Personakt Antavla

Karl [!] Andersson

Landbonde, bonde, vice nämndeman. Blev 67 år.

Far:Anders Karlsson
Mor:Brita Jonsdotter

Född:1703-05-17 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 1)
Bosatt:omkring 1737 Lund, Skale, Söderala sn, HÄL 2)När dottern Kerstin föds är han och hustrun Kerstin Persdotter bosatta i Lund i Söderala sn.
Bosatt:till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL 1)
Landbonde:till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL 1)
Bonde:från 1753 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 3)
Bosatt:från 1753-06-13 till 1771-01-30 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 4)Karl Andersson skrivs med hustrun Anna Olsdotter på uppslaget för födda i "Swarfwen N.o 1. [sic] vulgo [dvs. i folkmun] Heden" i samband med sonens födelse 1754. (För start- och slutdatum, se vigsel- respektive dödsnotisen.)
Fadderskap:1755 Norrala sn, HÄL 5)Karl Andersson och hu. Anna Olsdotter ("Olai") i Svarven står 1755 som faddrar till Anders (f. 1755-08-19), son till smeden Olof Norling och Margta Olsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Omnämns:1763 6)Han och hustrun nämns i samband med att dottern Kerstin gifter sig till Ringa nr 6 1763-05-01: "pigan Cherstin Carlsdotter född 1737 d. 15 Januarii medan fadren war i Regnsiö [sic - enligt hennes födelsenotis var emellertid föräldrarna då bosatta i Lund (Skale), Söderala]. fadren Carl Andersson i Swarfwen, modren hustru Chersten Pärsdotter."
Fadderskap:1765 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 7)Karl Andersson på Heden står 1765 - utan hustrun - som fadder till Gustav (f. 1765-04-24), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap:1766 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 7)Karl Andersson och hu. Anna på Heden står 1766 som faddrar till Gustav (f. 1766-03-18), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Nämndeman, vice:före 1771 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL 3)
Död:1771-01-30 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 8)Dödsnotisen är införd på sidan för avlidna i "Heden N. 1." Den lyder: "Carl Andersson 1771 d. 30 Januarii afled hastigt af Slag, warit vice tolfman och i alt en beskedlig och gudfruchtig man. begrafdes d. 10 Febr. 67 År, 8 m. 2 w. gl."
Bouppteckning:1771-02-11 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 9)Bouppteckningen inleds: "År 1771 d. 11 Februarij efter afl. Cal [sic] Andersson i Swarfwen uptogs den qwar Låttenskapen, som deltes i 3.ne Lotter emellan des efter Lefwerska Hustru Anna Olofsdotter och the 2.ne Barnen Anders Calsson Svaren [sic] samt des dotter Kiersten Calsdotter, med des måg [sic - ska vara man] Pär Mikelsson närwarande". Själva längden inleds med: "Innestående Afträde som Cal Anderson Har utbetalt til Hustru Anna i Nygården samt Hustru Karin __ 164. [daler]. Under "Gäld som bör betalas" nämns bl.a. "til Handelsman Carling i Söderham" 16 daler; "til Gästgifwaren Lars Hansson i Kungsgården" 12 daler; "til Pigan Ingrin [sic] i Fors" 2 daler. Sonen nämns i längden som "Anders Svaren". Undertecknande bytesdeltagare är "Hustru Annas målsman Sockneskrifw. Hans --- [oläsligt i marginalen i den mikrofilmade kopian]"; "Anders Svarens Förmyndare Gästgif. Lars Han[sson]"; Erik Persson i Ale; Per Mickelsson i Ringa.

Familj med Kerstin Persdotter

Vigsel:

Barn:
Kerstin Karlsdotter (1737 - 1773)

Familj med Anna Olsdotter (1714 - 1794)

Vigsel:1753-06-13 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 10)Vigselnotisen är införd på sidan för vigda i "Swarfven l. [dvs. eller] Heden". Den lyder: "Karl Andersson Hustru Anna Ohlsdotter 1753 d. 13 Junii eller 4.de dag Pingst med Änkan[.] Brudgum(m)en född här i församl: och Ali 1703 d. 17 Maji, döptes den 20; Se älsta kyrkboken p. 1. [den sidan saknas nu]. Kom med en dotter ifrå Regnsiö och Westerby, der han warit åt Pasto. H.r Samuels moder Åbo."

Barn:
Anders Karlsson (1754 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1703 Födelse 1703-05-17 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1714 11 år Makan Anna Olsdotter föds 1714-09-27 Närby+, Norrala sn, HÄL 11).
~1737 Bosatt omkring 1737 Lund, Skale, Söderala sn, HÄL.  2)
1737 33 år Dottern Kerstin Karlsdotter föds 1737-02-15 Lund, Söderala sn, HÄL 2).
<1753 Bosatt till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL.  1)
<1753 Landbonde till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL.  1)
>1753 Bonde från 1753 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  3)
1753 50 år Vigsel Anna Olsdotter 1753-06-13 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  10)
>1753 Bosatt från 1753-06-13 till 1771-01-30 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  4)
1754 51 år Sonen Anders Karlsson föds 1754-05-18 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 4).
1755 Fadderskap 1755 Norrala sn, HÄL.  5)
1763 Omnämns 1763.  6)
1765 Fadderskap 1765 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
1766 Fadderskap 1766 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
<1771 Nämndeman, vice före 1771 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL.  3)
1771 67 år Död 1771-01-30 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  8)
1771 67 år Bouppteckning 1771-02-11 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  9)

Källor

1)Se Vigsel
  
2)Söderala C:1, p. 174
  
3)Se Död
  
4)C:3, p. 324
  
5)C:3, p. 356
  
6)C:3, p. 91
  
7)C:3, p. 344c
  
8)C:3, p. 495
  
9)Bouppteckningar 1768-1771, nr 80, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
10)C:3, p. 96
  
11)C:2, uppsl. 101