Personakt Antavla

Jöns Jonsson

Bonde. Blev 87 år.

Far:VIII:233 Jon Eriksson (- 1723)
Mor:Gertrud Jonsdotter

Född:1705-12-27 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL 1)Födelsenotisen är införd på uppslaget som reserverats för hemmanet (nr 4) i Trönbyn, Trönö sn, under bonden Jon Erikssons namn. Den lyder: "A.o 1705 d. 27 Xber föddes en Son af ofwannämnbde Föräldrar [dvs. Jon Eriksson och hu. Margareta Persdotter] som Christnades d. 28 ejusd: och nämnbdes Jöns". Faddrar: Per Jonsson i Rappsta (Trönö sn) och hu. Sara Svensdotter; Olof Jonsson Flygare och hu. Margta i Trönbyn (Trönö sn). (Ungfaddrar:) Erik Svensson i Långbro (Trönö sn) och Brita Larsdotter i Ale, Norrala sn ("ifrån Ale norala Sochn"). [Trönö C:1, p. 74] (Han nämns också med detta födelsedatum i husförhörslängderna. [AI:1, 1754, p. 7])
Bonde:från 1746 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2)
Bosatt:från 1746 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3)Jöns Jonsson och Karin Svensdotter [sic] skrivs på ena sidan av uppslaget för Åkre-hemmanet (från 1746 alltså delat i två hemman) i samband med barnens födelse 1747-1753. (För startår, se vigselnotisen.)
Övrigt tingsärende:1777 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg 4)I domboken från Norrala häradsrätt den 25 april 1777 noteras:
"§. 26.
S. D. Upropades Parterne uti den till detta Ting instemde Sak emellan drängen Olof Swensson i Kolstad, Kärande, och Bonden Swen Eriksson samt dess Hustru Brita Swensdotter i Åkre, Swarande, angående den förres påstådde Börds rätt till Hemmanet sub N:o 1. i Åkre om 7: Öres 2 1/4 P.gelands skatt; Och berättade sig hafwa med Kärandens Föräldrar och Swarandens foster Föräldrars bifall och samtycke i wänlighet öfwerenskommit, på sätt som u dem emellan författad skriftelig förening innehöllo, hwilken ingafs, lydande ord ifrån ord som följer:
Till förekommande af all twist och åtal å Hemmanet sub N:o 1. uti Åkre Norrala Sokn, om 7 ./. 2 1/4 P.gr i skatt hafwa nedanskrefne af fri wilja och moget betänkande, träffat följande afhandling och öfwerenskommelse; neml.n att jag Swen Ersson tillika med min [f. 518r] Hustru Brita Swensdotter, som ock är bröstarfwinge till Hemmanet, och wåra Foster föräldrar Jöns Jonsson och dess Hustru Karin Eriksdotter hafwa bewiljat wår slägtinge Olof Swensson i Kolstad få bygga och bo uppå Hemmanets Hästhaga som är belägen straxt bredwid Lars Erssons i Arklo nyl.n upodlade Jordpärons land, och att han therstädes får inhägna så stor widd som för husen och therefter lämplig gårdstomt är tillräckelig, samt uppå skogen hugga timber af tall till stufwa och en Kammare, men till de andra husen, såsom fä eller gjethus, fohrbod, wedlider och ett nödigt wisthus af gran, så wida jag wid jämnföris delningen stadgade för en ganska swag timerskog. (---)
I lika måtto will jag Jöns Jonsson med min Hustru Karin Eriksdotter låta härmed kunnigt giöra, att wi, som sjelfwa äro barnlösa och till ålders komna, tillägna wår Fosterson Swen Eriksson och dess Hustru Brita Swensdotter, som ock är rätta arfwinge till Hemmanet med deras barn så född som ofödd [f. 518v] besittningsrätten å ofwanberörde Hemman (---)." Undertecknar gör Sven (bomärke) Eriksson och hans hu. Brita Svensdotteri Åkre; Jöns Jonsson och hans hu. Brita Eriksdotter därstädes; Sven Olsson Norling och hans hu. Brita Eriksdotter; "Son" Olof Svensson i Kolsta. Inget datum anges.
 
