Personakt Antavla

Brita Mickelsdotter

Blev 62 år.

Far:Mickel Persson (1704 - 1782)
Mor:Sigrid Svensdotter (1706 - 1765)

Född:1729-12-13 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Brigitta", född den 13 december (döpt den 15) 1729: Mickel Persson och Sigrid Svensdotter i Ringa nr 6. Faddrar: Anders Larsson i Ringa och hu. Sara i Ringa; Gissel Svensson därstädes och hu. Brita Larsdotter därstädes. (Ungfaddrar:) Drängen Per Larsson och pigan Brita Andersdotter därstädes.
Bosatt:omkring 1757 Ringa nr 6+, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:från 1757-11-13 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 3)Per Larsson och hu. Brita Mickelsdotter skrivs på uppslaget för födda i Losjö nr 2 i samband med barnens födelse (1758-1771).
Arvsskifte:1782-10-07 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 4)Arvsskiftet efter fadern Mickel Persson hålls i Ringa den 7 oktober 1782. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Arvsskifte:1790-01-10 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 5)Bouppteckningen efter brodern inleds: "Åhr 1790 den 10. Januari upteknades, wärderades och delades den qwarlåtenskap som fans efter afl. Comfarnie [sic] siömanen Swän Michelson Norberg i Ringa emellan des 3.ne efter Löfwande [sic] syskon Brodren är Bonden Pär Mickelson i ringa och systrarna äro hustru Brita Mickelsdotter med sin man Bonden Pär Larson i Losiö och Änkan hustru Karen Mickelsdotter i Ingsta med sin Målsman Bonden Mickell Pärson i Borg alla närwarande". Den fasta egendomen anges som: "I Fasta Pänningar inestående hos sin Broder Pär Mickellson i Ringa Enligit 1782 Åhrs Bytes Längd" 451 daler 21 öre kopparmynt. Under spannmål hänvisas till "1765. Åhrs BytesLängd" samt "Enligt 1782. Åhrs BytesLängd i arf efter fadren en Tunna korn". Arvslotterna nämns som "Brodren Pär Michelsons Andell"; "Systen [ic] Hustru Britas Andell"; "Änckan Hustru Karens Andell". Undertecknande bytesdeltagare är Per Mickelsson i Ringa; Per Larsson i Losjö på sin hustrus vägnar; Mickel Persson i Borg på änkan hustru Karins vägnar.
Död:1792-05-23 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 6)Dödsnotisen med datumet den 23 maj 1792 lyder: "Losiö Per Larssons Hustr. Brita Mickelsdotter af Hetsig feber". Åldern 63 år.
Bouppteckning:1792-10-09 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 7)Bouppteckningen inleds: "År 1792. d. 9:de October skjedde arfskifte efter Per Larssons afledne Hustru Brita Mickelsdotter i Losjö å Lösa Egendomen, som kommer att delas emellan des efterlemnade Man, Per Larsson och 3 barn Sönnerna Lars och Mickel Sjelf myndige samt Dottren Sigred med dess man Eric Ersson i Glamsta och trönö, alla woro närwarande". Under "Utestående Arf" upptas "I Fasta penningar hos Per Mickelsson i Ringa efter 1782 års bytesLängd", 225 daler 27 öre kopparmynt samt spannmål; "innestående arf hos Per Mickelsson i Ringa efter 1790 års byteslängd efter Sven Norberg i Fasta peng." 112 daler 29 öre samt spannmål; "uti utestående Fordringar" 55 daler; "hos Per Mickelsson i Ringa i Contant efter Norberg" 4 daler. Bland skulderna upptas "Innestående arf i Fasta Pänning. till Lars Loberg efter 1774 års byteslängd"; "till D:o efter 1782 års byteslängd, inalles 128 daler 15 öre; "Innestående arf till Eric Larsson i Berge efter 1777 års bytes-Längd i Fasta penning." samt "till Dito efter 1782 års bytes Längd", inalles 39 daler 1 öre; "Innestående arf till Eric Larsson i Svarfven efter 1782 års bytes-Längd i Fasta penning." m.m., inalles 48 daler; "till Son Lars och Lars Ersson i Berge"; "2 års löner till Son Lars Hustru". Undertecknande bytesdeltagare är Per Larsson i Losjö; Lars Persson och Mickel Persson; Erik (bomärke, en trekant) Ersson i Glamsta [Trönö sn] å sin hustru Sigrid Persdotters vägnar.

