Personakt Antavla

Erik Olsson

Husman, bonde. Blev 73 år.

Far:Olof Persson (1744 - 1833)
Mor:Sara Persdotter (1746 - 1822)

Född:1791-11-19 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Eric": Olof Persson och hu. Sara Persdotter i Närby. Faddrar: Mickel Persson därstädes och hu. Lena Olsdotter; Per Mickelsson och hu. Barbro Olsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Per Olsson, pigan Karin Olsdotter.
Bosatt:till 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL 2)
Husman:omkring 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL 3)
Husman:omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL 4)
Bosatt:omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5)
Bonde:omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 6)
Död:1865-06-15 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 7)

Familj med Karin Andersdotter (1797 - )

Vigsel:1819-04-16 Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen med datumet den 16 april 1819 lyder: "Bonde Son Eric Olofsson i Närby och Strandfiskare Dottren Karin Andersd:r i Remsta". I kommentarskolumnen står: "Giftoman Hännes: Eric [bomärke] Larsson i Remsta."

Barn:
Anders Eriksson (1819 - )
Olof Eriksson (1823 - 1874)
Sara Eriksdotter+ (1827 - )
Karin Eriksdotter (1831 - 1888)

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Remsta utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 39]:
[Överstruken:] fiskaren Anders Andersson (f. 1741, d. 1817-12-25), "Befr."
[Överstruken:] Hu. Karin Olsdotter (f. 1761, d. 1819-03-19)
[Överstruken:] Dotter Karin (f. 1797-02-07) [se nedan!], utflyttad till uppsl. 34
Husman ("H.M.") Erik Olsson (f. 1791), utflyttad till uppsl. 34
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02?-07), utflyttad till uppsl. 34
Son Anders (f. 1819-05-24), utflyttad till uppsl. 34.
För Erik Olsson och hans familj finns under Remsta endast noteringar om bevistade husförhör och nattvardsgång för 1819 och 1820.
--
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Närby utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 34]:
Husmannen ("H.M.") Erik Olsson (f. 1791-01-15?). Den första noteringen för honom och hans familj avser bevistat husförhör den 9 november 1821.
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797 [otydligt datum]), inflyttad från uppsl. 39.
Son Anders (f. 1819 [otydligt datum]).
---
I husförhörslängden 1822-27 upptas under Närby utanvids [AI:3, uppsl. 37]:
"S. 3. 4 ./. 12 pgl. B: [överstruket:] H.M. Erik Olsson [det vill säga. nr sub 3 om 4 öres- 12 penningland, bonden (överstruket: Husman) Erik Olsson] (f. 1791-01-05)
Hustru Karin Andersdotter (f. 1797-02-03?)
Son Anders (f. 1819-05-24)
Son Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara (f. 1827-11-28)
---
I husförhörslängden 1828-34 upptas under Närby nr sub 3 [AI:4, uppsl. 34]:
Bonden Erik Olsson (f. 1791-01-15)
Hustru Karin Andersdotter (f. 1797-02-07 i "Storsved")
Son Anders (f. 1819-05-24)
Son Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara (f. 1827-11-23)
Dotter Karin (f. 1831-12-04)
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 3 om 4 öres- 12 penningland [AI:5, uppsl. 44]:
Bonden Erik Olsson (f. 1791-01-15)
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02-07)
Son Anders (f. 1819-05-24)
- Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara (f. 1827-11-23)
- Karin (f. 1831-12-04).
---
I husförhörslängden 1841-1851 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 3 om 4 öres- 12 penningland [AI:6, uppsl. 44]:
Bonden Erik Olsson (f. 1791-01-15)
Hu. Karin Andersdotter (f. 1819-05-24)
Hu. Karin Persdotter (f. 1822-03-11 i "Wad N 1."), inflyttad från uppsl. 63 år 1851
(blankrader)
[Erik Olssons:] Son Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara [rättat från Stina] (f. 1827-11-23)
- Karin (f. 1831-12-04).
---
I husförhörslängden 1852-1865 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 3 [AI:7, uppsl. 45]:
Bonden [tillagt före: "Gl.e"] Erik Olsson (f. 1791-01-15, "död d. 15 Jun. 1865")
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02-07, "död d. 23 Dec. 18x4" [sista två siffrorna i dödsåret otydliga p.g.a. rättning])
Son Anders Ersson [rättat från Olsson] (f. 1819-05-24)
Hu. Karin Persdotter (f. 1822-03-10)
Dotter Karin (f. 1852-11-09, "död d. 13 Nov. 1852.")
[Piga] Brita Jonsdotter (f. 1859-09-xx), inflyttad från uppsl. 81 år 1865
Bonden [ändrat från "Son"] Olof Ersson (f. 1823-11-29), "Byvaktare 58"
Hu. Brita Ersdotter (f. 1828-12-20), inflyttad från uppsl. 94 år 1854
Dotter Karin (f. 1855-03-16, "död 12[? - datumet otydligt p.g.a. rättning] 1858")
Syster [ändrat från "dt.rn"] Sara (f. 1827-11-23)
- Karin (f. 1831-12-04), utflyttad till uppsl. 40 år 1861 [sista siffran i årtalet otydligt]
(blankrad)
Olof Erssons son Erik (f. 185708-15)
Dotter Karin (f. 1859-02-15)
Pigan Margta Olsdotter (f. 1836-09-27), inflyttad från uppsl. 25 år 1862, utflyttad dit 1863
Olof Erssons son Olof (f. 1863-03-14)
Pigan Brita Persdotter (f. 1840-09-20), inflyttad från uppsl. 68 år 1864.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1791 Födelse 1791-11-19 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  1)
1797 5 år Makan Karin Andersdotter föds 1797-02-07 Remsta, Norrala sn, HÄL 9).
1810 Brodern Lars Olsson dör 1810 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 10).
1819 27 år Vigsel Karin Andersdotter 1819-04-16 Norrala sn, HÄL.  8)
1819 27 år Sonen Anders Eriksson föds 1819-05-24 Remsta, Norrala sn, HÄL 2).
<1820 Bosatt till 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL.  2)
~1820 Husman omkring 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL.  2)
~1821 Bosatt omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL.  3)
~1821 Husman omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL.  4)
1822 30 år Modern Sara Persdotter dör 1822-01-11 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 11).
1823 32 år Sonen Olof Eriksson föds 1823-11-29 Närby, Norrala sn, HÄL 6).
~1827 Bosatt omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  5)
~1827 Bonde omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  6)
1827 36 år Dottern Sara Eriksdotter+ föds 1827-11-28 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 6).
1831 40 år Dottern Karin Eriksdotter föds 1831-12-04 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 12).
1833 41 år Fadern Olof Persson dör 1833-04-14 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 12).
1865 73 år Död 1865-06-15 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:4, f. 23v
  
2)AI:2, uppsl. 39
  
3)AI:2, uppsl. 34
  
4)AI:4, uppsl. 37
  
5)AI:3, uppsl. 27
  
6)AI:3, uppsl. 37
  
7)AI:7, uppsl. 45
  
8)C:4, f. 112r
  
9)AI:5, uppsl. 44
  
10)C:4, f. 132r
  
11)C:4, f. 146r
  
12)C:6