Personakt Antavla

Erik Larsson Nyman Krus

Fördubblingsbåtsman. Blev 25 år.

Far:VII:3 Lars Eriksson Nyman Sik (1698 - 1761)
Mor:VII:4 Karin [!] Eliasdotter (~1705 - 1769)

Född:1734-10-31 Norrala sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga, sist ned på en sida med undermålig exponering i mikrofilmningen. Notisen är införd bland barnen till Lars Sik och Karin Eliasdotter, utan angiven vistelseort, efter notisen för deras dotter Elisabet (f. 1738). Bara Eriks dopnamn syns med någon tydlighet, däremot inte födelsedatum och faddrar. Faddernotisen är hopträngd i kolumnen där död- och begravningsuppgifterna annars ges och bara namnet Olof syns för den förste nämnde faddern. [C:2, uppsl. 98]
Bosatt:omkring 1747 Haga, Norrala sn, HÄL 2)Erik skrivs med föräldrarna, kronobåtsman Lars Nyman och hustrun Karin, i Haga redan i husförhörslängden 1747. [AI:1, 1747, p. 14] Jämför fadderskapsnotiserna.
Fadderskap:1751 Arklo+, Norrala sn, HÄL 3)Drängen Erik Nyman i Haga står 1751 som ungfadder till Sigrid (f. 1751-07-26), dotter till ordinarie båtsmannen Per Fisk och hu. Gertrud Eliasdotter i den fjärde båtsmansroten (av andra källor framgår att de var bosatta i Arklo där - se deras personnotiser).
Fadderskap:1751 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL 4)Erik Nyman i Haga står 1751 som drängfadder till Lars (f. 1751-09-10), son till Olof Larsson och Karin Mickelsdotter i Styvje nr 7.
Fadderskap:1753 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL 5)Erik Larsson Nyman i Haga står 1753 som drängfadder till Anders (f. 1753-12-19), son och första barnet till Anders Andersson och hu. Elisabet Larsdotter i Haga nr sub 2.
Tjänstedräng:omkring 1754 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL 6)
Bosatt:omkring 1754 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL 7)I husförhörslängden 1754, förhör i "Haga Rota" den 13 februari, skrivs hos bonden Anders Andersson i Haga nr sub 2 "Dräng Eric" (f. 1734-10-31), 20 år. I de båda katekeskolumnerna står: "slarf och hack, förmantes".
Fördubblingsbåtsman:från 1754 till 1760 Båtsmansrote 116 (omfattade 1737 Haga nr 2, Haga nr 3, Haga nr 4, Haga nr 5, Styvje nr 1), Norrala sn, HÄL 8)I det maskinskrivna registret anges att Erik Larsson Krus antagits som båtsman i rote 116 år 1754. (I avdelningen för födda, på uppslaget för "CronoBåtsman uti 10 rotan. Haga.", skrivs "Fördubl. Eric Krus hust. Segrid Johansdotter" i samband med dotterns födelse 1759. Vid födelsenotisen har antecknats "Fadren död i Carlscrona 1760 4 febr." [C:3, p. 379])
Fadderskap:1759 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL 5)Erik Krus och hu. Sigrid Johansdotter i Haga står 1759 som faddrar till Cecilia (f. 1759-04-27), dotter till Anders Andersson och hu. Elisabet Larsdotter i Haga nr sub 2.
Död:1760-02-04 Karlskrona, BLE 9)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland båtsmansfolket lyder: "1760 d. 4 febr. afled i CarsCrona [sic] döden fördubl. Eric Krus och gordes här tacksäjelse D(omi)n(i)ca) III adv. 25 år och 3 mån. g. Sam(m)a dag efter ordin. Båtsman Hans Åman uppå ankom(m)en Rulla af d. 13 Nov. Åldren 31 år, 2 månader. Begge beskedel. män." (Jämför också händelse Fördubblingsbåtsman.)

Familj med Sigrid Johansdotter Flygare (1730 - )

Vigsel:1758-10-29 Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1758 d. 26 ov. gifte sig fördubl. Eric Krus i Haga (född 1734 d. 31 Octob. Fadren Båtsman Lars Ersson Sik, modr. hust. Karin Eliasdotter) med pig. Segrid Johansdotter i Hamre, född 1730 d. 6 Octob. / fadren, Båtsman Johan Andersson Flygare, mod. hust. Margta Olsdotter."

Barn:
Karin Eriksdotter (1759 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1734 Födelse 1734-10-31 Norrala sn, HÄL.  1)
1737 2 år Brodern Jon Larsson Nyman Sik föds 1737-03-25 Berge, Norrala sn, HÄL 11).
1740 5 år Brodern Elias Larsson föds 1740-05-26 Norrala sn, HÄL 11).
~1747 Bosatt omkring 1747 Haga, Norrala sn, HÄL.  2)
1751 Fadderskap 1751 Arklo+, Norrala sn, HÄL.  3)
1751 Fadderskap 1751 Styvje nr 7, Norrala sn, HÄL.  4)
1753 Fadderskap 1753 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  5)
~1754 Tjänstedräng omkring 1754 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  6)
~1754 Bosatt omkring 1754 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  7)
>1754 Fördubblingsbåtsman från 1754 till 1760 Båtsmansrote 116 (omfattade 1737 Haga nr 2, Haga nr 3, Haga nr 4, Haga nr 5, Styvje nr 1), Norrala sn, HÄL.  8)
1758 23 år Vigsel Sigrid Johansdotter Flygare 1758-10-29 Norrala sn, HÄL.  10)
1759 Fadderskap 1759 Haga nr sub 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1759 24 år Dottern Karin Eriksdotter föds 1759-09-21 Haga, Norrala sn, HÄL 12).
1760 25 år Död 1760-02-04 Karlskrona, BLE.  9)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)AI:1, 1747, p. 14
  
3)C:3, p. 366
  
4)C:3, p. 262
  
5)C:3, p. 243
  
6)Se Bosatt
  
7)AI:1, 1754, p. 16
  
8)Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:16
  
9)C:3, p. 521
  
10)C:3, p. 112
  
11)C:2, uppsl. 98
  
12)C:3, p. 379