Personakt Antavla

Anna Olsdotter Arnö (Arn)

Blev 83 år.

Far:Olof Persson (1681 - 1743)
Mor:Brita Eriksdotter (1680 - 1764)

Född:1714-03-13 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1)Födelsedatumet är otydligt, men tycks vara 13. Dopet ägde emellertid rum den 20. Faddrar till "Annicka": Olof Olofsson lind och hustru Anna Knutsdotter; Per Ersson i Losjö och hustru Malin Johansdotter. (Ungfaddrar:) Anders Ersson "ibidem" (dvs. i Losjö), Kerstin ("Christin") Andersdotter.
Döpt:1714-03-20 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 2)
Fadderskap:1739 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1)"Pär Arn, Båtsman hust Anna Ohlsdot.r", utan angiven vistelseort, står 1739 som faddrar till Brita (f. 1739-12-18), dotter till bonden Per Olofsson och Margta Larsdotter i Närby nr 3.
Fadderskap:1747 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL 3)"Pär Arn hust. Anna Ohlsdotter i Ali" står 1747 som faddrar till Brita (f. 1747-05-15), dotter till bonden Olof Persson och Barbro Olofsdotter i Ale nr 3.
Bosatt:omkring 1747 Ale, Norrala sn, HÄL 4)I avdelningen för födda skrivs på sidan för ordinarie båtsmän på uppslaget för "Crono-Båtsman för 2 Rotan, Ali och Närby" skrivs "Päder Arn" och "Anna Ohlsdotter" i samband med barnens födelse (1740-1748). [C:3, p. 362] (En dubblettnotis för dottern Brita 1740 finns också införd på uppslaget för födda i Närby nr 3 i den föregående ministerialboken. [C:2, uppsl. 96]) Fadderskapsnotiserna visar att de var bosatta i Ale.
Fadderskap:1748 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL 5)"Båtsm. Petrus Arn med sin hustru", utan angiven vistelseort, står 1748 som faddrar till Anna (f. 1748-09-02), dotter och första barnet till Olof Eriksson och hu. Ingrid Olofsdotter i Borg nr 4.
Fadderskap:1749 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL 6)"Pär Arn hust. Anna Ohlsdotter", utan angiven vistelseort, står 1749 som faddrar till Ingrid (f. 1749-11-29), dotter till bonden Jon Olsson och Brita Ersdotter i Ale nr 2.
Fadderskap:1750 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 7)"Båtsm. Päder Arn och hust. Anna Ohlsdotter", utan angiven vistelseort, står 1750 som faddrar till Lars (f. 1750-05-14), son till bonden Jon Larsson och Karin Persdotter i Ale nr 1.
Fadderskap:1751 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 8)"Per Arn, [och] hust. Brita [sic] Ohlsdotter i Ali" står 1751 som faddrar till Anna (f. 1751-09-17), dotter till Jon Andersson och Sigrid Olsdotter i Ringa nr sub 7.
Fadderskap:1756 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 9)"Per Arn, hust. An(n)a Olai", utan angiven vistelseort, står 1756 som faddrar till Brita (f. 1756-10-11), dotter till Olof Olsson och hu. Margta Larsdotter i Borg nr 2.
Fadderskap:1756 Ale+, Norrala sn, HÄL 10)Per Arn och hans ej namngivna hustru, utan angiven vistelseort, står 1756 som faddrar till Anna (f. 1756-09-24), dotter till båtsmannen Olof Arn och hu. Brita Nilsdotter i den andra båtsmansroten (Ale och Närby), dvs. den rote där Per själv tidigare varit båtsman.
Fadderskap:1757 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 11)"Pär Ohlson Arn, hustru Anna Olai i Ali" står 1757 som faddrar till Anna (f. 1757-11-10), dotter till bonden Erik Persson och Karin Jonsdotter i Losjö nr 1.
Omnämns:1760 12)Hon nämns i samband med att dottern Brita Arnö gifter sig 1760-10-26 ("fadren Pär Arnö, mod. Hust. Anna Ohlsdotter i Ali, Båtsmansfolk").
Död:1797-07-27 Ale, Norrala sn, HÄL 13)Dödsnotisen med datumet den 27 juli 1797 lyder: "Båtsmans-Enkan h: Anna Olsdotter ifr. Ahle i Rödsot". Åldern 84 år.
Bouppteckning:1797-10-02 Ale, Norrala sn, HÄL 14)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1797 den 2.dre Ocktober. [sic] upteknades och wärderades. all befintelig qwarlåtenskap efter afl. Cronobådsman [sic] Pär Arenös [dvs. Arnös] äfwen afledne änka Hustru Anna Olofsdotter i Ale hwilken Egendom efter hennes gorda [sic] Tästamente af den 11.te Juni 1796. skulle tilfalla hennes dotter Änkan Hustru Brita Pärsdotter Som henne skött och wårdat hafwer på des ålderdom Sist nämnde änka är biträd af bonden Lars Hanson i Ale". I längden hänvisas till "1760. Års byteslängd". En kopparkittel "är förut lämnad till hennes afl. Son Olof Arenö i nackkiären [sic - här avses Näcktjärn i Mo sn]". Undertecknande bytesdeltagare är änkan hustru Brita Persdotter, biträdd af bonden Lars Hansson i Ale.