Familj med Per Larsson (1733 - 1803)

Vigsel:1757-11-13 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 8)Vigselnotisen på sidan för vigda i Losjö nr 2 lyder: "Dräng Pär Larsson pig. Brita Mickelsdotter 1757 13 Nov. Han född 1733 d. 31 Decemb. Fadren Lars Persson, mod. Brita Larsdotter. Hon född 1729 d. 13 Decemb. Fadren Mickel Persson, modren Segrid Swensd.r i Ringa." [C:3, p. 22] - En hänvisning finns också införd på sidan för vigda i Ringa (nr 6): "1757 d. 13 Nov. gifte sig Mickel Pärs dotter Brita. p. 22." [C:3, p. 91]

Barn:
(Dödfödd Dotter) (1758 - )
Lars Persson+ (1758 - 1759)
Brita Persdotter+ (1759 - 1761)
Sigrid Persdotter (1762 - )
Lars Persson (1765 - 1815)
Mickel Persson (1767 - )
Brita Persdotter+ (1771 - 1771)

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1729 Födelse 1729-12-13 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  1)
1732 2 år Brodern Per Mickelsson+ föds 1732-10-04 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1).
1733 Brodern Per Mickelsson+ dör 1733 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1).
1733 4 år Maken Per Larsson föds 1733-12-31 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1734 4 år Systern Karin Mickelsdotter föds 1734-09-10 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1).
1737 7 år Brodern Per Mickelsson föds 1737-02-19 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1).
1742 13 år Brodern Sven Mickelsson Norberg föds 1742-12-23 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 10).
~1757 Bosatt omkring 1757 Ringa nr 6+, Norrala sn, HÄL.  2)
1757 27 år Vigsel Per Larsson 1757-11-13 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  8)
>1757 Bosatt från 1757-11-13 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1758 28 år Dottern (Dödfödd Dotter) föds 1758-10-24 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1758 28 år Sonen Lars Persson+ föds 1758-10-24 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1759 Sonen Lars Persson+ dör 1759 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1759 29 år Dottern Brita Persdotter+ föds 1759-10-20 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1761 Dottern Brita Persdotter+ dör 1761 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1762 32 år Dottern Sigrid Persdotter föds 1762-03-29 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1765 35 år Modern Sigrid Svensdotter dör 1765-03-08 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 12).
1765 35 år Sonen Lars Persson föds 1765-04-03 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1767 37 år Sonen Mickel Persson föds 1767-11-22 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1771 41 år Dottern Brita Persdotter+ föds 1771-01-16 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1771 41 år Dottern Brita Persdotter+ dör 1771-06-19 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
1782 52 år Fadern Mickel Persson dör 1782-09-30 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 14).
1782 52 år Arvsskifte 1782-10-07 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  4)
1790 60 år Arvsskifte 1790-01-10 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  5)
1792 62 år Död 1792-05-23 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1792 62 år Bouppteckning 1792-10-09 Losjö nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)

Källor

1)C:2, uppsl. 86
  
2)Se Vigsel
  
3)C:3, p. 172, 173
  
4)Bouppteckningar 1781-1783, nr 106, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Bouppteckningar 1790-1792, nr 19, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)C:4, f. 118v
  
7)Bouppteckningar 1793-1795, nr 9, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
8)C:3, p. 22
  
9)C:2, uppsl. 19
  
10)C:3, p. 314
  
11)C:3, p. 172
  
12)C:3, p. 488
  
13)C:3, p. 173
  
14)C:4, f. 115r