Personakt

Anna Elfrida (Elisabet) Gustavsdotter Treutiger

Fadderskap:1725 Varberg nr 2, Norrala sn, HÄL 1)"H. Fiscal Wallejer" och "Mad: Anna Elfr. Treudiger", utan angiven vistelseort, står 1725 som faddrar till Jon (f. 1725-03-27), son till bonden Per Jonsson och Anna Olsdotter i Varberg nr 2.
Fadderskap:1733 Borg nr 4+, Norrala sn, HÄL 2)Landsfiskal Jonas Wallejer och hans ej namngivna hustru står 1733 som faddrar till Malin (f. 1733-05-26), dotter till herr kapten Erik Lorin och fru Helena Lorin i Borg. Födelsenotisen är införd på nederdelen av uppslaget för Borg nr 4.
Bosatt:omkring 1759 Söderhamn, HÄL 3)
Bosatt:omkring 1764 Norrala sn, HÄL 3)
Arvsskifte:1766-08-22 Borg, Norrala sn, HÄL 4)Hon är kanske identisk med den Anna Elsa Treutiger som är arvinge efter Eva Wallejer i Borg, Norrala. Hennes bouppteckning inleds: "År 1766. den 22. Augustij Skiedde Bouptekning effter Afledne Corpvardie-Skiepparen Jonas Hagbergs Änka Hustru Eva Walaeijer i Norala Sochn, och Borg by, då följande Ägendom upgafs, upteknas och wärderades som följer". Under rubriken "Utlänte penningar til följande" upptas bl.a. "Haga Pär Olson innestående Arf", 15 daler 11 öre. Bland skulder nämns "Änkans skuld hoos des Broder Handelsman H.r Anders Walaeier effter opwist Räkning" 131 daler 24 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Anna Elsa Treutiger, Peter Orre och Anders Wallejer ("Wallaeiier").

Familj med Jonas (Jon) Wallejer

Vigsel: 5)

Barn:
Anders Wallejer (1716 - 1771)
Eva [!] Wallejer (- 1766)
Sara [!] Wallejer

Noteringar

I husförhörslängden för Söderhamn 1756-1764 upptas [Söderhamn AI:3, husförhörslängd 1756-1764, uppsl. 107, Genline ID: 2233.65.67500]:
"Fiscal. Jonas Waleijers Enka, Hust. Anna Elisabet Gustavsd:r Treuthier" [sic] (f. 1692-04-04 i Stockholm), inflyttad 1715. I kommentarskolumnen står: "bor i Norala".
Handelsman Anders Jonsson "Waleijer", "Infödd" (f. 1716-08-27), 43 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1716 Sonen Anders Wallejer föds 1716-08-27 Söderhamn, HÄL 3).
1725 Fadderskap 1725 Varberg nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1733 Fadderskap 1733 Borg nr 4+, Norrala sn, HÄL.  2)
~1759 Bosatt omkring 1759 Söderhamn, HÄL.  3)
~1764 Bosatt omkring 1764 Norrala sn, HÄL.  3)
1766 Dottern Eva [!] Wallejer dör 1766-05-14 Haga, Norrala sn, HÄL 6).
1766 Arvsskifte 1766-08-22 Borg, Norrala sn, HÄL.  4)
1771 Sonen Anders Wallejer dör 1771-10-25 Söderhamn, HÄL 7).

Källor

1)C:2, uppsl. 47
  
2)C:2, uppsl. 69
  
3)Söderhamn AI:3, husförhörslängd 1756-1764, uppsl. 107, Genline ID: 2233.65.67500
  
4)Bouppteckningar 1765-1767, nr 53, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Se Fadderskap
  
6)C:3, p. 557
  
7)Söderhamn AI:5, husförhörslängd 1769-1777, uppsl. 106, Genline ID: 2233.67.92100