Personakt Antavla

Erik Nilsson Warg

Kronobefallningsman, landskamrerare, tullinspektor.

Far:Nils Larsson Warg
Mor:Katarina Olsdotter Arnaesia (Arnaesius)

Född:1655 1)
Kronobefallningsman:Hälsinglands södra fogderi, HÄL 1)
Landskamrerare:Gävle, GÄS 1)
Tullinspektör:Gävle, GÄS 1)
Skrivare:omkring 1674 2)
Fordran:1674 Norrala ting, HÄL 3)Vid tinget för Norrala och Trönö socknar 1674 i maj (jag saknar datum i den kopia jag har tillgänglig) skrivs följande in i domboken: "Befallningsmannens Johan Larss Nerbelij Skrifware, Erich Wargh, läth oppå sin fadhers Befallningsman Nilss Larssons Wargs wegnar inprotocollera then skuldfordran, som hans fadher hafwer försträckt Sahl. Landtmätaren Petter Palm, 54. D.r 6 1/2 öre Kopp(ar)m.t, som Sahl. Palmens obligation wthwijser."

Familj med Ingrid Jonsdotter Scalina (Schalin) (- 1700)

Vigsel:1679 4)I sin genealogi för släkten Schalin i samma volym anger emellertid Broman vigselåret vara 1670. [A.a., s. 709]

Barn:
Ingrid Warg (1686 - )

Noteringar

Hälsingeprosten Broman uppger under 1700-talets första hälft om honom och hans avkomlingar [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Warg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 755f]:
"II: Classen
"Erik Nilsson Varg, född 1655; blef först CronoFougde i Hälsungalands södra Contract; sedermera LandsCamererare i Gefle, och sist Tull-Inspector thärstädes. Han war och som Brodern Olof Varg, 3 gånger gift, för än han dog 1709; näml.
A: först med Ingerid Jons Dotter Schalina; 1679; Kyrkoherdens dotter i Söderala: se Tab: XV. Class: II. N. 7; om Schalina Famil: ägandes med henna, 7: st: Barn, för än hon dödde 1700. näml.

1. Nils Eriksson Varg, född och död 1680.

2. Catharina Eriks Dotter Varg, född 1681, gift 2 gånger, näml.
A: förra resan med Carl Nordin, wid Skrifware staten i Gefle, hwilket skedde 1705; men han dog på nästa året 1706, lemnandes ena dotter efter sig, näml. [s. 756]
a: Charlotta Cecilia Nordin, född 1706, och gift 1730, med stads Fältschären i Gefle, Christian Arnold Cadovius
B: andra gången med Anders Wohlgemut, Bruks-Förwaltaren på Vifors; 1708; hafwandes med honom intet barn fast än the woro tilsaman tils 1725, tå han afsomnade.

3. Ingerid Eriks Dotter Varg, född och död på samma år, 1683.

4. Ingerid Varg, II:dra; född 1686; gift 3 resor, näml.
A: först, med Enklingen Mag: Isaac Kraft; 1706. som på slutet war Kyrkoherde i Norala och Trönö; se min Glysisv: II: Fl:; hafwandes med honom, som blef död, 1711, 2: st: Söner och Ena dotter, näml.
1. Erik IsaacsSon Kraft, född 1707; drunknade 1715.
2. Lars Kraft, född 1708. reser en Siöman
3. Ingerid Magdalena Kraft, född 1710.
B: Andra gången 1713, med sin mans hiälpePräst, H. And: [Hm. Matthias Luar.] Avelius [sic- felläsning för Arelius], hafwandes med honom, som dog 1715,
a: Helena Avelia, föd 1713 och död 1715.
C: Tridie resan 1718, med H. And: Rivelius, V. D. Commin: i Hille, Barnen äro:
1. Christina Rivelia, född 1719. gift 1740[?] med V. D. Comm: H. And: Forslöf
2. Erik Rivelius, född och död 1721.
3. Anna Elisabeta Rivelia, född 1724.

5. Jonas EriksSon Varg född 1687; bodde i Stockholm, och ther afsomnade för några år sedan.

6. Erich EriksSon Varg född och död på samma år, 1692.

7. Christina Eriks Dotter Varg, född 1697, och dödde af kopporne, ogifter 1702.

B: Andra resan, efter Ingerid Schalins död, ingick Erik Nilsson Varg ächtenskap, 1701, med Margareta Machey; af then widtutspridda Familien; men ägde med henna intet barn, för än hon afsomnade 1703.

[S. 757] C: Tridie giftomålet skedde, 1706, med Folckers Jungfru dotter i Gefle, Brigita Folcker, ägandes med henna intet barn, när han dog, som berättat är, 1709.
Thenna förenämda Enka Brigita Folcker, ingick ächtenskap 1710, med Enklingen och Kyrkoherdan i ofvansiö, H. Mag: Nils Torger; hafwandes icke heller barn med honom när hon afsomnade, 1716."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1655 Födelse 1655.  1)
1665 Systern Elisabet Nilsdotter Warg föds 1665 5).
1665 Systern Katarina Nilsdotter Warg föds 1665 6).
~1674 Skrivare omkring 1674.  2)
1674 Fordran 1674 Norrala ting, HÄL.  3)
1679 Vigsel Ingrid Jonsdotter Scalina (Schalin) 1679.  4)
1686 Dottern Ingrid Warg föds 1686 7).
1700 Makan Ingrid Jonsdotter Scalina (Schalin) dör 1700 Gävle+, GÄS 8).
1718 Brodern Dominicus Nicolai Warg dör 1718-07-12 Njutångers sn, HÄL 9).
1734 Systern Elisabet Nilsdotter Warg dör 1734 Stockholm 5).

Källor

1)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 755
  
2)Se Övrigt tingsärende
  
3)Dombok för Hälsingland 1674, p. 7, HLA
  
4)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Nerbelius resp. släkten Warg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676 resp. s. 755
  
5)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 760
  
6)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 760
  
7)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Varg (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 756
  
8)Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 676 resp. s. 709
  
9)Njutånger C:1, ministerialbok 1710-1780, Genline ID: 1497.29.11000