Personakt Antavla

Ingrid (Inga) Nilsdotter Granbo

Blev 35 år.

Far:Nils [!] Jonsson Granbo
Mor:Ingrid Olsdotter Lock

Född:1744-08-01 Söderhamn, HÄL 1)Föräldrar till "Ingrid Granbo": Nils Jonsson Granbo och hu. Ingrid Olsdotter Lock. Faddrar: Handelsman Jon Eriksson Bjur ("Hand. Jon. Er. Biur"); handelsman Teuffenwiesers hustru; ämbetsman ("Ämb.") Olof Persson Granbo; Olof Billes hustru; Olof Olsson Lock; pigan Gölin Lock.
Bosatt:omkring 1773 prästgården, Norrala sn, HÄL 2)I husförhörslängden för Norrala 1773 skrivs bland tjänstefolket i prästgården bl.a. "Pigan Ingrid Granbo", f. 1744, med noteringen "abs." (dvs. frånvarande).
Tjänstepiga:omkring 1773 prästgården, Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:till 1775-11-06 Söderhamn, HÄL 4)
Bosatt:från 1775-11-06 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 4)
Fadderskap:1776 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5)"Per Svensson och des Hust. Inga Nilsdot.", utan angiven vistelseort, står 1776 som faddrar till Kerstin (f. 1776-11-15), dotter till Per Andersson och Brita Hansdotter i Kolsta nr 2.
Död:1780-06-07 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 6)Dödsnotisen med datumet den 7 juni 1780 lyder: "Kolsta Per Svenssons Hustr. Inga Nilsdotter af slag". Åldern 36 år.
Bouppteckning:1780-07-14 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1780: d: 17. Julii skjedde Arfskifte efter Bonden Pär Swenssons Afl. Hustru, Ingrid Granbo, i Kohlsta By, Norrala Sockn, som dog utan Bröstarfwingar; då följande Ägendomen upteknades, och wärderades [överstruket: "och delades"], emellan des qwarlåtna Man, Pär Swensson, den aflednas Farrbroder [sic] Krats Smeden [dvs. kratsmakaren] Sven Granbo, Morrbrodren [sic] Lås Smeden Olof Låck och Mostren Gölin Låck, hwars rätt hännes Målsman, Pip Smeden Pehr Nilsson Arf bewakade". Under "Skuld som bör Betala" upptas bl.a. "till Swågren Jakob Hansson 5. st. kor, som skola in Natura betalas. enligit 1769. Års Bouptekningslängd"; "till D.o för emottagen lös ägendom enligit förenämnde Bouptekning af d: 4. Novbr."; (---) "till Barnen enligit 1774. Års Iventarium [sic]"; "Till Sonen Pär för Spannmål" samt lös egendom; "Dottren Christina för Spannmål" och för lös egendom; "Dottren Sigrid Spannmål" samt för lös egendom. Undertecknande bytesdeltagare är Sven Granbo [dopnamnet i den ostadiga signaturen är näst intill oläsligt]; Olof "Låck"; "Per N. Arf".

Familj med Per Svensson (1734 - 1811)

Vigsel:1775-11-06 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen på sidan för vigda i "Kålsta N. 4." lyder: "Andra resan ingick Per Svensson 1775. 6 Nov. Ächtenskap med Ärliga Pigan Ingri Nilsdotter Granbo ifrån Söderhamn." [C:3, p. 36] - En dubblettvigselnotis finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775. Den lyder: "Per Svensson i Kolsta och Inga Nilsdott: Granbo." [C:4, f. 96v]

Barn:
Sven Persson+ (1777 - 1779)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1744 Födelse 1744-08-01 Söderhamn, HÄL.  1)
~1773 Bosatt omkring 1773 prästgården, Norrala sn, HÄL.  2)
~1773 Tjänstepiga omkring 1773 prästgården, Norrala sn, HÄL.  3)
<1775 Bosatt till 1775-11-06 Söderhamn, HÄL.  4)
1775 31 år Vigsel Per Svensson 1775-11-06 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  8)
>1775 Bosatt från 1775-11-06 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  4)
1776 Fadderskap 1776 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1777 33 år Sonen Sven Persson+ föds 1777-08-24 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 9).
1779 Sonen Sven Persson+ dör 1779 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 6).
1780 35 år Död 1780-06-07 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  6)
1780 35 år Bouppteckning 1780-07-14 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)Söderhamn C:1, födelsebok 1721-1800
  
2)AI:1, 1773, p. 22
  
3)Se Bosatt
  
4)Se Vigsel
  
5)C:3, p. 196
  
6)C:4, f. 114r
  
7)Bouppteckningar 1777-1780, nr 142, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)C:3, p. 36
  
9)C:4, f. 4r