Personakt Antavla

Erik Eriksson

Husman, torpare, bonde.

Far:Erik Persson (1715 - 1772)
Mor:Karin Jonsdotter (1723 - 1802)

Född:1768-08-18 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1)Föräldrar till "Eric": Erik Persson och Karin Jonsdotter i Losjö nr 1. Faddrar: Organisten Nils Ahl och hu. Brita Eriksdotter; Lars Jonsson och hu. Anna Larsdotter i Vad. Drängfadder ("Drgf.") Anders Larsson i Losjö, pigfadder Anna Jonsdotter i Fors.
Bosatt:omkring 1800 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 2)
Husman:omkring 1801 Losjö, Norrala sn, HÄL 3)
Arvsskifte:1801-06-22 Å, Norrala sn, HÄL 4)Bouppteckningen efter systern inleds: "Åhr 1801. den 22. Juni upteknades. wärderades. och delades. all befintelig qwarlåtenskap efter Husmanen Sven Svensons afledne Hustru Hustru Anna Eriksdotter i Å Emellan des qwarlåtna man Sven Svenson och hennes efterlöfwande [sic] Moder änkan Hustru Karen Jonsdotter i Losiö h[w]ars förmyndare är bonden Päll Pärson i Hambre Samt hennes twänne efterlöfwande Bröder bonden Pär Erikson i Losiö och Husman Erik Erikson derstädes alla närwarande". Egendomen inleds med: "Gården består av föliande husrum Neml. En liten stufwa med kammar [sic] och förstufwa. ett litett Fähus och foderbo. och et litett Häbre till Sammans wärderat för" 14 riksdaler 10 skillingar 8 runstycken. Längre ned nämns: "Spanmåhl jnnestående hos Pär Erikson i Losjö" samt "Innestående hos Jon Olofson i Å" i korn. Bland skulderna nämns till "Bondesonnen Hans Larson i Ale" 4 riksdaler 24 skillingar; "Till. Erik Eriksons Hustru Hustru Brita Pärsdotter i Fors" [sic] 24 skillingar: "För Soknebud" 12 skillingar. I slutet sägs: "Efter öfwerenskommelse arwingarne emellan lämnar de till Sven Svensons yngste Son Jonas af förra giftet uti skolepänningar" 3 riksdaler 16 skillingar. Boets behållning blir sedan 61 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är husman Sven Svensson i Å; Per (bomärke) Ersson i Losjö; Erik Ersson i Losjö; Per Persson i Hamre.
Arvsskifte:1802-11-29 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 5)Arvsskiftet efter modern Karin Jonsdotter hålls i Losjö den 29 november 1802. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Bosatt:omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL 6)
Torpare:omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL 6)
Fadderskap:1803 Remsta, Norrala sn, HÄL 7)Torparen Erik Ersson och hu. Brita Persdotter i Losjö står 1803 som faddrar till Brita (f. 1803-02-15), dotter till husmannen Erik Persson och hu. Karin Persdotter i Remsta.
Bosatt:omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 8)
Bonde:omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 8)

Familj med Brita Persdotter (1775 - 1864)

Vigsel:1800-10-05 Norrala sn, HÄL 9)Vigselnotisen med datumet den 5 oktober 1800 lyder: ""Bonde Son. Eric Ersson i Losjö med Pig. Brita Pehrsd.r ifr. Remsta."

Barn:
Sara Katarina (Kajsa) Eriksdotter (1802 - )
Brita Eriksdotter (1804 - )
Erik Eriksson (1809 - )

