Personakt Antavla

Johan Lindgren

Bruksinspektor. Blev högst 63 år.

Far:Johan Persson Lindgren (1678 - 1735)
Mor:Magdalena Nerbelia (Nerbelius) (1683 - 1765)

Född:1703 1)
Bosatt:till 1727-03-08 Giresta pastorat, UPP 2)
Emigrerade:1727-03-08 Enångers sn, HÄL 3)I inflyttningslängden för Enånger upptas: "1727 d. 8 Martii bepasade H.r Bened. Simlen[?], Com. i Girista [dvs. Giresta sn i Uppland] och Gryta, unge Skrifwaren Mons.r Johan Lindgren, med thet witnesbörd, at han förhållit sig ärl.n flitigt hördt Guds ord och brukat Salighets medlen."
Bruksinspektor:omkring 1749 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 4)
Omnämns:1749 5)Han omnämns i samband med att Sven Jonsson i Varberg gifter sig i Fors nr 1 1749-06-11. Notisen uppger att paret därefter blev "landbofolk i Mo Socken och Löten åt Jnspector Joh. Lindgren i Långvinds bruk".
Fadderskap:1757 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 6)"Inspector Lindgren", utan angiven vistelseort, står 1757 som fadder till Kristina Margareta (f. 1757-09-17), dotter till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Emigrerade:1759-03-11 Söderala sn, HÄL 1)Bland utflyttade från Enångers sn 1759 upptas: "Den 11. Mart. gafs Witnesbörd på Söderala til Inspect.n Johan Lindgren och hela dess Hus, at de frugtat Gud och fört ärbart lefwerene. Warandes han sjelf födder 1703; dess Käresta, Madame Christina Elisab. Justi. 1710: Sönerne, Mons.r Albrect, 1740: Carl Johan, 1745: Magnus Reinhold, 1749: Peter Fredrik, 1753: Döttrarna Jungf. Maria 1737. och Jungf. Christina Catharina 1747."
Bosatt:till 1766-03-06 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL 7)
Död:1766-03-06 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL 7)
Bouppteckning:1766-04-25 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL 8)Bouppteckningen inleds: "Åhr 1766 den 25 Aprill, uprättades Inventarium efter afledne BruksInspectoren Johan Lindgren på Forsdahl i Söderala sokn; som den 6 Martii med döden afgådt. Närwarande Comministern Wälärewördige och Högwällärde Herren Augustin Roberg och befans som följande wisar." Under rubriken Fastighet upptas: "Gården Forsdal en[?], utjord på Orstad byes Ägor med utbyggnad och litet upbrukad jord samt Laxfiske", 700 daler. Undertecknande bytesdeltagare är Maria Lindgren.

Familj med Madam Kristina Elisabet Justi (1710 - )

Barn:
Maria Lindgren+ (1737 - )
Albrekt Lindgren+ (1740 - )
Kristina Katarina Lindgren+ (1743 - 1747)
Karl Johan Lindgren+ (1745 - )
Kristina Katarina Lindgren+ (1747 - )
Magnus Reinhold Lindgren+ (1749 - )
Kristoffer Lindgren+ (1751 - 1751)
Peter Fredrik Lindgren+ (1753 - )
Isak Lindgren+ (1755 - ~1756)

