Personakt

VIII:5 Erik Larsson

Bonde.

Bonde:Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1667 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 2)Hans namn - "Erich Larsson" - står angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Svarven nr 3 i den äldsta ministerialboken, som upprättades ca 1689. [C:1, f. 74v] Han skrivs också på motsvarande plats i den följande kyrkboken från ca 1708 på uppslaget för födda i hemmanet, liksom på sidorna för vigda och avlidna där. [C:2, uppsl. 95 respektive C:2, f. 158v] - Erik Larsson skrivs tidigast för hemmanet om 10 öres- 22 1/2 öresland 1667. [Jordebok 1667, Norrland, KA]
Omnämns:1688 3)Han nämns i samband med att Kerstin Jakobsdotter ("Erich Larssons hustro i Swarfwen") 1688 står som fadder till Olof (f. 1688-10-05), son till bonden Jon Hindersson och hustrun Kerstin Mårtensdotter i Svarven nr 2. Erik Larsson står ovanligt nog inte själv fadder.
Fadderskap:1691 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL 4)Han och hustrun Kerstin Jakobsdotter står 1691 som faddrar till Anders (f. 1691-11-01), son till bonden Lars Olofson och hans hu. Margareta Andersdotter i Vad (nr 1).
Fadderskap:1692 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Han och hustrun Kerstin Jakobsdotter står 1692 som faddrar till Lars (f. 1692-08-12 och döpt samma dag), son till landbonden Hans Larsson och hustrun Kerstin i Svarven nr 1.
Fadderskap:1693 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 6)Han och hustrun Kerstin Jakobsdotter står 1693 som faddrar till Kerstin (f. 1693-08-24), dotter till bonden Per Simonsson och hustrun Brita Jakobsdotter i Ringa nr 7.
Omnämns:1695 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 7)Han omnämns i begravningsnotisen för hustrun Kerstin 1695 ("Hustro Kersten, Erich Larsons") på uppslaget för Svarven nr 3. [C:1, f. 75r]
Fadderskap:1701 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 8)Han och hustrun Elisabet Mickelsdotter står 1701 som faddrar till Karin (f. 1701-03-15), dotter till bonden Per Persson och hustrun Brita Mickelsdotter i Ringa nr 6.
Fadderskap:1702 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL 9)Han och hustrun Elisabet Mickelsdotter står 1702 som faddrar till Olof (f. 1702-03-xx), son till bonden Lars Eriksson och hu. Margareta i Arklo (nr 1).
Fadderskap:1702 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL 10)Han och hustrun Elisabet Mickelsdotter står 1702 som faddrar till Erik (f. 1702-10-10), son till bonden Lars Eriksson och hu. Anna Jönsdotter i Skensta nr 2.
Fadderskap:1704 Svarven, Norrala sn, HÄL 11)Han och hustrun Elisabet Mickelsdotter står 1704 som faddrar till Sven (f. 1704-03-09), son till sockenskinnaren Olof Olofsson och hustrun Brita Andersdotter i Svarven.
Omnämns:1707 12)Han omnämns i en faddernotis 1707 då "Erich Larsss dotter i Swarfwen" Annika Eriksdotter står som ungfadder i Skensta nr 3.
Fadderskap:1708 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL 13)Han och hans ej namngivna hustru står 1708 som faddrar till Barbro (f. 1708-02-08), dotter till bonden Anders Larsson och hustrun Sara Persdotter i Ringa nr 7.
Död:1711 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 14)
Begravd:1711-10-29 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 15)Begravningsnotisen på sidan för avlidna i Svarven nr 3 lyder: "1711. Octob: 29 begrofs Erich Larsson, Lijktexten Ps. ["Ps" återgivet som den grekiska bokstaven Psi] 90. v. 12."
Övrigt tingsärende:1712 Norrala ting, HÄL 16)Vid tinget i Norrala 1712-12-17 registreras följande inteckning: "Lät Anders Gitzellson i Swarfwen på samptel: Erich Larsons Arfwingars wägnar inteckna des hafwande fordran 345 D:[aler] 16 :/ [dvs. öre] 16 p.r Km.t i Hemmanet Swarfwen."

