Personakt

Erik Lorin

Kapten. Blev ca 54 år.

Född:omkring 1690 Västergötland, VGÖ 1)I dödsnotisen från 1744-02-13 anges han ha varit "wid pass 50 år", dvs. född omkring 1694. [C:3, p. 515]
Löjtnant:före 1718 Viborgska infanteriregementet, Finland 1)
Kapten:från 1718-11-10 Hälsinge regemente, HÄL 1)
Utomäktenskaplig förbindelse:1725 Norrala sn+, HÄL 2)I avdelningen för födda bland båtsmansfolk och övriga upptas Marta, f. 1726-02-3: "Oäckta Barn, Länssm. Knutssons Änckas, Martha Portuans; hwars Fader föregifwes wara H.r Capit. Lorin i Styfje."
Fadderskap:1727 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL 3)"H. Capit. Lorin" och "Fru Helena Lorin", utan angiven vistelseort, står 1727 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1727-05-31), dotter till bonden Sven Abrahamsson och hu. Kerstin Joakimsdotter i Edvik nr 2.
Fadderskap:1730 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL 4)"H. Capit Lorin" och "Fru Capitensk. Lorin", utan angiven vistelseort, står 1730 som faddrar till Kerstin ("Christina") (f. 1730-11-28), dotter till Tyris Larsson och hu. Kerstin Månsdotter i Haga nr 1.
Fadderskap:1731 Å nr 2, Norrala sn, HÄL 5)"H.r Capitain E: Lorin" och "Fru Helena Lorin", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Sven (f. 1731-11-21), son till bonden Erik Svensson och Kristina Larsdotter Fernaea i Å nr 2.
Fadderskap:1731 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 6)"H. Capit: Lorin och Hans Fru", ej namngiven, utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Kerstin ("Christina"), tvillingdotter till Olof Månsson och hu. Anna Larsdotter i Svartvik nr 3.
Bosatt:omkring 1731 Borg, Norrala sn, HÄL 7)"H: Capitein Eric Lorin" och hans hustru, "Fru Helena Lorin", skrivs längst ned på uppslaget för födda i Borg nr 4 i samband med barnens födelse. Förklaringen är troligen att de var bosatta på detta hemmans ägor.
Fadderskap:1731 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 8)"H. Cap. E. Lorin" och "Fru Helena Lorin", utan angiven vistelseort, står 1731 som faddrar till Per (f. 1731-03-10), son till [landbonden] Per Larsson och hu. Gölin Olofsdotter i Borg nr 1.
Fadderskap:1732 prästgården, Norrala sn, HÄL 9)"H. Capitän E. Lorin" och "Fru Helena Lorin", utan angiven vistelseort, står 1732 som faddrar till Jemima Katarina (f. 1732-03-25), dotter till (kyrkoherden) Laurentius Elfvik och Katarina Öijer i Norrala.
Fadderskap:1732 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL 10)"H.r Cap. Lorin och hans Fru", ej namngiven, utan angiven vistelseort, står 1732 som faddrar till Karin och Kerstin ("Catharina" resp. "Christina") (f. 1732-11-07), tvillingdöttrar till Lars Svensson och hu. Karin Olsdotter i Borg nr 2.
Fadderskap:1735 Borg, Norrala sn, HÄL 11)"Her Capit. Eric Lorin och Fru Helena Lorin", utan angiven vistelseort, står 1735 som faddrar till Sigrid (f. 1735-09-22), dotter till "Reserven" (fördubblingsbåtsmannen) Måns Månsson i Borg och Kerstin ("Christina") Johansdotter.
Straffad/dömd:1740 12)På första uppslaget i födde/vigde/döde-boken för Norrala från 1708 står: "1740 d. 29 etc Aprilis hölls HäradsTing på Gästgifwargården Sand, hwartil Gratialisten, H.r Capitain Eric Lorin, wistandes i Borg, war instämder för wara [sic] drucken i Kyrkjan i första Storböndagen , och dömdes til 8 dagars fängelse med watn och bröd, hwilket straff han utstått(?) d. 5 etc Maji."
Död:1744-02-13 Styvje, Norrala sn, HÄL 13)Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland husfolket lyder: "Styfwe. 1744 d. 13 Febr. afled Capitain, Eric Lorin, som sagt sig född wara Westrogothus och här haft Pension öf(ue)r 20 år, warit 2.ne resor gift, och lemnade effter sig 4 barn i största fattigdom. Åldren wid pass 50 år."
Omnämns:1751 14)Han omnämns i samband med att hans dotter Fredrika Lorin dör 1751-02-02 ("Hennes fader war Capiten Eric Lorin, som här Pensionaire dödde 1744").
Omnämns:1759 15)Han nämns i samband med att sonen Magnus Lorin gifter sig 1759-05-24 ("fadren Capiten Eric Lorin, modren Helena Månsdotter ifrå Swartwik").