Noteringar

I husförhörslängden för Enångers sn 1745 (förhör den 4 februari) skrivs först under Långvinds bruk [Enånger AI:1, 1712-1750, Genline ID: 2212.29.35900]:
Herr bokhållaren Johan Lindgren
Madam "Christ. Elisab. Justi"
Dotter jungfru Maria
"Bruks Skrif. H.r Jac. Norelius"
(Därefter följer tjänstefolket.)
---
I husförhörslängden för Enångers sn 1756 (förhör den 3 februari) skrivs under Långvinds bruk [Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.55600]:
"Herr Insp: Joh. Lindgren" (f. 1703), 53 år
"Mad. Christ. Elis. Justi" (f. 1710), 46 år
"Son Mons. Albrect" (f. 1740), 16 år
- Karl Johan (f. 1745), 11 år
Magnus Reinhold (f. 1749), 7 år
Peter Fredrik ("Peter Fredrich") (f. 1753), 3 år
"- död Isaac" (f. 1755), 1 år
Dotter jungfru Maria (f. 1737), 19 år
- Kristina Katarina (f. 1747), 9 år
(Därefter följer fem medlemmar av tjänstefolket.)
---
I husförhörslängden för Enångers sn 1757 (förhör den 30 januari) skrivs under Långvinds bruk [Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.57400]:
"Herr Insp. Joh. Lindgren" (f. 1703), 54 år
"Madame Chr. Elis. Justi" (f. 1710), 47 år
"Son Mons.r Allrect" [sic] (f. 1740), 17 år
- Karl Johan (f. 1745), 12 år
- Magnus Reinhold (f. 1749), 8 år
- Peter Fredrik (f. 1753), 4 år
Dotter jungfru Maria (f. 1737), 20 år
- "Christ. Catarina" (f. 1747), 10 år
Skrivaren, monsieur And. Fernberg (f. 1741), 16 år
(Därefter följder sex tjänstefolk.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1703 Födelse 1703.  1)
1710 Makan Madam Kristina Elisabet Justi föds 1710 2).
1710 Systern Maria Cecilia Lindgren föds 1710-02-08 Norrala sn, HÄL 9).
<1727 Bosatt till 1727-03-08 Giresta pastorat, UPP.  2)
1727 Emigration 1727-03-08 Enångers sn, HÄL.  3)
1735 Fadern Johan Persson Lindgren dör 1735-10-30 Enångers sn, HÄL 10).
1736 Brodern Kristoffer Johansson+ föds 1736-02-01 11).
1737 Dottern Jungfru Maria Lindgren+ föds 1737 2).
1740 Sonen Monsieur Albrekt Lindgren+ föds 1740 2).
1741 Brodern Kristoffer Johansson+ dör 1741-05-29 Enångers sn, HÄL 3).
1743 Dottern Kristina Katarina Lindgren+ föds 1743-01-09 11).
1745 Sonen Karl Johan Lindgren+ föds 1745 2).
1747 Dottern Kristina Katarina Lindgren+ föds 1747 2).
1747 Dottern Kristina Katarina Lindgren+ dör 1747-05-08 Långvinds bruk+, Enångers sn, HÄL 12).
1749 Sonen Magnus Reinhold Lindgren+ föds 1749 2).
~1749 Bruksinspektor omkring 1749 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL.  4)
1749 Omnämns 1749.  5)
1751 Sonen Kristoffer Lindgren+ föds 1751-09-22 Långvinds bruk+, Enånger, HÄL 11).
1751 Sonen Kristoffer Lindgren+ dör 1751-10-13 Långvinds bruk+, Enånger, HÄL 13).
1753 Sonen Peter Fredrik Lindgren+ föds 1753 2).
1755 Sonen Isak Lindgren+ föds 1755 Långvinds bruk+, Enånger, HÄL 14).
~1756 Sonen Isak Lindgren+ dör omkring 1756 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 14).
1757 Fadderskap 1757 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  6)
1759 Emigration 1759-03-11 Söderala sn, HÄL.  1)
1765 Modern Magdalena Nerbelia (Nerbelius) dör 1765 Storberget, Söderala sn, HÄL 15).
<1766 Bosatt till 1766-03-06 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL.  7)
1766 Död 1766-03-06 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL.  7)
1766 Bouppteckning 1766-04-25 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL.  8)

Källor

1)Enånger C:3, 1756-1800, Genline ID: 2212.42.63600
  
2)Se Emigration
  
3)Enånger C:2
  
4)Se Omnämns
  
5)C:3, p. 7
  
6)C:3, p. 344b
  
7)Se Bouppteckning
  
8)Bouppteckningar 1765-1767, nr 47, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
  
9)C:2, uppsl. 97
  
10)Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.34400
  
11)Se Död
  
12)Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.36200
  
13)Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.36800
  
14)Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.55600
  
15)Söderala B:1, 1744-1782, Genline ID: 1884.36.51400