Personakt

Karin Hansdotter

Tjänstepiga. Blev ca 102 år.

Född:beräknat 1590 1)
Tjänstepiga:Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2)
Anklagad i häxprocesserna:1673 Norrala ting, HÄL 3)När hon vid häxprocesserna den 18 september 1673 på sockenstugan anklagas för trolldom anges hon som "gamla piga Karin, 70 år". Hon tillvitas av flera barn - bland annat den blott sexårige Per Hansson i Remsta nr 2 - för att ha fört dem till Blåkulla. "Karin nekar sägandes, om än skönt många fler detsamma gjorde, är det dock inte sant, menandes sig få gode män, som av hennes leverne något veta de där skola väl fria henne ifrån detta rykte, beropandes sig på sin dotter son [sic] Jon Persson i Remsta, hos vilken hon tjänar, vilken blev framhavd men kunde inte värja eller fälla henne i detta ärende. Karin beder Gud han upplyser sig. Hustru Bothila i Åkre, 51 år, säger sig av denna Karin länge sedan blivit tagen och intet henne igenkänt förrän nu på stunden, när hon in kom. Karin säger sig gärna vilja bekänna om hon tröstar." Ärendet behandlades också följande dag." [Hanzén, 1951, s. 172f] Den 22 september dömdes hon av rätten till döden. Av protokollet framgår att anklagelser mot henne för trolldom också behandlats tidigare, den 3 april samma år, vid baron Gustav Rosenhanes rannsakning. [A.a., s. 182-184]
Bosatt:till 1692 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Död:1692 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1)
Begravd:1692-03-30 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 4)Begravningsnotisen på uppslaget för Remsta nr 2 lyder: "1692. den 30. Martii begrofs gambla Pijga Karin Hansdotter, som ifrån det hon blef 10. åhr gammal, har tient hoos gott Fålk till sin kläde och Föda. Och när hon det intz för ålder och swagheet skull förmådde, gaf hon sig til Sytning in hoos Jon Person i Remsta, och sedermehra til Hans Ionsson. Vthi sijne Christendoms Stycken war hon mycket Swaagh, doch har om henne uti lefwernet intz annat blifwit spordt än det ährligit warit, allenast när det bedröfweliga Trullwäsendet 673. och 674. här effterfrågades, war och hon dherföre berychtat, men sedan Commissionen der öfr blef ophäfwen, slap och hon der ifrån otiltaalt. Åldren war 102. åhr, och lades uti nya lägerstaden gården tilhörig, på högre handen straxt inom Wästre Bogårdsporten."

Noteringar

Uppgiften om släktskapet med Jon Persson - att han skulle ha varit hennes dotterson - i trolldomsrannsakningarna 1673 går inte helt lätt att förena med begravningsnotisens uppgifter. Karin förblev uppenbarligen ogift hela sitt liv och begravningsnotisen säger inget om att hon skulle ha fött något barn. Jon Persson ska enligt sin begravningsnotis ha fötts så tidigt som 1615 eller däromkring (något som också indirekt stöds av att han skrivs som bonde i Remsta redan 1649). Jag utgår därför från att det i protokollet var avsett att stå systerson eller liknande.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1590 Födelse beräknat 1590.  1)
1673 Anklagad i häxprocesserna 1673 Norrala ting, HÄL.  3)
<1692 Bosatt till 1692 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1692 Död 1692 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1692 Begravning 1692-03-30 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  4)

Källor

1)Se Begravning
  
2)Se informationen om övriga händelser
  
3)Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951)
  
4)C:1, f. 38r