Familj med Per Olsson Arnö (Arn) (~1701 - 1758)

Vigsel:1737-01-02 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 15)Vigselnotisen på uppslaget för Närby nr 3, vid bonden Olof Perssons namn, lyder: "1737 Jan. 2 trädde Olof Pärs dotter Anna uti ärligt ächtenskap med CronoBåtsman Per Arn."

Barn:
Olof Persson+ (1738 - 1738)
Helena Persdotter+ (1739 - 1739)
Brita Persdotter Arn (Arnö) (1740 - 1817)
Olof Persson Arnö (Arn) (1748 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1772 skrivs bland husfolket i Ale [AI:1, 1772, p. 4]:
"Båtsm. Enck H: Anna Arnt" (f. 1714-05-13 [sic]), 59 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl."
Därefter följer ordinarie båtsman Lars Arns ("Lars Arndt") familj, och efter dennes barn finns inskjutet "Son Olof" (f. 1748-01-15), 25 år. Dvs. Annas son. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står för honom tillagt: "glasmästare".


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1714 Födelse 1714-03-13 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  1)
1714 7 dagar Dop 1714-03-20 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  2)
1717 3 år Systern Kerstin Olsdotter+ föds 1717-09-21 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1).
1718 3 år Systern Kerstin Olsdotter+ dör 1718-01-01 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1).
1721 7 år Brodern Olof Olsson föds 1721-12-15 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1).
1737 22 år Vigsel Per Olsson Arnö (Arn) 1737-01-02 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  15)
1738 23 år Sonen Olof Persson+ föds 1738-01-29 Ale+, Norrala sn, HÄL 16).
1738 23 år Sonen Olof Persson+ dör 1738-02-16 Ale+, Norrala sn, HÄL 16).
1739 Fadderskap 1739 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  1)
1739 25 år Dottern Helena Persdotter+ föds 1739-08-09 Ale+, Norrala sn, HÄL 16).
1739 25 år Dottern Helena Persdotter+ dör 1739-10-18 Ale+, Norrala sn, HÄL 16).
1740 26 år Dottern Brita Persdotter Arn (Arnö) föds 1740-09-24 Ale+, Norrala sn, HÄL 16).
1743 29 år Fadern Olof Persson dör 1743-05-20 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 17).
1747 Fadderskap 1747 Ale nr 3, Norrala sn, HÄL.  3)
~1747 Bosatt omkring 1747 Ale, Norrala sn, HÄL.  4)
1748 Fadderskap 1748 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL.  5)
1748 33 år Sonen Olof Persson Arnö (Arn) föds 1748-01-15 Ale+, Norrala sn, HÄL 10).
1749 Fadderskap 1749 Ale nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1750 Fadderskap 1750 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1751 Fadderskap 1751 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  8)
1756 Fadderskap 1756 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1756 Fadderskap 1756 Ale+, Norrala sn, HÄL.  10)
1757 Fadderskap 1757 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  11)
1758 44 år Brodern Per Olsson dör 1758-05-03 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 17).
1758 44 år Maken Per Olsson Arnö (Arn) dör 1758-09-18 Ale, Norrala sn, HÄL 18).
1760 Omnämns 1760.  12)
1764 50 år Modern Brita Eriksdotter dör 1764-11-03 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 17).
1773 59 år Brodern Olof Olsson dör 1773-08-10 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 19).
1786 72 år Systern Ingrid Olsdotter dör 1786-10-12 Borg nr 4, Norrala sn, HÄL 20).
1797 83 år Död 1797-07-27 Ale, Norrala sn, HÄL.  13)
1797 83 år Bouppteckning 1797-10-02 Ale, Norrala sn, HÄL.  14)

Källor

1)C:2, uppsl. 15
  
2)Se Dop
  
3)C:3, p. 156
  
4)Se Fadderskap
  
5)C:3, p. 270
  
6)C:3, p. 154
  
7)C:3, p. 152
  
8)C:3, p. 317
  
9)C:3, p. 266
  
10)C:3, p. 362
  
11)C:3, p. 170
  
12)C:3, p. 112
  
13)C:4, f. 120v
  
14)Bouppteckningar 1796-1797, nr 82, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
15)C:2, f. 118v
  
16)C:2, uppsl. 96
  
17)C:3, p. 417
  
18)C:3, p. 511
  
19)C:3, p. 469
  
20)C:4, f. 116v