Personakt Antavla

IX:325 Engelbrekt Larsson

Bonde. Blev ca 74 år.

Far:X:649 Lars Olsson
Mor:X:650 Marit (Margareta)

Född:beräknat 1616 Lundberg nr 1+, Trönö sn, HÄL 1)I bördsrättslängden 1690 för Trönö anges för Olof Engelbrektsson (Engelbrekts son) att hemmanet besuttits "barn efter barn", dvs. gått i arv i flera generationer.
Bonde:Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 2)
Bosatt:till 1690 Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 3)Hans namn - "Ingebrecht Larsson" - skrivs överst på uppslaget för "Lumberg" på hemmansföreståndarens plats men har senare strukits över och ersatts med Olof Engelbrektsson. [Trönö C:1, p. 39] Eftersom dödsnotisen är införd på samma uppslag bodde han sannolikt kvar till sin död 1690. [a.a., p. 40]
Död:1690-04-11 Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 4)Dödsnotisen på uppslaget för Lundberg nr 1, Trönö, lyder: "Anno 1690. den 11. Aprilis, begrofs Ingebrecht Larsson i Lumbergh, hwilken hafwer i heela sig lefwerne, Fördt et skickeligit wäsende, och warit en gudhfruchtigh Man. Wäl kunnat sina vthlagor ifrån hemmanet giöra, och ändade sitt lif, roligen och saligen. När han lefwat hafwer 74. åhr."

Familj med ?

Barn:
Lars Engelbrektsson+ (~1661 - 1689)
VIII:163 Olof Engelbrektsson

Noteringar

Han var kanske gift med den Karin Olofsdotter i Lundberg (nr 1) som avled 1715. Dödsnotisen något nedanför hans egen dödsnotis lyder: "A.o 1715 d: 16 Junii qwitterade ålderstigen Hustru H: Carin Olofsdotter i Lumberg, den(n)e ussle werlden,när hon hen()e åskådat uti 83. Åhr. ligger i gårdsens Graf." [Trönö C:1, p. 40] Enligt åldersuppgiften skulle hon alltså ha fötts omkring 1632. Att hon begravdes i gårdsgraven visar i alla fall att hon tillhörde familjen. --- Gösta Berglöw, Norrala, anger Engelbrekt som son till Lars Olofsson, bonde på Lundberg-hemmanet 1611-1653 och sexman (1648); dennes hustru Marit nämns som änka där 1654. Att kopplingen inte är osannolik visas dels av bördsrättsregistrets uppgift om att hemmanet gått i arv i flera generationer, dels att det för bygden unika namnet Engelbrekt påträffas i hemmanet 1601.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1616 Födelse beräknat 1616 Lundberg nr 1+, Trönö sn, HÄL.  1)
~1661 Sonen Lars Engelbrektsson+ föds beräknat 1661 Lundberg nr 1+, Trönö sn, HÄL 5).
1689 Sonen Lars Engelbrektsson+ dör 1689 Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 5).
<1690 Bosatt till 1690 Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL.  3)
1690 Död 1690-04-11 Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL.  4)

Källor

1)Berglöw, Gösta: "Längd På bördz Rätten för almogen i Tröne Sochn pro Anno 1690." (transkription av bördsrättslängd för Trönö socken 1690 i gårdsarkivet för Stärte nr 1, nu i Norrala sockenarkiv), ALIR-anor 1993:2, medlemsblad för Forskarföreningen Alir)
  
2)Se Bosatt
  
3)Trönö C:1, p. 39, 40
  
4)Trönö C:1, p. 40
  
5)Se Begravning