Personakt Antavla

Anna Persdotter Arnö (Arn) Norberg

Blev 66 år.

Far:Per Arnö (Arn) (- <1716)
Mor:Kerstin Jonsdotter (1684 - 1768)

Född:1710-09-01 Fors+, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar: Båtsman Per Arn och hu. Kerstin, utan angiven vistelseort. (Fadern nämns emellertid som bosatt i Fors både före och efter hennes födelse - se hans personakt.) Faddrar: Knut Larsson i Boda och hans hu. Anna Bertilsdotter; Mårten Jonsson i Edvik och hans ej namngivna hustru. (Ungfaddrar:) "S.r" Nils Knutsson, jungfru Ebba Hall.
Fadderskap:1735 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)Anna Persdotter Arn står 1735 som ungfadder till Olof (f. 1735-07-28), son till bonden Jon Nilsson och Helena Olsdotter i Svartvik nr sub 1.
Bosatt:till 1745 Norrala sn, HÄL 3)
Emigrerade:1745 Stockholm 1)Invid hennes namn i födelsenotisen står noterat: "attesterad til Stockholm 1745 d. 7 octob. derest hon uistas och sig gifta ärnar."
Bosatt:från 1745 Stockholm 3)
Omnämns:1746-06-12 4)Hon omnämns i samband med att hennes dotter Anna Kristina begravs i Norrala: "1748 d. 12 Junii begrofs Olof Norbergs i Swartwik dotter dotter, fadren Siöman i Stockholm, Anders Ohlson Edberg, modren hustru An(n)a Pärsdotter, berörde Norbergs styfdotter, som under mansens bortowaro nu wistade här hos sina föräldrar och hade den(n)a dottren med sig, kallad Anna Christina, lades framför benkam(m)ardören, åldren 1 år och 7 månader. wardt död d. 2 Junii."
Bosatt:omkring 1748 Svartvik, Norrala sn, HÄL 5)
Bosatt:från 1769-08-20 till 1776-09-05 Hamre, Norrala sn, HÄL 6)
Testamente:1769-08-30 Norrala sn, HÄL 7)Den 31 oktober 1776 behandlas vid Norrala häradsrätt följande:
"§. 7.
S.D. Upwistes åter för Härads Rätten ett den 30. Augusti 1769: af Kyrkowaktaren Olof Åman och des Hustru Anna Persdotter Norberg underteknad samt af Nämndemannen Per Swensson i Borg och Bonden Per Jonsson i Hamre bewitnadt samt för Härads Rätten d.n 15. därpåföljande Septembr. uptedt inbördes Testamente, hwaraf efter upläsande befants, att de förstämnde updragit den efterlefwande, all Boets qwarlåtenskap, och att hwad efter bägges deras död öfwerblefwe, skulle utan klander Åmans barn tillhöra.
Och som nu tillika berättades, att Hustru Anna Persdotter Norberg nyligen genom döden aflidit; Altså ålades det Åman, att med första tillställa hennes närmaste arfwingar en sannad afskrift utan berörde Testamente, hwarefter de innom den tid 18. Cap: 3. §. Ärfda Balken utsätter kunna det samma lagligen klandra om de fog dertill äga."
 
Fadderskap:1770 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL 8)Olof Åman och hu. Anna Persdotter i Hamre står 1770 som faddrar till Jonas (f. 1770-03-08), son och första barnet till Per Persson och Karin Olsdotter i Hamre nr 1.
Död:1776-09-05 Hamre, Norrala sn, HÄL 9)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland "Båtsmansfolk" lyder: "1776 d. 5 Sept afled i FrossFeber G. Båtsm. O. Åmans Hustr. Anna Persdotter effter stilla lefnad och Gudelig beredelse och begrafdes d. 8 ejusdem. 66 År gammal." [C:3, p. 524] - En dubblettdödsnotis med samma datum finns införd i den följande ministerialboken, upprättad ca 1775: "Hamre, gl: Båtsm: Ol. Åmans Hustru", 66 år gammal. [C:4, f. 113r]

Familj med Anders Olsson Edberg

Vigsel: 5)

Barn:
Anna Kristina Andersdotter+ (~1746 - 1748)

Familj med Olof Olsson Åman (~1700 - 1777)

Vigsel:1769-08-20 Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1769 d. 20 Augusti gifte sig andra gången, nu kyrkowaktaren, Olof Åman med änkan hustru Anna Pehrsdotter i Swartvik, som förr haft en Siöman i Stockholm, Hennes fader war Båtsman i fors rotan, kallad Pehr Arn, modren hustru Cherstin Jonsdotter."

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1710 Födelse 1710-09-01 Fors+, Norrala sn, HÄL.  1)
1735 Fadderskap 1735 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
<1745 Bosatt till 1745 Norrala sn, HÄL.  3)
1745 Emigration 1745 Stockholm.  1)
>1745 Bosatt från 1745 Stockholm.  3)
~1746 Dottern Anna Kristina Andersdotter+ föds beräknat 1746 Stockholm+ 11).
1746 35 år Omnämns 1746-06-12.  4)
~1748 Bosatt omkring 1748 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  5)
1748 37 år Dottern Anna Kristina Andersdotter+ dör 1748-06-02 Svartvik, Norrala sn, HÄL 12).
1768 57 år Modern Kerstin Jonsdotter dör 1768-07-09 Svartvik, Norrala sn, HÄL 13).
1769 58 år Vigsel Olof Olsson Åman 1769-08-20 Norrala sn, HÄL.  10)
>1769 Bosatt från 1769-08-20 till 1776-09-05 Hamre, Norrala sn, HÄL.  6)
1769 58 år Testamente 1769-08-30 Norrala sn, HÄL.  7)
1770 Fadderskap 1770 Hamre nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1776 66 år Död 1776-09-05 Hamre, Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)C:2, uppsl. 99
  
2)C:2, uppsl. 42
  
3)Se Emigration
  
4)C:3, p. 518
  
5)Se Omnämns
  
6)Se informationen om övriga händelser
  
7)Dombok för Hälsingland 1776, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:165, f. 472r, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
8)C:3, p. 283
  
9)C:3, p. 524
  
10)C:3, p. 113
  
11)Se Död
  
12)Se Begravning
  
13)C:3, p. 522