Personakt

Erik Persson

Landbonde. Blev ca 74 år.

Född:beräknat 1665 Utnäs, Forsa sn, HÄL 1)
Kronobåtsman: 1)
Fadderskap:1707 Ale, Norrala sn, HÄL 2)Erik Persson i Ale och hans ej namngivna hustru står 1707 som faddrar till Anders (f. 1707-01-06), son till båtsman Anders Andersson Orre och hustrun Elisabet Olofsdotter i Ale.
Bosatt:omkring 1709 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Erik Persson upptas i jordeboken 1709 [Norrland, KA] för halva det hemman om 14 öresland som tidigare föreståtts av Hans Larsson. Den andra halvan (senare nr sub 1) ägdes då av Per Olsson.
Landbonde:omkring 1709 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Att döma av tvisten om besittningsrätten till hela hemmanet mellan Lars Hanssons och Erik Hanssons familjer (se personnotisen för Lars Larsson, Ale nr 1), där Erik Persson och hans hustru inte ens nämns, var han landbonde på hemmanet; det styrks också av hans begravningsnotis. 1713 förestås emellertid hemmanet av bonden Lars Larsson. [C:2, uppsl. 8]
Bosatt:omkring 1715 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 3)Han är sannolikt den Erik Persson som tillsammans med en Hans Hansson brukar hemmanet Svarven nr 1 om 16 öresland omkring 1715. [Jordebok 1715, Norrland, KA] Eftersom kyrkböckerna inte innehåller några notiser om dessa i Svarven brukade de troligen inte hemmanet någon längre tid; de har inte heller någon belagd koppling till familjen där.
Landbonde:omkring 1715 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 5)
Bosatt:omkring 1716 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL 6)Han anges i dödsnotisen ha varit landbonde på åtskilliga ställen. Kungsgården nr 1 ägdes vid denna tid av ättlingar till kyrkoherden Laurentius Jacobi Norelius och brukades åtminstone på 1720- och in på 1730-talet av landbönder: Erik Nilsson (omkring 1720) och Hans Knutsson (omkring 1732) - se deras personnotiser. Erik Persson var troligen en av landbönderna, eftersom han 1716 anges som bosatt i Kungsgården, som då bestod av endast två gårdar.
Landbonde:omkring 1716 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL 5)
Fadderskap:1716 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 7)"Erich Pärsson i Kongsg" och "Hust. Lisbeta" står 1716 som faddrar till Hans (f. 1716-03-11), son till Hans Hansson och hu. Brita Larsdotter i Kungsgården nr 2.
Övrigt tingsärende:1717 Norrala ting, HÄL 8)Vid tinget i Norrala 1717-04-26 låter rådman Sven Nilsson Berg i Söderhamn bevaka sina fordringar hos följande:
Nils Persson __ 95 __
Anders Larsson __ 69 __
och Per Jonsson i Källene __ 143
Gullik Sigfridsson __ 33
Hans Hansson __ 36
Johan Olsson __ 85 __
och Per Andersson i Hamre ("Pär [sic] Pär Andersson i Hambre") -- 15 __
Per Nilsson i Ingsta __ 97 __
Jakob Eriksson __ 184
Lars Jonsson __ 45
Sven Matsson __ 207 __
och Anders Larsson __ 39 __ 24
[f. 778v] Hindrik Johansson [sic - ska vara Jonsson] __ 208 __
och Olof Gulliksson i Svarven __ 125
Jon Andersson __ 117
och Erik Persson i Ale __59
Per Hansson i Remsta __ 45
Sven Persson __ 57 __
och Jon Svensson i Skettene __ 11 __
Lars Larsson i Haga __ 39 __.
 
Fadderskap:1727 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Erik Persson i Borg och hans ej namngivna hustru står 1727 [sista siffran i årtalet är otydligt och kan eventuellt vara en etta] som faddrar till Johan (f. 1727-01-08), son till [landbonden] Per Larsson och hu. Gölin Olsdotter i Borg nr 1.
Fadderskap:1732 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Erik Persson i Borg och hu. Elisabet står 1732 som faddrar till Margareta (f. 1732-10-08), dotter till [landbonden] Lars Eriksson och Anna Persdotter i Borg nr 1.
Landbonde:före 1739 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:före 1739 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:till 1739 Borg, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1739 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1739-11-25 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 10)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Borg nr 1 lyder: "1739 Nov. 25 Begrofs forna Åboen Eric Päderson, född i Forssa Sockn af ärl. Föräldrar och Utnäss By, warit en tid Båtsman och sedan Landbo på åtskil. ställen. lefwat gudl. och mycket sachtmodigt i 74 år." (Uttrycket "forna åboen" tyder på att han inte var landbonde på Borg nr 1 vid sin död, vilket också vore naturligt, med tanke på hans ålder. Eventuellt var han bosatt på dess ägor eller så föll det prästen naturligast att skriva honom på det hemman han senast brukade.)

Familj med Elisabet Olsdotter (~1670 - 1741)

Vigsel: 11)

Barn:
Margareta [!] Eriksdotter (~1695 - 1756)
Malin Eriksdotter (1710 - 1765)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1665 Födelse beräknat 1665 Utnäs, Forsa sn, HÄL.  1)
~1670 Makan Elisabet Olsdotter föds beräknat 1670 Bölan, Enångers sn, HÄL 1).
~1695 Dottern Margareta [!] Eriksdotter föds beräknat 1695 12).
1707 Fadderskap 1707 Ale, Norrala sn, HÄL.  2)
~1709 Bosatt omkring 1709 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1709 Landbonde omkring 1709 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1710 Dottern Malin Eriksdotter föds 1710-10-13 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 13).
~1715 Bosatt omkring 1715 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1715 Landbonde omkring 1715 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1716 Bosatt omkring 1716 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  6)
~1716 Landbonde omkring 1716 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  5)
1716 Fadderskap 1716 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1717 Övrigt tingsärende 1717 Norrala ting, HÄL.  8)
1727 Fadderskap 1727 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1732 Fadderskap 1732 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
<1739 Landbonde före 1739 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
<1739 Bosatt före 1739 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
<1739 Bosatt till 1739 Borg, Norrala sn, HÄL.  1)
1739 Död 1739 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1739 Begravning 1739-11-25 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  10)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 90v
  
3)Skattelängder för Norrala sn
  
4)Baserat på indicier
  
5)Se Bosatt
  
6)Se Fadderskap
  
7)C:2, uppsl. 91
  
8)Renoverade småprotokoll 1717, häradsrätter, Gävleborg, vol. 10, f. 778r, 778v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
9)C:2, uppsl. 65
  
10)C:2, f. 144r
  
11)Jämför barnens födelsenotiser
  
12)AI:1, 1752, p. 11
  
13)C:2, uppsl. 8