Familj med Marta (Margareta) Portuana (Portuan)

Barn:
Marta (Margareta) Eriksdotter+ (1726 - ~1727)

Familj med Helena Månsdotter Svartzin Lorin (1705 - 1736)

Vigsel:1726-11-30 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 16)Vigselnotisen på sidan för vigda i Svartvik nr 3, under bonden Måns Olofssons namn, lyder: "1726 S:ti Andreae dag, stod Ädel och wälb:g H. Capitain Eric Lorin Brudgum(m)e, med dygdes--- [otydligt slut] Jungfru Helena Svartzin Månsdotter i Svartvik, då gafs til kyrkan och de fattge som finnes i kyrkoböckerne."

Barn:
Fredrika Lorin (~1729 - 1751)
Magnus (Måns) Eriksson Lorin Lärka (1731 - 1759)
Magdalena (Malin) Lorin (1733 - )
Erik Eriksson Lorin+ (1735 - )

Familj med N.N.

Vigsel: 13)Äktenskapet är känt genom att Erik Lorin anges ha varit gift två gånger i sin dödsnotis.

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1690 Födelse omkring 1690 Västergötland, VGÖ.  1)
1705 Makan Helena Månsdotter Svartzin Lorin föds 1705-04-28 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 17).
<1718 Löjtnant före 1718 Viborgska infanteriregementet, Finland.  1)
>1718 Kapten från 1718-11-10 Hälsinge regemente, HÄL.  1)
1725 Utomäktenskaplig förbindelse 1725 Norrala sn+, HÄL.  2)
1726 Dottern Marta (Margareta) Eriksdotter+ föds 1726-02-23 Norrala sn, HÄL 2).
1726 Vigsel Helena Månsdotter Svartzin Lorin 1726-11-30 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  16)
1727 Fadderskap 1727 Edvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
~1727 Dottern Marta (Margareta) Eriksdotter+ dör omkring 1727 Norrala sn, HÄL 2).
~1729 Dottern Fredrika Lorin föds beräknat 1729 18).
1730 Fadderskap 1730 Haga nr 1 (nuv. Haga 1:2), Norrala sn, HÄL.  4)
1731 Fadderskap 1731 Å nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1731 Fadderskap 1731 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  6)
~1731 Bosatt omkring 1731 Borg, Norrala sn, HÄL.  7)
1731 Fadderskap 1731 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1731 Sonen Magnus (Måns) Eriksson Lorin Lärka föds 1731-08-24 Borg, Norrala sn, HÄL 7).
1732 Fadderskap 1732 prästgården, Norrala sn, HÄL.  9)
1732 Fadderskap 1732 Borg nr 2, Norrala sn, HÄL.  10)
1733 Sonen Magdalena (Malin) Lorin föds 1733-05-26 Borg, Norrala sn, HÄL 7).
1735 Fadderskap 1735 Borg, Norrala sn, HÄL.  11)
1735 Sonen Erik Eriksson Lorin+ föds 1735-02-15 Borg, Norrala sn, HÄL 7).
1736 Makan Helena Månsdotter Svartzin Lorin dör 1736 Svartvik nr 3+, Norrala sn, HÄL 19).
1740 Straffad/dömd 1740.  12)
1744 Död 1744-02-13 Styvje, Norrala sn, HÄL.  13)
1751 Omnämns 1751.  14)
1759 Omnämns 1759.  15)

Källor

1)von Warnstedt, Christopher: "Register till meritförteckning för 'vissa officerare' 1719", Släkt och Hävd 1991:2, s. 5, 7
  
2)C:2, uppsl. 110
  
3)C:2, uppsl. 40
  
4)C:2, uppsl. 53
  
5)C:2, uppsl. 7
  
6)C:2, uppsl. 45
  
7)C:2, uppsl. 69
  
8)C:2, uppsl. 65
  
9)C:2, uppsl. 109
  
10)C:2, uppsl. 67
  
11)C:2, uppsl. 107
  
12)C:2, inledande, ofolierat uppslag
  
13)C:3, p. 515
  
14)C:3, p. 518
  
15)C:3, p. 112
  
16)C:2, f. 133v
  
17)C:1, f. 59v
  
18)Se Död
  
19)Se Begravning