon Olsson i Ale i Norrala. Lars Nylander, som meddelat uppgiften, kommenterar: "Således bör Jon Olsson haft en bror Per Olsson som var far till Johan Persson. Som en lyckträff står en Per Olsson för Höle nr 1 redan 1642 (mtl) och ännu 1662 (mtl). Han följdes av hu. Sara 1668 (mtl)."

Familj med VIII:74 Häxa Karin "Häxa" (~1613 - )

Vigsel: 7)

Barn:
IX:58 Karin Jonsdotter+
IX:118 Kerstin Jonsdotter
Jon [!] Jonsson
VII:37 Olof Jonsson (- 1729)

Noteringar

Jon Olsson och hans familj var bland dem som anklagades för trolldom vid den omfattande häxprocessen i Norrala och Trönö den 15-22 september 1673. Bland de anklagade återfinns också Nils Jonsson i Trönbyn nr 3 (Jons styvfar). Nämndemannen Anders Larsson i Tygsta (Jons farbror) satt i nämnden vid rannsakningarna. Han blev själv anklagad för häxeri av barn som hävdat att han fört dem till Blåkulla, men senare sade barnen att Nils Jonsson i Trönbyn och Kerstin i Hamre (Trönö) hade gett dem pengar i Blåkulla för att ljuga på honom. Anders Larsson frikändes helt. [Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951)]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1613 Makan VIII:74 Häxa Karin "Häxa" föds omkring 1613 7).
~1667 Bosatt omkring 1667 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
>1667 Bonde från 1667 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
<1667 Landbonde till 1667-01-24 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1673 Jordtransaktion 1673-05-03 Norrala ting, HÄL.  4)
~1687 Arvstvist omkring 1687 Tygsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  5)
1692 Omnämns 1692 Mo och Rengsjö tingslag, HÄL.  6)
1697 Modern Margareta dör 1697-11-21 Trönbyn nr 3, Trönö sn, HÄL 8).
1729 Sonen VII:37 Olof Jonsson dör 1729 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 9).

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Se Bonde
  
3)Se Jordtransaktion
  
4)Dombok för Hälsingland 1673, f. 7r,v, 8r, HLA
  
5)Meddelat av: Berglöw, Gösta, Borg 3087, 826 94 Norrala
  
6)Meddelat av: Nylander, Lars, Ilsbo, e-post 2005-11-16
  
7)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 175
  
8)Berglöw, Gösta: "Trönös svarta får - den otuktige bonden Nils Jonsson i Trönbyn", ALIR-anor 2005:3 (medlemsblad för Forskarföreningen ALIR, Söderhamn med omnejd)
  
9)Se Begravning