Personakt

Erik Hansson

Bonde, tiggare. Blev ca 56 år.

Född:beräknat 1641 1)
Bosatt:Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 2)Hans namn - "Erich Hansson" - finns angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Ringa nr 2.
Bonde:Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Han skrivs för hemmanet redan 1679, då han erlägger mantalsskatt för sig själv, en hustru och en inhyses.
Tiggare:1694 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 4)I mantalslängden 1694 skattar Anders Nilsson för sig och en hustru på hemmanet i Ringa. Därtill är noterat (med normaliserad stavning): "dess inhyseshjon hu. Gertruds man föder sig med tiggarstaven".
Övrigt tingsärende:omkring 1695 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 5)Enligt en anteckning i mina äldre genealogier ska det framgå av en domboksnotis för Norrala häradsrätt från 1690-talet (den renoverade serien, SHA, RA) att Erik Hansson i Ringa (nr 2) var gift med en dotter till den föregående ägaren, ej namngiven. Anders Nilsson i Njutångers sn, som var gift med en annan dotter och lika bördig, lyckades då tillbörda sig hemmanet, eftersom han kunde lösa hemmanets skulder.
Bosatt:till 1697 Ringa, Norrala sn, HÄL 1)I mantalslängden 1694 skattar Anders Nilsson för sig och en hustru på hemmanet i Ringa. Därtill är noterat (med normaliserad stavning): "dess inhyseshjon hu. Gertruds man föder sig med tiggarstaven". [Mantalslängd 1694, Västernorrlands län, KA]
Död:1697 Ringa, Norrala sn, HÄL
Begravd:1697-02-21 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 6)Begravningsnotisen, i avdelningen för de obesuttna, lyder: "1697. Dominica Invocavit, blef och der [dvs. i de främmandes lägerstad som nämnts i de ovanstående notiserna], Erich Hansson i Ringa, som tilförne warit der Bonde, men igenom skuld och Giäld, måste taga ifrån Hemmanet affträde, effter hwilken i Stället kom Anders Nilsson. Och som bem.te Erich Hansson war Siuklig, och intz Förmåddedde skaffa sig Födan, ty blef han insatter uti dhe Fattigas Längd, som få dheres dhel af Almoso. Stilla lefwerne uti Gudfruchtigheet har han Fördt. Åldren war 56. åhr."

Familj med Gertrud [!]

Vigsel:

Barn:
Olof Eriksson (1682 - 1749)

Noteringar

Enligt en äldre notering i mina genealogier ska det framgå av en domboksnotis på 1690-talet att Erik Hansson var gift med


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1641 Födelse beräknat 1641.  1)
1682 Sonen Olof Eriksson föds 1682 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL 7).
1694 Tiggare 1694 Ringa nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
~1695 Övrigt tingsärende omkring 1695 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  5)
<1697 Bosatt till 1697 Ringa, Norrala sn, HÄL.  1)
1697 Död 1697 Ringa, Norrala sn, HÄL.
1697 Begravning 1697-02-21 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)Se Begravning
  
2)C:1, f. 87v
  
3)Mantalslängd, Västernorrlands län, KA, Riksarkivet
  
4)Mantalslängd 1694, Västernorrlands län, KA, Riksarkivet
  
5)Sikeborg, Urban: äldre genealogier från 1978-1989 (bör dubbelkontrolleras)
  
6)C:1, f. 118r
  
7)Meddelat av: Sundberg, Tore (med dr), Uppsala, brev dat. 1983-09-16