Noteringar

I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 44]:
Torparen Erik Ersson (f. 1768)
Hu. Brita Persdotter (f. 1775-05-19 [sic]). Ovanför hennes namn står en rejält överstruken och därmed oläslig notering. Britas namn har först strukits över men sedan strukits under; det verkar alltså som om prästen felaktigt börjat ange henne som avliden men sedan ändrat sig.
Son Erik (f. 1809-08-1x)
[Överstruken:] Dotter Sara Kajsa (f. 1802-03-04), tog nattvarden första gången 1818, utflyttad till uppslaget för "N.o 1".
Dotter Brita (f. 1804-07?-02)
Dotter Anna (f. 1806-10-11), utflyttad till uppsl. 159 år 1820, senare inflyttad igen från uppsl. 159.
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:3, uppsl. 48]:
Torparen Erik Ersson (f. 1768)
Hu. Brita Persdotter (f. 1775-05-19)
Son Erik (f. 1809-08-12), tog nattvarden första gången 1825-06-12
Dotter Brita (f. 1804-07-02)
Dotter Anna (f. 1806-10-11), tog nattvarden första gången 1822-06-02, utflyttad till uppsl. 175 1824
[Överstruken:] Dotter Sara Kajsa Eriksdotter (f. 1802-03-04), inflyttad från Trönö sn 1824. I utflyttningskolumnen noteras: "Se längre ned", där hon skrivs med sin make, husmannen Per Persson i Losjö. De anges ha gift sig 1827-11-04.
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:4, uppsl. 47]:
[Överstruket: "Torp."; tillagt ovanför:] "Bond." [och därefter:] "Fadr." [överst står tillagt: "N.o 1"] Erik Ersson (f. 1768)
Hu. Brita Persdotter (f. 1775-05-19 [sic])
Bonden [ändrat från: "Son"] Erik Ersson (f. 1809-08-12).
På uppslaget för Losjö nr 1 skrivs ännu 1833 [Eriks brorson] bonden Per Persson (f. 1791-02-05), hustrun Sigrid Olsdotter (f. 1787-06-06 i Ringa) och deras barn.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1768 Födelse 1768-08-18 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1772 4 år Fadern Erik Persson dör 1772-12-15 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1775 6 år Makan Brita Persdotter föds 1775-07-19 Remsta, Norrala sn, HÄL 11).
1784 15 år Brodern Jon Eriksson dör 1784-05-25 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
~1800 Bosatt omkring 1800 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1800 32 år Vigsel Brita Persdotter 1800-10-05 Norrala sn, HÄL.  9)
~1801 Husman omkring 1801 Losjö, Norrala sn, HÄL.  3)
1801 32 år Systern Anna Eriksdotter dör 1801-06-02 Å, Norrala sn, HÄL 13).
1801 32 år Arvsskifte 1801-06-22 Å, Norrala sn, HÄL.  4)
1802 33 år Dottern Sara Katarina (Kajsa) Eriksdotter föds 1802-03-18 Losjö, Norrala sn, HÄL 14).
1802 34 år Modern Karin Jonsdotter dör 1802-11-18 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1802 34 år Arvsskifte 1802-11-29 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1803 Bosatt omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL.  6)
~1803 Torpare omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL.  6)
1803 Fadderskap 1803 Remsta, Norrala sn, HÄL.  7)
1804 35 år Dottern Brita Eriksdotter föds 1804-07-02 Losjö, Norrala sn, HÄL 16).
1809 40 år Sonen Erik Eriksson föds 1809-08-12 Losjö+, Norrala, HÄL 17).
1810 41 år Brodern Per Eriksson dör 1810-02-01 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 18).
~1834 Bosatt omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
~1834 Bonde omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1864 96 år Makan Brita Persdotter dör 1864-11-20 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 19).

Källor

1)C:3, p. 170
  
2)Se Vigsel
  
3)Se Arvsskifte
  
4)Bouppteckningar 1801-1804, nr 29, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
5)Bouppteckningar 1801-1804, nr 111, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
6)Se Fadderskap
  
7)C:4, f. 46v
  
8)AI:4, uppsl. 47
  
9)C:4, f. 102r
  
10)C:3, p. 420
  
11)C:3, p. 352
  
12)C:4, f. 115v
  
13)C:4, f. 122r
  
14)C:4, f. 44v
  
15)C:4, f. 122v
  
16)C:4, f. 50v
  
17)AI:6, uppsl. 55
  
18)C:4, f. 131r
  
19)AI:7, uppsl. 57