Personakt Antavla

VIII:141 Gustav Silvastsson (Vastesson)

Bonde. Blev ca 59 år.

Far:IX:281 Silvast (Vaste) Gustavsson
Mor:IX:282 N.N. Hansdotter+

Född:beräknat 1634 Daglösa nr 3+, Trönö sn, HÄL 1)Av de för bygden unika namnen Gustav och Vaste att döma är han med all sannolikhet son till den föregående bonden på hemmanet i Daglösa, Vaste Gustavsson. I bördsrättslängden för Trönö från 1690 anges också för Daglösa nr 3: "Göstaf Wastesson: arft bördz Rätten efter sin fader". [Original i gårdsarkiv för Stärte nr 1, Trönö] (Födelseåret är baserat på åldersuppgiften i dödsnotisen.)
Bonde:Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 2)
Straffad/dömd:1675-05-05 Norrala ting, HÄL 3)Vid tinget för Norrala och Trönö socknar 1674 den 5 maj skrivs följande in i domboken:
"Samma Dato. taladhe Tobaksvisiteuren Johan Johansson till Giöstaff Wastesson i Daglösa, om någon oloflig Tobaks handell, som han kiöpt hafwer af Borgaren i Söderhambn Jon Hansson Garp, Nembligen Siu Skålpundh; dheremoth inwände Giöstaf Wastesson att han inthet hafwer kiöpt Tobaket wthan allenast gådt i Caution för sin Granne Michel Larsson i Wij, som nu döder ähr. Giöstaff Wastesson blef öfwertygat att han hafwer hafft Tobak att sällia i Sochnen af Compagniets afnähmare Rådman Lars Hansson, och således icke kan whrsse[c]hta sigh att han ju wiste dhet war olofligit Tobak som af Jon Hansson togs; dy blef han Giöstaff Sakfält effter Kongl. Maij.ts Tobaks placat den 24. Novembris (1)670. till otta daler Silf(we)rm.t
I lijka måtto blef Erich Nilsson i Tygsta af bemelte [p. 18:] Johan Johansson anklagat, för dhet han hafwer kiöpt af förbemelte Jon Hansson Garp 4 1/12. Skålpundh Tobak, huar till han inthet neka kundhe dy blef han effter ofwanbemelte Kongl. Maij.ts placat, på lijka sätt sakfält till 8. D.r Silf(we)rm.t Böterne proportioneras effter Kongl placatets inneholdh.
En deel af Allmogen klagadhe att stu--- [två otydliga ord] intz Tobak i Stadhen hoos Compagniet till köpt, och när dhe få köpa dher, ähr dhe mächta dyrt [hänvisning till otydlig notering, tydligtvis prisangivelse, i marginalen] och mästadels bortskämbdhe? Visiteuren swaradhe att han dher till intz ähr wållandhe".
 
Arvsskifte:1681 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 4)Gustav Vastesson i Daglysa, Trönö sn, avsäger sig 1681 sin bördsrätt till hemmanet Vi nr 5 i Trönö. Detta hänger samman med att den unge bonden Per Nilsson i Trönbyn nr 1, Trönö sn, gjorde anspråk på hemmanet i Vi å sin (första) hustrus och sina styvbarns vägnar.
Bosatt:till 1693 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 5)Hans namn - "Göstaf Wastesson" - skrivs överst på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Daglösa nr 3, Trönö, senare följt av sonen Jon Gustavssons namn. (För slutår, se dödsnotisen.)
Död:1693-03-09 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 6)Dödsnotisen på uppslaget för Daglösa nr 3, Trönö sn, lyder: "A.o (1)693 d: 9 Martii afsombnade Sal: Göstav Wastesson i Daglösa i Herranom, sedan han si[g] såsom en rätt Christen ägnar och bör gudeligen och Christel(ige)n lef.(u)at först och främbst sökt siälanes goda som består uthi Guds ords betrachtande, des H: Sacramentets Gudeliga bruuk, och --- [otydligt ord, p.g.a. fläck i marginalen] ehrl:n uthi sitt embetet sig och sina födt och närt såsom en trogen huus fader etc:/ Här i Werldene lef:(a)t hade uthi 58 1/2 åhr Gud förläne Etc: Ligger begrafwen i sin egen graf på Tröne kyrkogårdh."
Omnämns:1720 7)Han och hustrun nämns i samband med att sonen Nils gifter sig i Enångers sn 1720-12-28: "Brudgum(m)e Crono-Båtsman i Hökberg Nils Swan födder i Tröne Sochn och Daglösa By. Fad: Jösta Jöstafson [sic - ska vara Silvastsson]. Mod. Hust: Barbro Jonsdotter."

Familj med VIII:142 Barbro Jonsdotter (~1650 - 1713)

Vigsel: 8)

Barn:
Gustav Gustavsson+ (1674 - )
Karin Gustavsdotter+ (1674 - )
Silvast Gustavsson (1678 - )
Jon Gustavsson (1680 - )
Måns Gustavsson (1681 - )
Olof Gustavsson (1683 - )
VII:71 Per Gustavsson (1684 - ~1729)
Kerstin Gustavsdotter (1687 - 1768)
Nils Gustavsson Svan (1690 - 1751)
Gustav Gustavsson (1692 - )

Noteringar

När den äldsta ministerialboken upprättades för Trönö sn 1689 förde prästen också in kortfattade dopnotiser för de av hans barn som fötts dessförinnan, liksom han gjorde för de andra hemmanen.
---
Gustav Vastesson avsade sig bördsrätten till hemmanet Vi (nr 5) år 1681. [Meddelande av Trönöforskaren Gösta Berglöw, Borg, Norrala]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1634 Födelse beräknat 1634 Daglösa nr 3+, Trönö sn, HÄL.  1)
~1650 Makan VIII:142 Barbro Jonsdotter föds beräknat 1650 8).
1674 Sonen Gustav Gustavsson+ föds 1674 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1674 Dottern Karin Gustavsdotter+ föds 1674 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1675 Straffad/dömd 1675-05-05 Norrala ting, HÄL.  3)
1678 Sonen Silvast Gustavsson föds 1678 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1680 Sonen Jon Gustavsson föds 1680 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1681 Sonen Måns Gustavsson föds 1681 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1681 Arvsskifte 1681 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL.  4)
1683 Sonen Olof Gustavsson föds 1683 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1684 Sonen VII:71 Per Gustavsson föds 1684 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1687 Dottern Kerstin Gustavsdotter föds 1687 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 9).
1690 Sonen Nils Gustavsson Svan föds 1690-01-16 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 5).
1692 Sonen Gustav Gustavsson föds 1692-09-15 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 5).
<1693 Bosatt till 1693 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  5)
1693 Död 1693-03-09 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  6)
1720 Omnämns 1720.  7)

Källor

1)Baserat på indicier
  
2)Se Bosatt
  
3)Dombok för Hälsingland 1674, p. 17, HLA
  
4)Dombok för Hälsingland 1681, renoverad, Gävleborg:29, häradsrätter, Advokatfiskalen, Svea Hovrätts arkiv, Riksarkivet
  
5)Trönö C:1, p. 13
  
6)Trönö C:1, p. 14
  
7)Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.19900
  
8)Meddelat av: Berglöw, Gösta, Borg 3087, 826 94 Norrala
  
9)Se Dop