Familj med X:528 Sigrid Olsdotter+

Vigsel:omkring 1665 17)

Barn:
Kerstin [!] Eriksdotter (~1664 - 1741)
Anna [!] Eriksdotter (~1677 - 1753)

Familj med IX:236 Kerstin [!] Jakobsdotter (~1657 - 1695)

Vigsel: 18)

Barn:
VIII:118 Kerstin Eriksdotter (1678 - 1740)
Lars Eriksson+ (1680 - )
Sigrid Eriksdotter (1682 - 1770)
Per Eriksson (1684 - 1746)
Lars Eriksson+ (1687 - )
Sven Eriksson+ (1690 - )
Kerstin Eriksdotter+ (1692 - )

Familj med VIII:6 Elisabet [!] Mickelsdotter (~1660 - 1715)

Vigsel: 18)

Barn:
Mickel Eriksson (~1696 - )
VII:3 Lars Eriksson Nyman Sik (1698 - 1761)
Jakob Eriksson+ (1702 - 1703)
Erik Gålman (1707 - 1765)

Noteringar

Längst ned på uppslaget för Svarven nr 3 i den äldsta ministerialboken står noterat: "Besee blad. 285." [C:1, f. 74v] På pag. 285 - dvs. f. 115v - står födelsenotiserna för barnen födda 1708 och 1707.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1657 Makan IX:236 Kerstin [!] Jakobsdotter föds beräknat 1657 Svarven nr 1+, Norrala sn, HÄL 19).
~1660 Makan VIII:6 Elisabet [!] Mickelsdotter föds beräknat 1660 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL 19).
~1664 Dottern Kerstin [!] Eriksdotter föds beräknat 1664 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 14).
~1665 Vigsel X:528 Sigrid Olsdotter+ omkring 1665.  17)
~1667 Bosatt omkring 1667 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  2)
~1677 Dottern Anna [!] Eriksdotter föds beräknat 1677 Svarven nr 3+, Norrala sn, HÄL 19).
1678 Dottern VIII:118 Kerstin Eriksdotter föds 1678 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 20).
1680 Sonen Lars Eriksson+ föds 1680 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 20).
1682 Dottern Sigrid Eriksdotter föds 1682 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 20).
1684 Sonen Per Eriksson föds 1684 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 20).
1687 Sonen Lars Eriksson+ föds 1687 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 20).
1688 Omnämns 1688.  3)
1690 Sonen Sven Eriksson+ föds 1690-09-03 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 2).
1691 Fadderskap 1691 Vad nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1692 Fadderskap 1692 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1692 Dottern Kerstin Eriksdotter+ föds 1692-03-02 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 2).
1693 Fadderskap 1693 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  6)
1695 Omnämns 1695 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  7)
1695 Makan IX:236 Kerstin [!] Jakobsdotter dör 1695 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 14).
~1696 Sonen Mickel Eriksson föds omkring 1696 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 2).
1698 Sonen VII:3 Lars Eriksson Nyman Sik föds 1698-08-24 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 2).
1701 Fadderskap 1701 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  8)
1702 Fadderskap 1702 Arklo nr 1, Norrala sn, HÄL.  9)
1702 Fadderskap 1702 Skensta nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1702 Sonen Jakob Eriksson+ föds 1702-12-09 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 21).
1703 Sonen Jakob Eriksson+ dör 1703 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 14).
1704 Fadderskap 1704 Svarven, Norrala sn, HÄL.  11)
1707 Omnämns 1707.  12)
1707 Sonen Erik Gålman föds 1707-11-01 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL 21).
1708 Fadderskap 1708 Ringa nr 7, Norrala sn, HÄL.  13)
1711 Död 1711 Svarven nr 3, Norrala sn, HÄL.  14)
1711 Begravning 1711-10-29 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  15)
1712 Övrigt tingsärende 1712 Norrala ting, HÄL.  16)

Källor

1)Se Bosatt
  
2)C:1, f. 74v
  
3)C:1, f. 83v
  
4)C:1, f. 75v
  
5)C:1, f. 73v
  
6)C:1, f. 78v
  
7)C:1, f. 75r
  
8)C:1, f. 76v
  
9)C:1, f. 1v
  
10)C:1, f. 54v
  
11)C:1, f. 106v
  
12)C:1, f. 55v
  
13)C:1, f. 103v
  
14)Se Begravning
  
15)C:2, f. 159r
  
16)Renoverade småprotokoll 1712, häradsrätter, Gävleborg, vol. 5, pag. 3254, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, RA
  
17)Se Arvstvist/bördsrättstvist
  
18)Se informationen om övriga händelser
  
19)Baserat på indicier
  
20)Se Dop
  
21)C:1, f. 115v