Död:1793-10-25 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5)Dödsnotisen med datumet den 25 oktober 1793 lyder: "Åkre Jöns Jonsson af flera Års qiktwerk". Åldern 88 år.
Bouppteckning:1793-11-04 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 6)Bouppteckningen inleds: "År 1793 d. 4 November upteknades afledne Bonden Jöns Jonssons i Åkre andel af lösa ägendomen, hwilken han, emot uppehälle och skötsel i dödagar [sic], Testamenterat sine Fosterbarn Swen Ersson och dess Hustru Brita Swensdotter uti Åkre Norrala Sockn, och befans, efter Afwittrings längden af år 1762 jemte något annat, utgjöra nedanskrefne Summa." Den lilla egendomen består av "En matspann", spannmål till ett värde av 147 daler kopparmynt; hö, en 3/4-del i ett svin; en stor kista; snickaredon; en kopparskopa; sex "Pörselins talrikar"; ett "Soppfat af ten" om tre marker. I längden nämns: "Kläderna har han för åtskillige behofwer under sin sjukdom, måst föryttra utom några få delar som nu afsättas till sörjekläder och säng." Egendomen värderas till 325 daler 16 öre kopparmynt. Därifrån avgår skulderna, huvudsakligen begravningskostnader, på 270 daler 30 öre. Undertecknande bytesdeltagare är Karin Eriksdotter och hennes målsman Olof Ersson i Berge; Sven (bomärke) Ersson i Åkre.

Familj med Karin Eriksdotter (1724 - 1812)

Vigsel:1746-05-21 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 7)Vigselnotisen på sidan för vigda i hemmanet Åkre lyder: "Dräng. Jöns Jonsson med pig. Carin Ersdotter __ 1746 21 Maji, som war 4.de dag Pingst, barnfödd i Trönbyn, delte detta År hemanet med sin Swåger, Swen Ersson. Bröllopet stod i Åkre. Hon född 1724 d. 13 Julii fadren Erik Swensson, modren hust. Brita Ersdotter i Åkre. Jöns Jonsson född i Trönbyn 1705 d. 27 Decemb. fadren Jon Ersson, modren hust. [blankt] i Trönbyn."

Barn:
Gertrud Jönsdotter+ (1747 - 1752)
Brita Jönsdotter+ (1753 - 1757)

Noteringar

I husförhörslängden för 1754, förhör den 8 februari, redovisas två bondhushåll under Åkre. Det första (nr "1") förestås av Sven Eriksson, för det andra (nr "2", dvs. nr sub 1) listas följande personer [AI:1, 1754, p. 7]:
Jöns Jonsson (f. 1705-12-27), 49 år
Hustru Karin (f. 1724-07-13), 30 år
Dottern Brita (f. 1753-03-25), 1 år
Pigan Margta (f. 1737-10-22), 17 år.
---
I husförhörslängden som upprättades i slutet av 1777 skrivs för Åkre nr "sub 1" [AI:1, 1777, p. 7]:
Jöns Jonsson (f. 1705-12-27), 72 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Hu. Karin Ersdotter (f. 1724-07-30), 53 år. [Luthers katekes:] "bene"
[Troligen fosterson:] Unge Sven Ersson (f. 1732-01-24), 46 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Brita Svensdotter (f. 1737-12-26), 39 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Son Erik (f. 1765-12-20), 12 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
- Sven (f. 1770-10-12), 8 år. "A b C Boken"
- Jöns (f. 1770-10-12), 8 år. "D.o D.o D.o"
Dotter Margta ("Margeta") (f. 1764-05-30), 14 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqd"
Drängen Lars Larsson (f. 1760-07-30), 18 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1705 Födelse 1705-12-27 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL.  1)
1723 17 år Fadern VIII:233 Jon Eriksson dör 1723-02-14 Trönbyn nr 4, Trönö sn, HÄL 1).
1724 18 år Makan Karin Eriksdotter föds 1724-07-13 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
>1746 Bonde från 1746 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
>1746 Bosatt från 1746 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1746 40 år Vigsel Karin Eriksdotter 1746-05-21 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1747 41 år Dottern Gertrud Jönsdotter+ föds 1747-10-26 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1752 46 år Dottern Gertrud Jönsdotter+ dör 1752-05-20 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3).
1753 47 år Dottern Brita Jönsdotter+ föds 1753-03-25 Åkre nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1757 51 år Dottern Brita Jönsdotter+ dör 1757-02-18 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL 9).
1777 Övrigt tingsärende 1777 Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborg.  4)
1793 87 år Död 1793-10-25 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1793 87 år Bouppteckning 1793-11-04 Åkre nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  6)

Källor

1)Trönö C:1, p. 74
  
2)Se Vigsel
  
3)C:3, p. 183
  
4)Dombok för Hälsingland 1777, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:167, f. 517v-518v, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet
  
5)C:4, f. 119r
  
6)Bouppteckningar 1793-1795, nr 62, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
7)C:3, p. 27
  
8)C:2, uppsl. 24
  
9)C:3, p. 182